Keresés


Főoldal


Szeretettel várjuk a Magyar Urbanisztikai Társaság Győr-Moson-Sopron megyei csoportjának, az MTA KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály, és a VEAB Regionális- és Területfejlesztési Munkabizottságának rendezvényére, melynek témája a Föld környezeti állapota.


Először 16 éve rendeztük meg az újdonságával lelkesen üdvözölt „Ybl szülinapot.” Az elmúlt 15 év alatt mindig bebizonyosodik, hogy jó hagyományt teremtettünk. Mindig örömmel jönnek ismét hívó szavunkra, nemcsak a szakma jeles képviselői, hanem érdeklődők Budáról - Pestről, vidékről - külföldről. A Mester szobra előtti főhajtás után köszöntjük a Mívesmestereket, az Ybl-díjjal kitüntetetteket „mívesmesteri” tudást megbecsülve, örökös tiszteletbeli tagjainkká avatva. A 2008-as Ybl díjasok már egyesületi tagjaink, hiszen 2008-ban már ünnepeltük őket.

Ez a nap semmiképpen nem hivatalos protokoll, egy szűk szakmai kör elkülönült eseménye, hanem egy szál virág az Ybl szoborhoz, minden „szakmai ártalom-gond” nélküli találkozás a soha, vagy rég nem látott kollegákkal, kellemes szombati séta a kézen fogott gyerekekkel, unokákkal, velük együtt enni a több emeletes, óriás születésnapi tortából, s pogácsára inni a barátokkal egy pohár bort - a Mester előtti főhajtás ürügyén.


Minden érdeklődőt szeretettel várunk 2018. április 19-én 13:00 órakor a MUT székházba: 1094 Budapest, Liliom utca 48.
Bevezetőt mond: Körmendy Imre, a MUT elnöke
Előadók: Dr. Szabó Mátyás, Földművelésügyi Minisztérium, Stratégiai Főosztály vezetője
Kolossa József DLA, Miniszterelnökség, Területrendezési és Településügyi Főosztály vezetője


Mi köze a családnak a településhez?
Cicero úgy látta a családot, mint „az állam kezdetét és alapját”.  Horatius pedig ezzel a nagyon időszerű intelemmel fordult a Római Szenátushoz: „A népeket és nemzeteket romba döntő pusztulás a családból ered, és nektek sikerült megmételyezni a családot.” [1]


Bemutatja: Körmendy Imre, Aczél Gábor, Zábránszkyné Pap Klára.  Moderátor: Szkordilisz Flóra. 
Kamarai tagok 1 kreditpontot igényelhetnek (1000 Ft).

Minden egyesület és szakmai szervezet életében jelentős a betöltött 50. év és az évforduló alkalmat ad a visszatekintésre, az összegzésre. Különösen igaz ez olyan szervezetek esetében, amelyek radikális társadalmi változások próbatételeit élték túl és maradtak naprakészek. 


Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Népi Építészeti Szakbizottsága pályázatot hirdet A múltját őrző ház – 2018. címmel. A pályázat célja a hiteles népi építészeti értékek továbbélésének segítése azon hagyományos népi építészeti emlékek példaképként történő széleskörű ismertté tételével, ahol a jelenkori használat, a hasznosítás, és a népi építészeti értékek megőrzése kiemelkedő színvonalon valósult meg.


A Smart City rendezvénysorozat tizenkettedik előadója Lekics Gábor az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Anyagvizsgáló Kirendeltségének kirendeltség-vezetője volt, aki előadásában bemutatta az ÉMI működését, és szerepét a fenntartható és okos városok létrehozásában.


A Smart City rendezvénysorozat tizenegyedik előadója Demeter Gábor a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály Városfejlesztési Osztályának stratégiai tervezője volt, aki előadásában bemutatta a Győr városában is elérhető Városszerviz alkalmazás működését, és az indulása óta eltelt időszak tapasztalatait. 


A 2017 évi Magyarországi Falumegújítási Díj Pályázat bírálata, az eredmények kihirdetése már a tavalyi évben megtörtént és már a pályázat utómunkálatai is lezárultak.

Elkészült a hazai nyertes német nyelvű pályázati dokumentációja és leadásra került az Európai Falumegújítási Díj 2018 Pályázat felhívására, határidőre, február 15-én.

Az idei hazai pályázók és minden érdeklődő számára a 2 évvel ezelőtti nyertes, Nagypáli község rendezi meg az ünnepélyes díjátadó ünnepséget és kiállítást 2018 május 24-25-én.

Az Európai Falumegújítási Díj 2018 Pályázat ünnepélyes eredményhirdetése és az ezzel összefüggésben megrendezésre kerülő nagyszabású Európa-Falu kiállítás idén szeptember 20-22. között az ausztriai Fliess (Tirol) községben kerül megrendezésre.

A Magyarországii falumegújítási Díj 2017 pályázat eredménye, a beérkezett pályaművek bírálatai itt érhetőek el.

 

Készült a NEA-KK-17-M-0729 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett, Falumegújítási Díj Pályázat 2017-18 támogatás felhasználásával

 


A Lengyel Urbanisztikai Társaság 6. kongresszusa 2018. június 20-22. között kerül megrendezésre Gdynia városában. A konferenciát először 2003-ban rendezték meg Gdańskban, azóta az urbanisztikai szakemberek háromévente, minden alkalommal más-más lengyelországi városban találkoznak.


Az idei kongresszus címadó témája ezúttal a városok jövője, "Tomorrow for Cities" - a szervezők idén Sir Ebenezer Howard "A jövő kertvárosai" című munkájára is reflektálnak. A jövőben létrejövő, az építendő városok víziója helyett most a résztvevők a kérdést megfordítva azt vitatják meg, mitől tudnak meglévő városaink 10 vagy 25 év múlva is jól működni. Mit tehetnek a várostervezők, az urbanisták azért, hogy a települések élhetők legyenek és azok is maradjanak? Mit tehetnek a döntéshozók, a politikusok, a városlakók, hogy a megfelelő irányba fejlődjön a városi élet?

A konferencia programja és további részletei a következő honlapon lesznek megtekinthetők:

http://www.kongrestup.pl/


Egy nagyszerű embertől veszünk ma búcsút, hitünk szerint nem örökre. A Magyar Urbanisztikai Társaság (amelynek 1976 óta volt tagja), a VÁTI jogutód Lechner Tudásközpont és az urbanista szakma – területi tervezés, kutatás - egésze nevében búcsúzunk Nórától.

Mint annyi más szakember hazánkban, ő is az építészet oldaláról közelítette e szakterületet, amely igazán a társadalomról szól. Nem volt könnyed az indulás, hiszen az ’50-es években egy polgári családból származó ifjúnak már az egyetemre való felvétel sem volt egyszerű: Nóra is „kerülővel”, egy munkával és a gép- és gyorsírás tanulásával eltöltött év után kezdhette meg tanulmányait. A Műszaki Egyetemen is megmutatkozott későbbi jellemzője: a csapatépítés, az aktivitás, a szervezőkészség és a társadalmi elköteleződés. Ezek jellemezték ’56-os tetteit is (a forradalomban nem fegyverrel vagy tollal, hanem írógéppel vett részt: ő gépelte a műegyetemi Forradalmi Bizottság közleményeit, felhívásait), aminek következtében csak újabb egy év kihagyással folytathatta, majd fejezhette be tanulmányait.


Időpont2018. március 6. 16:00-tól 18:30-ig
Helyszín: MUT Nagyterem, 1094 Budapest, Liliom utca 48.
Téma: Az ECTP tagság kapcsán felmerülő kérdések egyeztetése

A MUT Elnöksége ezúton szeretettel meghívja a Magyar Urbanisztikai Társaság tagságát és az érdeklődőket a március 6-án tartandó megbeszélésre, melynek témája és célja az European Council of Spatial Planners (ECTP) tagsággal kapcsolatos kérdések megvitatása, a magyar álláspont közös kialakítása.


Kérjük, részvételi szándékát a mut@mut.hu e-mail címre írva jelezze, hogy regisztrálhassuk.

Köszönettel:
Körmendy Imre, Elnök
Magyar Urbanisztikai Társaság


Call for papers - SPACES CROSSING BORDERS

The First Central and Eastern European Planning Conference
Budapest, 23-24 May 2018

APPLICATION AND DEADLINES 
• abstracts should not be longer than 250 words including name and affiliation 
• submission deadline: NEW deadline: 4 April 2018! 
• decisions on abstracts: 20th March 2018 (on those arrived by 5th March) 30th March 2018 (on those arrived by 25th March) 
• abstracts will be selected by the Conference Scientific Committee 
please submit your abstract via email to:
zsofia.nemes@stud.uni-corvinus.hu


For further details please go to the link 
www.uni-corvinus.hu/index.php?id=66167


Közös rendezvényét tartotta a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodája (BM ÖKI) és a Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) 2018. január 30-án a MUT székházában. Az eseményen a Belügyminisztérium gondozásában megvalósuló KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002 azonosítószámú „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.” (ÖFFK II.) című kiemelt projekt lakossági bevonással kapcsolatos kutatása mutatkozott be, melynek kutatásvezetője a MUT alelnöke, Dr. Kocsis János Balázs. A kutatás célja megvizsgálni azt, hogy a magyarországi önkormányzatok településfejlesztési fókuszú közszolgáltatás-nyújtása során miként képesek a lakosságot és annak különböző csoportjait bevonni az azokról való gondolkodásba és a településekkel kapcsolatos döntéshozatalba.


Beszámoló a MUT 2017. évi Diplomadíj átadó ünnepségéről

Előadásokkal színesített ünnepség keretében adta át Körmendy Imre, a MUT Elnöke a 2017. évi Diplomadíj pályázat díjait a MUT nagytermében február 8-án. Az időpont választással a február 4-i jeles nap, a Magyar Urbanisztika Napja, a MUT alapítása előtt is tisztelegtünk. A program az eddigiektől eltérően ezúttal a díjazottak előadásaival is kiegészült.


2018. február 23-án 14 órától a MUT Liliom utca 48. sz. alatti termében

Miklóssy Endrét, Bandi barátunkat magáénak érzi az urbanisták, a területi tervezők közössége, aki évtizedeken keresztül tervezett és oktatott e téren.

Szellemtörténészként, közíróként a magyar szellemi élet értékei felmutatásában is maradandót alkotott, így Bandit ugyancsak sajátjának érzi a Hamvas Béla kör, a Csökmői kör és az Írószövetség.

Közéleti munkásságáért tisztelik és szeretik a falu- és tanyagondnokok, a falvak lakói, a Falufejlesztési Társaság és a Védegylet.

Ezért minden barátját és tisztelőjét szeretettel várjuk!


2018. január 19-én hajnalban hosszú betegség után meghalt Miklóssy Endre építész, író, nyugalmazott köztisztviselő, a Szent István Egyetem Tájépítészeti Karának óraadó oktatója, a Magyar Írószövetség, a Magyar Urbanisztikai Társaság, a Hamvas Béla Kör tagja. Házas ember, két nagykorú fiúgyermek édesapja. 


Az építés – mióta az ember közösségben él és hajlékot emel magának – mindig is közügy volt. Az együttélés megkívánta az egyéni és a közösségi terek viszonyának szabályozását.  Amilyen mértékben vált komplexebbé a társadalom, annál fontosabb és összetettebb lett ennek a kapcsolatrendszernek az alakítása, és az ehhez tartozó eszközök is eszerint differenciálódtak.Hatalmasok vagyunk és gazdagok? Vagy csupán a kivagyiság és a közpénzekkel való nagyvonalúság (netán felelőtlenség?) dolgozik bennünk, köztünk? Az erőfitogtatás éppen a személyiségzavar, az önértékelés problémájának következménye. Körmendy Imre írása az etikus építészeti magatartásról. 

Elnökünk, Körmendy Imre legújabb cikke az epiteszforum.hu-n az építészet és az esztétika kapcsolatáról.

Paksy Gábor, az egykori VÁTI nyugalmazott vezérigazgatója, a MUT örökös tiszteletbeli elnöke 2017. december 24-én hosszú, súlyos betegséget követően örökre eltávozott.


Előző Következő