2019.05.29. 09:00

"Egészség és épített környezet II." konferencia

Helyszín: MTA Székház, Kisterem (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. II. em.) Időpont: 2019. május 29. (szerda) 9 óra
Részletek »
2019.06.03. 14:00

Műhelyvita: Az Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése II. kiemelt kutatási projekt eredményeiről

Műhelyvita a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodája által elkészített Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése II. kiemelt kutatási projekt eredményeiről
Részletek »
2019.06.04. 16:00

Környezetesztétikai Tagozat ülése

A Duna-part megújítási folyamata
Részletek »
2019.06.18. 13:30

Könyvbemutató

Modell vagy külön út: Bécs szociális lakásépítészete - Kocsis János Balázs - Tamáska Máté
Részletek »
2019.11.06. 09:00

XV. Országos Urbanisztikai Konferencia

Részletek hamarosan...
Részletek »

Elnökségi határozatok


Jegyzőkönyv a Magyar Urbanisztikai Társaság Tisztújító közgyűléséről (2018. november 16.)

A mellékletek között olvasható a 2018. évi Tisztújító Közgyűlés Jegyzőkönyve.


Kapcsolódó dokumentumok:
MUT Jegyzőkönyv - 2018.11.16.

Jegyzőkönyv a Magyar Urbanisztikai Társaság közgyűléséről (2018. május 18.)

A jegyzőkönyv, illetve az új javaslatok a MUT munkatervére a mellékletekből letölthetők!


Jegyzőkönyv a Magyar Urbanisztikai Társaság rendkívüli közgyűléséről (2017. október 27.)

A jegyzőkönyv a mellékletből letölthető!


Kapcsolódó dokumentumok:
Jegyzőkönyv 2017. október 27.

Jegyzőkönyv a Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) 2017. évi közgyűléséről

A jegyzőkönyv a mellékletből letölthető.


Kapcsolódó dokumentumok:
Jegyzőkönyv 2017. évi Közgyűlés

Elnökségi határozati összefoglaló a 2017. március 17-i elnökségi ülésről

 

Kezdés: 13:10

 

Jelen van a kezdéskor:

 • Alföldi György alelnök,
 • Kocsis János Balázs, (a 4. napirendi ponttól)
 • Koszorú Lajos,
 • Ongjerth Richárd,
 • Szaló Péter,
 • Zábránszkyné Pap Klára elnökségi tagok,
 • Czakó Imre ESZB elnök
 • Erő Zoltán MUTK FB-tag,
 • Varga-Ötvös Béla MUTK FB-tag,
 • Szkordilisz Flóra MUTK ügyvezető igazgató.

 

Kimentését kérte: Körmendy Imre, Arató György, Csaba Ders

Az Elnökség 5 jelenlévő taggal határozatképes.

 

Levezető elnök: Alföldi György alelnök

A meghirdetett napirend:

 1. Beszámoló az előző elnökségi ülés óta történtekről (Körmendy I.)
 2. Az elnökségen belüli feladatmegosztás optimalizálása. (Ongjerth R. – 1.sz. melléklet)
 3. 2016. évi előzetes beszámoló a MUT és MUTK gazdasági helyzetéről (Alföldi Gy., Szkordilisz F.)
 4. Beszámoló a  2016. júliusi elnökségi ülésen megszavazott könyvvizsgálat elindításának jelenlegi helyzetéről. (Alföldi Gy.)
 5. Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2017.03.07-i ülésén hozott határozatokról. (Kurenkov V. – 2. sz. melléklet)
 6. Az egyéni Hild-díjak kiírásához szükséges lépések. (Körmendy I.  – 3.sz. melléklet)
 7. A MUT éves konferencia szervezésében tett lépések (Koszorú L. – 4.sz. melléklet)
 8. Tagfelvétel (Körmendy I. – 5. sz. melléklet)
 9. Egyebek

     a) Miképpen adhatják MUT elnökség (stb) tagjaként aláírásukat petíciókhoz, stb. a tagok - Kocsis J. B. - 5. sz. melléklet

     b) MUT  honlapra feltétel menete  - Zábránszkyné  PK  - 6. sz. melléklet

 

Körmendy Imre távollétében az 1., 6. és 8. napirendek előterjesztője Alföldi György levezető elnök

Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozatok:

Az elnökség tagjai egyetértettek azzal, hogy elsőként tárgyalja a MUTK FB előterjesztését, és ehhez csatlakozóan a gazdasági jellegű előterjesztéseket.

Megválasztotta a határozatok írásba foglalójának Ongjerth Richárdot, hitelesítőnek pedig Koszorú Lajost és Szaló Pétert.

 

1. Beszámoló az előző elnökségi ülés óta történtekről

A napirend az előterjesztő távolléte miatt elmaradt.

 

5. Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2017.03.07-i ülésén hozott határozatokról

Kurenkov Vjacseszláv elmondta, hogy a MUTK FB álláspontja szerint indokolt a MUT és MUTK között 17 éve fennálló hitel olyan rendezése, amely lehetővé teszi, hogy a MUT a MUTK által a MUT számára elvégzett, sok éve számon nem tartott, nem ellentételezett munka fejében engedje el a hitel megfelelő részleteit.

A javaslat vitájában többen megerősítették, hogy ezt a kérdést az Elnökség levette a napirendjéről, mert nem ismeri el a tartozás tényét. Czakó Imre ÉSZB elnök bejelentette, hogy lemond az ESZB elnöki tisztségéről, azt legfeljebb a közgyűlés összehívásáig látja el, ha az 30 napon belül megtörténik. Felkérte az elnökséget, hogy mielőbb gondoskodjon a Közgyűlés összehívásáról, és az ESZB-elnöknek az Alapszabály szerinti pótlásáról. Ezt követően távozott az ülésről.

A vita végén az alábbi határozat született:

9/2017. sz. határozat

Az Elnökség Bizottságot állít fel a MUT-MUTK közötti elszámolás rendezésének előkészítésére. Az Adósságrendezési Bizottság vezetésére felkéri Alföldi György alelnököt, tagjául pedig Koszorú Lajost, Szkordilisz Flórát és Erő Zoltánt. (5 - 0 - 0)

 

 

3. 2016. évi előzetes beszámoló a MUT és MUTK gazdasági helyzetéről (Alföldi Gy., Szkordilisz F.)

Az Elnökség meghallgatta Alföldi György alelnök és Szkordilisz Flóra ügyvezető beszámolóját a MUT és a MUTK 2016 évben várható előzetes gazdálkodási eredményéről. Határozathozatal nélkül felkérte az érintetteket arra, hogy az áprilisi ülésre – törekedve arra, hogy lehetőség szerint mindkét szervezetet eredménye pozitív legyen – készüljön el a véglegesnek szánt előterjesztés, és a szöveges beszámolók, tervek is, hogy a MUT beszámolója május második felében a Közgyűlés elé kerülhessen.

 

4. Beszámoló a  2016. júliusi elnökségi ülésen megszavazott könyvvizsgálat elindításának jelenlegi helyzetéről. (Alföldi Gy.)

Alföldi György beszámolt a beérkezett ajánlatok tartalmáról és összegéről. A vita során döntési változatként felmerült, hogy az Elnökség vonja vissza a korábbi határozatát, és az is, hogy a MUTK válassza ki a könyvvizsgálót. A vita végén az alábbi határozat született:

10/2017. sz. határozat

Az Elnökség úgy dönt, hogy a korábbi határozata szerint le kell folytatni a MUT és a MUTK 2015. évi beszámolójának könyvvizsgálatát. Felkéri a pénzügyi alelnököt, hogy intézkedjen a döntés valóra váltásáról. (4 - 1 - 0)

 

 

2. Az elnökségen belüli feladatmegosztás optimalizálása. (Ongjerth R.)

 

Ongjerth Richárd ismertette írásban is megküldött javaslatát, hogy az Elnökség saját munkájának segítésére saját tagjaiból a bankszámla folyamatos követésére és kezelésére válasszon kincstárnokot, és határozatainak rögzítésére és nyilvántartására titkárt. A vita során az elnökségi tagok reményüket fejezték ki, hogy a MUTK-val kötött szerződés kitér ezekre a feladatokra is.

 

Alföldi György vállalta addig is a bankszámla kezelését.

Zábránszkyné Pap Klára vállalta, hogy átmenetileg segíti a kommunikációs munkát, a meghozott határozatok regisztrálását.

Határozat a javaslat nyomán nem született.

 

A napirend tárgyalása közben, 14:25-kor megérkezett Kocsis János Balázs alelnök

 

 

7. A MUT éves konferencia szervezésében tett lépések (Koszorú L.)

 

Az Elnökség támogatva az elé terjesztett konferenciaprogramot – határozathozatal nélkül – felkéri Koszorú Lajost, hogy mintegy 5-600 ezer forintos költségkerettel számolva az áprilisi ülésre terjesszen be olyan bevételi tervet, ami a konferencia nyereséges megvalósítását eredményezheti.

 

 

6. Az egyéni Hild-díjak kiírásához szükséges lépések. (Körmendy I.)

 

Az Elnökség felkéri a tagjait, hogy ha szükségesnek látják a kiírás módosítását, indítványaikat egy héten belül küldjék meg a MUTK ügyvezetőjének, akit arra kérnek fel, hogy a beérkezett javaslatok írásos megvitatását követően mielőbb tegyék közzé az egyéni Hild-díjak kiírását, és bonyolítsák le a Hild-díj pályázatát, majd terjessze az elnökség elé döntésre a beérkezett díjazási javaslatokat.

 

 

8. Tagfelvétel (Körmendy I.)

 

11/2017. sz. határozat

Az Elnökség úgy dönt, hogy felveszi a MUT tagjai közé Pálfi Bencét

(6 - 0 - 0)

 

12/2017. sz. határozat

Az Elnökség úgy dönt, hogy felveszi a MUT tagjai közé Forman Balázst

(6 - 0 - 0)

 

 

9. Egyebek

 

a) Miképpen adhatják MUT elnökség (stb.) tagjaként aláírásukat petíciókhoz, stb. a tagok?

 

A MUT-nak van egy 18 éves Véleményalkotási szabályzata, a témát komplexen, a MUT elnöke részvételével javasolt megtárgyalni. Határozat nem született.

 

b) MUT honlapra feltétel menete

Az előterjesztésben leírtakat megtárgyalta az Elnökség, határozat nem született.

 

 

VÉGE: 15:35

 

A határozati összefoglalót összeállította:

Ongjerth Richárd MUT

 

A határozati összefoglalót hitelesítették:

Koszorú Lajos

Szaló Péter


Elnökségi határozatok a 2017. február 10-i Elnökségi Ülésről

A határozatok a mellékletből letölthetők.


Kapcsolódó dokumentumok:
2017.02.10. Jegyzőkönyv

Elnökségi határozati összefoglaló a 2016. november 11-i elnökségi ülésről

Kezdés: 13:15

 

Jelen van a kezdéskor:

 • Körmendy Imre elnök
 • Alföldi György alelnök,
 • Kocsis János Balázs alelnök,
 • Arató György,
 • Csaba Ders,
 • Koszorú Lajos,
 • Ongjerth Richárd,
 • Szaló Péter,
 • Zábránszkyné Pap Klára elnökségi tagok,
 • Czakó Imre ESZB elnök.
 • Gion Zsófi MUTK kommunikációs munkatárs.

Az Elnökség 9 jelenlévő taggal határozatképes.

 

Levezető elnök: Kocsis János Balázs alelnök

A meghirdetett napirend:

1)    Beszámoló az előző ülés óta történt aktivitásokról (Körmendy Imre)

2)    A MUTK új FB tagjainak  megválasztása (Körmendy Imre, Koszorú Lajos)

3)    MUT és MUTK közötti 2016-os szerződés (Alföldi György)

4)    A MUT TK ügyvezetője kiadási kötelezettségvállalási limitjéről (Szaló Péter)

5)    MUTK 2017-re vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések (Alföldi György)

6)    MUT megújulásához szükséges döntések (Alföldi György)

7)    MUTK 2015-ös évének kontroll könyvvizsgálata elnökségi döntés alapján (Alföldi György)

8)    MUT PhD konferenciája (Kocsis János Balázs)

9)    Javaslat a MUT titkári feladatainak ellátására (Zábránszkyné Pap Klára)

 

Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozatok:1.       Beszámoló az előző ülés óta történt aktivitásokról (Körmendy Imre)

A napirend megtárgyalása során határozathozatalt igénylő kérdés nem merült fel.

2.       A MUTK FB új tagjainak megválasztása (Körmendy Imre)

 

61/2016. sz. határozat

Az Elnökség megválasztja Erő Zoltánt a MUTK Felügyelő Bizottsága tagjának. Felkéri a MUTK ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a változásnak a cégnyilvántartásban történő átvezetéséről (9 - 0 - 0)

 

62/2016. sz. határozat

Az Elnökség megválasztja Varga-Ötvös Bélát a MUTK Felügyelő Bizottsága tagjának. Felkéri a MUTK ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a változásnak a cégnyilvántartásban történő átvezetéséről (9 - 0 - 0)

 3.       MUT és MUTK közötti 2016-os szerződés (Alföldi György)

 

63/2016. sz. határozat

Az Elnökség 2.474 ezer forintos szerződés szerinti támogatási összeggel elfogadja a MUT és a MUTK között 2016 évre előterjesztett szerződést. Felkéri az Elnököt, hogy gondoskodjon annak nyolc napon belül történő aláírásáról.

(6 - 2 - 0 , Ongjerth Richárd nem vett részt a szavazásban)

 4.       A MUT TK ügyvezetője kiadási kötelezettségvállalási limitjéről (Szaló Péter)

 

64/2016. sz. határozat

Az Elnökség felkéri a MUTK ügyvezetőjét, hogy lehetőségei szerint gondoskodjon a lemondásának időpontja utáni folyamatos működés feltételeinek létrejöttéről, és ennek keretében lehetőség szerint ne vállaljon 500 ezernél nagyobb kötelezettséget a MUTK nevében, a Böszörményi út ügyében a BME-vel kötendő szerződésen kívül.

(6 - 2 - 0 , Ongjerth Richárd nem vett részt a szavazásban, viszont nyolc év sikeres ügyvezetés után méltatlannak és szégyenletesnek tartva az előterjesztésben foglaltakat felszólította az Elnökség tagjait, hogy azt ne fogadják el).

 5.       MUTK 2017-re vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések (Alföldi György)

 

65/2016. számú határozat

Az Elnökség elfogadta az előterjesztett, a MUTK 2017 évi munkájára vonatkozó irányelveket, felkérte Alföldi György alelnököt, hogy azokat az ügyvezetői pályázat mellékleteként tegye közzé.

(6 - 2 - 0, Ongjerth Richárd nem vett részt a szavazásban)

 6.       A MUT megújulásához szükséges döntések (Alföldi György)

 

66/2016. számú határozat

A MUT elnöksége megerősíti az 50/2016. sz. határozatát melyben az Elnökség felkérte Ongjerth Richárd elnökségi tagot, hogy szervezzen két, a tagság számára nyilvános rendezvényt a MUT megújításának tervezésére. Egyben felkéri Ongjerth Richárdot, hogy a tagság és a támogatók körében történő megvitatás érdekében gondoskodjon a javaslatok megfelelő írásba foglalásáról, és azt még 2016-ban terjessze az Elnökség elé.

(8 - 0- 0)

 7.       MUTK 2015-ös évének kontroll könyvvizsgálata elnökségi döntés alapján (Alföldi György)

Az elnökség határozathozatal nélkül javasolja az alelnöknek, hogy az anyagi feltételek fennállása esetén bízza meg a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozót, aki megfelel a kiírásban foglalt feltételeknek.

 

8.       MUT PhD konferenciája (Kocsis János Balázs)

A napirend megtárgyalására idő hiányában nem került sor

 

9.       MUT titkár foglalkoztatása (Zábránszkyné Pap Klára)

A napirend megtárgyalására idő hiányában nem került sor

VÉGE: 15:35

 

A határozati összefoglalót összeállította:

Ongjerth Richárd MUT

 

A határozati összefoglalót hitelesítette:

Kocsis János Balázs alelnök, mint levezető elnök

 


Elnökségi határozatok a 2016. november 4-i Rendkívüli Elnökségi Ülésről

 

 

Elnökségi határozati összefoglaló

A 2016. november 4-i rendkívüli elnökségi ülésről

 

Kezdés: 13:17

 

Jelen van a kezdéskor:

 • Alföldi György alelnök,
 • Kocsis János Balázs alelnök,
 • Arató György,
 • Koszorú Lajos,
 • Ongjerth Richárd,
 • Szaló Péter,
 • Zábránszkyné Pap Klára elnökségi tagok,
 • Czakó Imre ESZB elnök.
 • Gion Zsófi MUTK kommunikációs munkatárs.

Kimentette magát a távol lévő

 • Körmendy Imre elnök,
 • Csaba Ders elnökségi tag.

Az Elnökség 7 jelenlévő taggal határozatképes.

 

Levezető elnök: Kocsis János Balázs alelnök

A meghirdetett napirend:

 1. Beszámoló az előző ülés óta történt aktivitásokról (Körmendy Imre)
 2. A MUT és a MUTK 2016. évi szerződése (Alföldi György)
 3. Egyebek (Körmendy Imre)
  1. MUT megújulásához szükséges döntések (Alföldi György)
  2. MUTK 2017-re vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések (Alföldi György)
  3. Tagfelvétel (Körmendy Imre)

 

Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozatok:

 1. 1.       Beszámoló az előző ülés óta történt aktivitásokról (Körmendy Imre)

Az előadó távollétében az Elnökség tagjai számoltak be az eseményekről.

A napirend megtárgyalása során határozathozatalt igénylő kérdés nem merült fel.

 1. 2.       A MUT és a MUTK 2016. évi szerződése (Alföldi György)

Az Elnökség hosszas vitát folytatott a korrigált szerződés összegéről, majd a következő határozatot hozta:

59/2016. sz. határozat

Az Elnökség felkéri Alföldi György alelnököt, hogy a tárgyalt szerződést közhasznú támogatási szerződés formájában, a vitában elhangzott indítványok figyelembe vételével, Ongjerth Richárddal egyeztetve terjessze elő a következő elnökségi ülésre.

(6 -0 - 0 - , Ongjerth Richárd nem vett részt a szavazásban)

 

 1. 3.       Egyebek (Körmendy Imre ) távollétében Alföldi György volt az előadó 
  1. a.   MUT megújulásához szükséges döntések (Alföldi György)

Az Elnökség megvitatta az előterjesztett munkatervet, és határozathozatal nélkül javaslatokat tett az előterjesztőnek a továbbfejlesztésre.

 1. b.   MUTK 2017-re vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések (Alföldi György)

Az Elnökség megvitatta az előterjesztett javaslatokat, és határozathozatal nélkül javaslatokat tett az előterjesztőnek a továbbfejlesztésre.

 1. Tagfelvétel (Körmendy Imre) távollétében Kocsis János Balázs volt az előadó

60/2016. számú határozat

Az Elnökség Orosz Balázst felveszi a MUT tagjai közé (7 - 0 - 0 )

 

Ezt követően Czakó Imre javasolta, hogy az Elnökség az általa előterjesztett Maróti Mónikát és Wilk Alexandrát válassza meg a MUTK FB tagjának.

Koszorú Lajos javasolta, hogy az Elnökség válassza meg Erő Zoltánt és Varga-Ötvös Bélát a MUTK FB tagjának.

Czakó Imre Koszorú Lajos javaslata után visszavonta saját javaslatát, így arról okafogyottá vált a szimpátia szavazás.

Mivel a kérdés nem szerepelt a napirendben, az Elnökség a kérdésben csak határozathozatal nélküli szimpátiaszavazást tartott, amelyen Erő Zoltán 5, Varga Ötvös Béla 6 szavazatot kapott, Ongjerth Richárd nem szavazott.

VÉGE: 15:08

 

A határozati összefoglalót összeállította:

Gion Zsófi MUT

 

A határozati összefoglalót hitelesítette:

 

Kocsis János Balázs alelnök, mint levezető elnök 


Elnökségi határozati összefoglaló a 2016. október 14-i elnökségi ülésről

 

Kezdés: 13:15

 

Jelen van a kezdéskor: Kocsis János Balázs alelnök, Csaba Ders, Ongjerth Richárd, Szaló Péter, Arató György, Zábránszkyné Pap Klára elnökségi tagok, Gion Zsófi MUTK kommunikációs munkatárs. Kimentette magát a távol lévő Körmendy Imre elnök, Alföldi György alelnök és Koszorú Lajos elnökségi tag és Czakó Imre ESZB elnök. Az Elnökség 6 jelenlévő taggal határozatképes.

 

Levezető elnök: Kocsis János Balázs alelnök

A meghirdetett napirend:

 1. Beszámoló az előző ülés óta történt aktivitásokról (Körmendy Imre)
 2. A MUT és a MUTK szerződése (Alföldi György)
 3. A MUTK ügyvezetői pályázatának kiírása (Alföldi György)
 4. A MUT50 sorozat áttekintése (Kocsis János Balázs)
 5. Egyebek (Körmendy Imre)

 

Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozatok:

 1. 1.       Beszámoló az előző ülés óta történt aktivitásokról (Körmendy Imre)

A napirend tárgyalása során határozatot igénylő esemény nem merült fel.

 1. 2.       A MUT és a MUTK szerződése (Alföldi György)

A napirend megtárgyalását követően az alábbi határozatok születtek:

56/2016. sz. határozat

 Az Elnökség úgy dönt, hogy két hét múlva rendkívüli elnökségi ülést tart szükségesnek a tárgyalt szerződés elfogadására. Ehhez felkéri Csaba Derset, hogy a vitában elhangzottaknak megfelelően javítsa a tervezet 3.2 pontját, majd az új változatot nyolc napon belül továbbítsa az ESZB elnökének. A MUT elnök kérje fel az ESZB elnökét, hogy a rendkívüli elnökségi ülés időpontjáig véleményezzék a korrigált tervezetet. Ha a rendkívüli elnökségi ülés határozatképtelen lenne, az Elnökség a határozatképtelen ülést követő három napon belül írásbeli szavazással döntsön a szerződésről.

(4 igen - 0 nem - 1 tartózkodás, Ongjerth Richárd nem vett részt a MUTK-t érintő ügyben történt szavazásban)

 1. 3.       A MUTK ügyvezetői pályázatának kiírása (Alföldi György)

Az Elnökség megtárgyalta az Alföldi György alelnök által összeállított kiírási javaslatot (a tárgyalás során Szaló Péter eltávozott, az Elnökség öt jelenlévő taggal határozatképes maradt), és az alábbi határozatot hozta:

57/2016. sz. határozat

Az Elnökség felkéri Arató Györgyöt, hogy három napon belül az elhangzottaknak megfelelően javítsa ki a tervezet szövegét, és küldje meg a MUTK-nak, hogy az a szaksajtóban tegye közzé a pályázati felhívást.

(5 igen - 0 nem - 0 tartózkodás)

 

 1. 4.       A MUT50 sorozat áttekintése (Kocsis János Balázs)

Az Elnökség áttekintette a napirendet, és határozathozatal nélkül felkérte az illetékeseket, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy a tervezett programok megvalósulhassanak, az alábbiak szerint:

a karácsony előtti utolsó pénteken MUT évzáró, diplomadíj-eredményhirdetéssel, és a MUT50 kötet bemutatójával,

a városi gazdaságfejlesztési workshop lehetőleg még december elején kerüljön sorra,

a magyar urbanisztika születésnapján, 2017. február 4-én valósuljon meg a doktorandusz konferencia.

 

 1. 5.       Egyebek (Körmendy Imre)

58/2016. sz. határozat

 Az Elnökség úgy dönt, hogy Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát, valamint Karácsonyi Gábort, Békési Dorottyát és Vojnits Csabát felveszi a MUT tagjai közé. (5 - 0 - 0)

 

VÉGE: 15:03

 

A határozati összefoglalót összeállította:

 

 

Gion Zsófi MUTK


2016. szeptember 9. Elnökségi ülés

Elnökségi határozati összefoglaló

A 2016. szeptember 9-i elnökségi ülésről

Kezdés: 13:15

 

Jelen van a kezdéskor: Körmendy Imre elnök, Alföldi György, Kocsis János Balázs alelnökök, Csaba Ders, Koszorú Lajos, Ongjerth Richárd, Zábránszkyné Pap Klára elnökségi tagok, Szkordilisz Flóra MUTK projekt-koordinátor. Kimentette magát a távol lévő Arató György és Szaló Péter elnökségi tag, Babós Gyula MUTK FB elnök és Czakó Imre ESZB elnök. Az Elnökség 7 jelenlévő taggal határozatképes.

 

A meghirdetett napirend:

1.     Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről (Körmendy I.)

2.      A MUT és a MUTK szerződése (Alföldi Gy.)

3.     A MUT és a MUTK 1. féléves teljesítménye (Ongjerth R.)

4.     A MUTK 2016. évi terve (Ongjerth R.)

5.      A MUT megújításának/kilábalásának tervezése (Ongjerth R.)

6.      Tag delegálása a ME Településpolitikai Stratégia munkacsoportjába (az MTA színekben induló Alföldi Gy. helyett) (Körmendy I.)

7.     Tájékoztató a Planning Horizons következő köteteinek megjelentetéséről (Ongjerth R.)

8.      Tájékoztató az ECTP-CEU aktuális ügyeiről. (Körmendy Imre – Salamin Géza)

9.      Beszámoló a MUT 50 kiadvány helyzetéről (Körmendy I.)

10.   Egyebek (Körmendy I.)

 

Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozatok:

1.     Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről (Körmendy I.)

A napirend tárgyalása során Ongjerth Richárd bejelentette, hogy 2016. december 27-től kéri a nyugdíjazását, ezért kezdeményezni fogja 2016. december 25-én fennálló munkaszerződéseinek felbontását. Ezek közül a Nature4Cities Horizon2020 projekt szakmai vezetésére szóló részmunkaidős munkaszerződést az elnyert projekt kereteinek megfelelően 2017. január 1-től újra kívánja kötni, a Tudásközpont ügyvezetői tennivalóit azonban ettől az időponttól kezdve nem vállalja tovább.

46/2016. sz. határozat: Az Elnökség felkéri Alföldi György alelnököt, hogy október 3-ig készítse elő a Tudásközpont ügyvezetői pozíciójára kiírandó pályázati kiírást (7 igen)

47/2016. sz. határozat: Az Elnökség tudomásul veszi Babós Gyula MUTK FB-elnök, és Szabó Gyöngyvér MUTK FB-tag lemondását. Felkéri az elnököt, hogy a következő ülésre terjesszen elő javaslatot az FB új tagjainak megválasztására. (6 igen, Ongjerth Richárd nem szavazott)

2.      A MUT és a MUTK szerződése (Alföldi Gy.)

48/2016. sz. határozat: Az Elnökség felkéri Alföldi György alelnököt, hogy a következő ülésre terjesszen elő tervezetet a MUT és a MUTK közötti szerződésre, figyelemmel a könyvelő által elkészített dokumentumra is. (6 igen, Ongjerth Richárd nem szavazott)

3.     A MUT és a MUTK 1. féléves teljesítménye (Ongjerth R.)

Az Elnökség meghallgatta az ügyvezető tájékoztatását a két szervezet 1. féléves helyzetéről, és az év végéig várható kilátásokról, azt határozathozatal nélkül tudomásul vette.

4.     A MUTK 2016. évi terve (Ongjerth R.)

49/2016. sz. határozat: Az Elnökség felkéri a MUTK ügyvezetőjét, hogy a MUT és a MUTK között megkötendő szerződésnek megfelelően dolgozza majd át a MUTK elfogadandó 2016. évi gazdálkodási tervét, és terjessze az Elnökség elé. (6 igen, Ongjerth Richárd nem szavazott)

5.      A MUT megújításának/kilábalásának tervezése (Ongjerth R.)

50/2016. sz. határozat: Az Elnökség felkéri Ongjerth Richárd elnökségi tagot, hogy október folyamán szervezzen két, a tagság számára nyilvános rendezvényt a MUT megújításának tervezésére. (7 igen)

6.      Tag delegálása a ME Településpolitikai Stratégia munkacsoportjába (az MTA színekben induló Alföldi Gy. helyett) (Körmendy I.)

51/2016. sz. határozat: Az Elnökség felkéri Koszorú Lajos elnökségi tagot, hogy az munkacsoport munkájában a korábban delegált, de az MTA színeiben abban egyébként is részt vevő Alföldi Gyorgy helyén vegyen részt.

7.     Tájékoztató a Planning Horizon következő köteteinek megjelentetéséről (Ongjerth R.)

52/2016. sz. határozat: Az Elnökség úgy dönt, hogy támogatja az RTPI-jal együttműködve megvalósítandó e-kiadványok megjelentetését, és a hozzá csatlakozó rendezvények szervezését. (7 igen)

8.      Tájékoztató az ECTP-CEU aktuális ügyeiről. (Körmendy Imre-Salamin Géza)

53/2016. sz. határozat: Az Elnökség úgy dönt, hogy felkéri Salamin Géza ECTP delegáltat, hogy egy hónapon belül szervezzen szimpóziumot az urbanisztikai tervezői jogosultság kérdéskörében, tekintettel az ECTP ezzel kapcsolatos irányelveire. (7 igen)

54/2016. sz. határozat: Az Elnökség úgy dönt, hogy tagjai egy héten belül jelezzék véleményüket a Consultation on Professional Competencies on Professional Activities dokumentummal kapcsolatosan, és vállalják, hogy személyes aktivitásaikkal segítik a magyar döntéshozók figyelmének felkeltését az ECTP új chartájára, ennek érdekében szükségesnek látják szakmai nap szervezését a részvételi/közösségi tervezés témakörében. (7 igen)

9.      Beszámoló a MUT 50 kiadvány helyzetéről (Körmendy I.)

Az Elnökség meghallgatta az elnök tájékoztatását, és határozathozatal nélkül felkéri az Elnököt, hogy gondoskodjék a digitális kiadványnak legalább az év végi ünnepségen való bemutathatóságáról.

10.   Egyebek (Körmendy I.)

55/2016. sz. határozat: Az Elnökség úgy dönt, hogy Ványolós Endrét felveszi a MUT egyéni tagjai közé. (7 igen).

Körmendy Imre tájékoztatója szerint MUT rendezvény/vitanap lesz a részvételi demokráciáról, participációról októberben és ennek részeként a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem Tervező Tábor hallgatói bemutatják ezévi terveiket. 

VÉGE: 15:40


  Következő