2019.02.20. 14:00

Cityregion Governance and Suburbanization - Konferencia Roger Keil professzorral

2019. február 20-án a kanadai York Egyetem (Toronto) széles körben elismert professzora, Roger Keil érkezik Magyarországra, hogy a szuburbanizáció hatásaival foglalkozó nemzetközi kutatási eredményeiről beszámoljon egy előadás, majd az azt követő workshop keretén belül.
Részletek »
2019.02.26. 13:30

MUT Megyei tervezés műhelymunka

A MUT február 26-án, kedden délután 14 órai kezdettel műhelymunkát hirdet a megyei területrendezési tervekről.
Részletek »
2019.03.07.

Safecity nemzetközi konferencia - A tudatos tér és környezetalakítás szerepe a bűnmegelőzésben

A konferencia két részben tárgyalja az építészeti bűnmegelőzés megközelítéseit és lehetőségeit. Az első napon rangos hazai és nemzetközi szakemberek előadásaiból nyernek tájékoztatást a résztvevők. Az előadások a biztonságos települések, a gyerekbarát városok és az egyetemi képzések és kutatások témakörök köré szerveződnek. A második napon interaktív, gyakorlatorientált workshopokon nyújtanak lehetőséget a szakmai témák és ismeretek elmélyítésére.
Részletek »

Főépítészi ügyintéző álláslehetőség


Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatala főépítészi ügyintéző munkakör betöltésére keres munkatársat, teljes munkaidőre! A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 02. 18. Részletes információk az alábbiakban olvashatók!
Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

főépítészi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1139 Budapest, Béke tér 1.

Ellátandó feladatok:

A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 8. §-ában meghatározott főépítészi feladatokhoz kapcsolódó ügyintézői feladatok ellátása. Településképi eljárások bonyolítása, tervtanácsi titkári feladatok, konzultáció építész tervezőkkel a KÉSZ végrehajtása érdekében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

Főépítészi ügyintézői feladatok.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint 60.000 Ft-os önkormányzati illetményalap, 40%-os illetménykiegészítés és az Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, vagy településmérnöki, vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • 6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • közigazgatási alap- vagy szakvizsga
 • XIII. kerületi helyismeret
 • legalább féléves főépítészi ügyintézői területen szerzett szakmai tapasztalat
 • térinformatikai eszközök használata

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló, gyors, pontos munkavégzés, ügyfelekkel való udvarias, empatikus kapcsolattartás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a Kttv. 45. § (4) bekezdésében meghatározott adattartalmú fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy igazolás kérelmezésről),
 • előnyt jelentő tényezők meglétét igazoló okirat másolata,
 • motivációs levél,
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • nyilatkozat személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. 03. 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 02. 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pappné Vőneki Erzsébet nyújt a 452-4175-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. (A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.) A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

https://kozigallas.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budapest13.hu honlapon szerezhet.