Keresés2018.11.16. MUT Tisztújító Közgyűlés
A Magyar Urbanisztikai Társaság tisztújító közgyűlést tart. // Időpont: november 16., 12:30. // Helyszín: MUT-székház, 1094 Budapest, Liliom u. 48.
2018.11.29. 17:00 Meghívó a Lechner TK vezetett sétájára
Az egykori dohánygyár rejtett zugai, különleges tervdokumentumok.

2018.12.04. 16:00 Megújult köztereink funkcióváltásával kapcsolatos tapasztalatok: az Erzsébet tér
A Magyar Urbanisztikai Társaság Környezetesztétikai Tagozata beszélgetés-sorozatot tervez Megújult köztereink funkcióváltásával kapcsolatos tapasztalatok témakörben, amelyre tisztelettel meghívja Önt. A következő téma: az Erzsébet tér és a Gödör területének megújítási folyamata.

2018.12.05. 14:00 Hild 50 - Egy díj, amely összeköt
Szeretettel hívjuk a Hild 50 – Egy díj, amely összeköt című kamarakonferenciára, amelyre 2018. december 5-én 14 órakor a Magyar Építőművészek Szövetsége székházában, a Kós Károly teremben (Budapest, VIII. kerület Ötpacsirta u. 2.) kerül sor.

A Jelölő Bizottság előzetes jelentése a MUT elnöksége 2018. október 26-i ülésére a novemberi tisztújító közgyűlés előkészítéséről


A MUT elnöksége által felkért jelölő bizottság (tagjai: Csaba Ders, Jambrik Imre, Salamin Géza és Schuchmann Péter) a MUT honlapján augusztus végén közzé tették azt a felhívást, ami a tisztújítás időpontjáról és a jelöltállítás lehetőségéről tájékoztatta a társaság tagságát.
A felhívás nem bizonyult igazán hatékonynak: mindössze négy MUT tagtól érkezett javaslat részben a Társaság elnökének, részben az elnökség tagjainak személyére.

Ezt követően a Jelölő Bizottság kérdéssel fordult a MUT jelenlegi tisztségviselőihez: hogy jelölésük esetén vállalják-e megmérettetést, illetve a munka folytatását.

Írásos válasza szerint nem vállalta: Körmendy Imre, a Társaság jelenlegi elnöke, Arató György a jelenlegi elnökség tagja, dr. Buzna Margit az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnöke, Béres István és S. Vasi Ildikó e bizottság tagjai.

Vállalta a jelölést: Kocsis János Balázs, Csaba Ders, Koszorú Lajos, Kurenkov Vjacseszláv, Ongjerth Richárd, Szaló Péter és Zábránszkyné Pap Klára a jelenlegi elnökség tagjai valamint Kolondzsija Gábor és Csécsi Dávid az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság tagjai.

Ezt követően a Jelölő Bizottság tagjai széleskörű konzultációt kezdtek a Társaság tagjaival a lehetséges és alkalmas jelöltek felkutatására, a tisztségre javasoltak körében a megbízás elfogadásáról, vagy elhárításáról. A konzultációk során a Jelölő Bizottság 20 - új tisztségviselő bevonására vonatkozó - személyi javaslatot értékelt és tárgyalt le az érintettekkel. A konzultációk során kialakult az javaslat, amelyet a Jelölő Bizottság először a MUT elnöksége, majd a tisztújító taggyűlésen a tagság elé tár.

A személyes konzultációk során a társaság tagjai megfogalmazták igényüket a Társaság működése, illetve a Társaság vezetése megújítására, fiatalalítására, aktív, de már szakmai tapasztalatokkal rendelkező, tettre kész új tagokkal történő bővítésére. A jelölést előkészítő konzultációk során visszatérő téma volt a MUT és a MUTK közötti kapcsolat írásban történő rendezésének szükségessége.

A konzultációk keretében javaslat fogalmazódott meg a Társaság működését meghatározó szabályzatok teljes körű áttekintésére (az SZMSZ-től a vezető testületek létszámának meghatározásán, a vezetésben részt vevők feladatmegosztásán át a jelölési, illetve a választási szabályok újragondolásáig). Szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy jelentősen csökkent a Társaság taglétszáma és alapvetően megváltozott az a társadalmi környezet is, amelyben működnünk kell.

A Jelölő Bizottság – e vonatkozásban túlterjeszkedve feladatkörén –javaslatot fogalmaz meg egy olyan – a MUT legtekintélyesebb tagjaiból álló - TANÁCSADÓ TESTÜLET életre hívására, amely a jelenleg hatályos szabályok szerint megválasztásra kerülő új elnökséggel együttműködve kidolgozza Társasági működés megújításának módját (felhasználva az elmúlt évben megkezdett, de félbeszakadt műhelybeszélgetések eredményeit is).

A most megválasztásra kerülő elnökségnek lesz a feladata és felelőssége az öt évtized alatt felhalmozódott értékek megőrzése mellett a Társaság ás a társasági működés megváltozott viszonyokhoz való igazítása, megújítása.

A Jelölő Bizottság személyi javaslatait fentiek figyelembevételével fogalmazta meg. A jelölt személyek valamennyien a Társaság tagjai és – előzetes állásfoglalásuk szerint - megválasztásuk esetén vállalják a vezető tisztséggel együtt járó munkát.

Javaslat a MUT vezető tisztségviselőire:

Elnökjelölt:

Dr. Salamin Géza

Geográfus- közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank osztályvezetője, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézetének mesteroktatója, 2012- 2015 között a MUT alelnöke, 2013-tól Társaság képviselője az Európai Területi Tervezők Tanácsában (ECTP-CEU)

Alelnökjelöltek

Dr. Kocsis János Balázs

Okleveles villamosmérnök, okleveles szociológus, várostörténész, a Budapesti Műszaki Egyetem Szociológia és Kommunikáció Tanszék egyetemi docense, jelenleg is a MUT alelnöke

Dr. Csaba Ders

Okleveles építészmérnök, városépítész, településmérnök, városfejlesztési szakértő, Pécs város korábbi főépítésze, a PÉCSÉPTERV STUDIÓ vezető tervezője, jelenleg a MUT elnökségi tagja


Jelöltek a MUT elnökségi tagságára (10 jelölt a 7 helyre):

Balás Gábor

Közgazdász (korábban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Elemzési, Értékelési és Modellezési Főosztályának vezetője) 2008-tól a HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ alapító tulajdonosa és ügyvezetője

Dr. Csomós György

Geográfus, településmérnök a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építő mérnöki Kar főiskolai tanára, a Településtervezés, az Urbanizáció, valamint a Területi és regionális tervezés tárgyak szakfelelőse

Koszorú Lajos

Építészmérnök, urbanista, Pro Régió díjas település és területi tervező, a VÁROS TEAMPANNON Kft ügyvezetője, vezető tervezője, jelenleg is a MUT elnökségi tagja

Dr. Kőszeghy Lea

Szociológus, az MTA Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa

Kurenkov Vjacseszláv

Településmérnök okleveles, üzemmérnök, a LECHNER TUDÁSKÖZPONT Gazdasági és Üzletfejlesztési Igazgatója, jelenleg is a MUT elnökségi tagja, a gazdasági- és gazdálkodási terület felelőse

Ongjert Richárd

Építészmérnök, urbanista, várostervező, városkutató, oktató, moderátor, a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont vezető tanácsadója, a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékének tudományos munkatársa, a DRO Studio ügyvezetője

Dr. Szabó Julianna

Építészmérnök, Városépítési és Városgazdasági Szakmérnök, urbanista, a Budapesti Műszaki Egyetem Urbanisztikai tanszékének oktatója, egyetemi docense

Dr. Szabó Mátyás

Szociálpolitikus-közgazdász a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet oktatója a vidékfejlesztés, területfejlesztés, tervezés tantárgyak előadója

Dr. Szaló Péter

Okleveles építészmérnök, közgazdász, a Belügyminisztérium főtanácsadója, korábban az urbanisztikai szakterület egészét irányító helyettes államtitkár, a BME Szociológiai és Kommunikációs Tanszék oktatója (jelenleg a MUT elnökségi tagja)

Zábránszkyné Pap Klára

Okleveles építészmérnök; okleveles városépítési-városgazdasági szakmérnök, vezető tervező, aaz Országos Főépítészi Kollégium nyugalmazott titkára (Jelenleg a MUT elnökségi tagja)

 

A Jelölő Bizottság javaslata a MUT szervezeti és működési rendjének megújítása érdekében életre hívandó (az elnökséggel együttműködő) TANÁCSADÓ TESTÜLET összetételére:

o Aczél Gábor

o Dr. Alföldi György

o Keresztes Sándor

o Körmendy Imre

o Ongjerth Richárd

o Dr. Szaló Péter

o Zábránszkyné Pap Klára


Javaslat az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság összetételére: (5 helyre 5 jelölt) A MUT alapszabálya szerint a Bizottság elnökét a tagok közül maga választják meg.

Csécsi Dávid

Okleveles területfejlesztő geográfus, kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola hallgatója (a MUT Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottságának jelenlegi tagja)

Dr. Jóna László

Okleveles településmérnök, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály — tudományos segédmunkatársa, a MUT Győr-Moson-Sopron megyei területi csoport titkára

Kolundzsija Gábor

Okleveles építészmérnök, urbanista, szakíró (a MUT Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottságának jelenlegi tagja)

Szabó Alexandra

Mesterszakos tájépítészmérnök, 2013-2016 között a MUT titkárság irodavezetője (a MUT és a MUTK működésének jó ismerője)

Tokai Gábor

Okleveles tájépítészmérnök, a Város-Teampannon Kft tervezőj

 


Hozzászólások:
Oldalanként
A hozzászólás csak adminisztrátori jóváhagyás után jelenik meg!
Név:
Email-cím:
Hozzászólás: