2019.08.01.

Savaria Urbanisztika Nyári Egyetem

IX. Tervező Tábor Helyszín: Bük
Részletek »
2019.11.06. 09:00

XXV. Országos Urbanisztikai Konferencia

Részletek hamarosan...
Részletek »

2. szekció: Budapest és az agglomeráció fejlesztési kérdései


A 2. szekcióban Kocsis János Balázs egyetemi docens, a Magyar Urbanisztikai Társaság alelnöke a főváros mint "metropolisztérség" és a körülötte kialakuló "(al)központok" kérdéskörét járja körül, érintve azt is, az erőteljes és gyors szuburbanizáció és a dzsentrifikáció milyen urbanisztikai kérdéseket hoz magával. 
Budapest egyre nyilvánvalóbban „kibújt a bőréből” és immár egy nagy, többé-kevésbé az ország lakosságának egyharmadát kitevő „metropolisztérség” fő központjaként működik más erősödő, illetve kialakuló központokkal, alközpontokkal együtt. Néhány más vidéki agglomeráció mellett ez a térség tudja leginkább növelni a lakosságát, és gazdasági teljesítménye is erősödik.

E térségben a korábban domináns és ma is folytatódó szuburbanizáció mellett a dzsentrifikáció, a gazdaságot is érintő több központú fejlődés és a térségi újraintegráció, illetve feladatok, funkciók újraosztása a domináns folyamat. A térség sok nyertese mellett számos súlyát, népességét veszítő, szegényedő települést is találunk, amelyek nem találják helyüket ebben az új elrendezésben. Maguk az agglomerációban található települések sem homogének, követik a magyar városokra sok évtizede jellemző mintákat a töredezett szegregációs eloszlással.

Budapest jelenlegi trendjei a külső területek szuburbanizálódása és a belső területek dzsentrifikálódása kettős folyamatának lenyomatát hordozzák, ahol a belső és a legkülső részek lakossága növekszik, a kettő közötti öv, főképpen a keleti részeken, népességet veszít.

Az erős dinamikájú folyamatok társadalmi, gazdasági feszültségeket hoznak magukkal, és az infrastruktúra is nehezen követi a változó igényeket és az átalakuló használatot. A szekcióban e kérdésköröket járjuk körbe.

A szekció moderátora: Kocsis János Balázs, egyetemi docens