A 48. UAA Konferencia beszámolója - Kocsis János Balázstól


Torontóban került sor 2018. április 4. és 7. között az Urban Affairs Assotiation (Városi Ügyek Társaság) 48. éves konferenciájára.

Az eseményen több mint ezer résztvevő hallgatta az előadásokat a találkozó aktuális témájához, az igazságosság, fenntarthatóság, városi régiók és együttműködés témájában. A Társaság célja a városokban és környezetükben fontos jelenségek számos érintett tudományterületet felölelő egyszerre elméleti, gyakorlati és cselekvés-orientált vizsgálata. 
A Társaság anyaintézménye a Wisconsin Egyetem Milwaukee-i intézménye, és elsősorban, de nem kizárólagosan, észak-amerikai kutatókat tömörít és erős kapcsolatban áll a ENHR európai szakmai szervezettel és konferenciával.

Eltérően nagy ágazati konferenciáktól, amelyek Észak-Amerikában az adott területen kutatók számára bizonyos periódusonként gyakorlatilag kötelező események így létszámukban gyakran túllépik a tízezer főt és az előadások garmadában nehéz kiválasztani a valóban érdekeseket és értékeseket, illetve a nagy tömegben alig lehetséges ismeretlenekkel szakmai diskurzusba kerülni, ez a konferencia méretét tekinthetően áttekinthető maradt a Magyarországon így is szokatlan nagy mérete ellenére.

A konferencia résztvevői számára kettős jelenléti lehetőséget kínált – az olcsóbb „napijegy” nem adott felhatalmazást a társasági eseményeken való részvételre, viszont így is lehetőséget adott ifjabb kutatók megjelenésére és előadás tartására, meghallgatására.

A konferencia szervezői nálunk talán szokatlan eszközökkel is éltek. A szállodában reggel hétkor reggeli keretében már tematikus asztaloknál folyt az eszmecsere. A konferencia szervezői az előadások mellett nagy hangsúlyt fektetnek a kapcsolatépítés lehetőségeinek megteremtésére, illetve a városi jelenségeknek filmeken, illetve a helyszínhez köthető tanulmányi utakon keresztül bemutatására.

Résztvevőként természetes nem volt lehetőség az előadások még oly töredékes áttekintésére. A participáció, a dzsentrifikáció és a generációk városok iránti attitűdjeinek változásai, a szuburbanizáció újszerű megközelítései, a városrégiók gazdasági átalakulása és ennek városi hatásai voltak olyan témák, amelyekben megfontolásra érdemes munícióval szolgált az esemény.

Kocsis János Balázs, PhD, MUT alelnök