2019.01.24. 15:00

Smart megoldások Győr MJV Önkormányzatnál a fejlesztések és városüzemeltetés területén

A Magyar Urbanisztikai Társaság Győr-Moson-Sopron megyei csoportjának és az MTA KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály soron következő Smart City rendezvénysorozatának beszélgetéssel egybekötött előadása
Részletek »
2019.01.25. 15:00

VÁTI-találkozó

"A VÁTI nem munkahely volt, hanem életforma": a 2014-ben megszüntetett szellemi műhelyre emlékeznek.
Részletek »
2019.02.05. 16:00

A Környezetesztétikai Tagozat összejövetele: Sopron Várkerület revitalizációs folyamata

A Magyar Urbanisztikai Társaság Környezetesztétikai Tagozata beszélgetés-sorozatot szervez „Megújult köztereink funkcióváltásával kapcsolatos tapasztalatok” témakörben, amelyre tisztelettel meghívja Önt.
Részletek »
2019.02.12. 15:00

MUT Diplomadíj 2018 - Díjátadó Kamarakonferencia

A Magyar Urbanisztikai Társaság minden évben kiosztja diplomadíjait. Kamarakonferenciánkon az idei díjazottak munkáit mutatjuk be.
Részletek »
2019.02.15. 09:30

Konferencia a Hegyvidéken

A Magyar Urbanisztikai Társaság a kiemelkedő városfejlesztési tevékenységért járó Hild-díjat 2018-ban a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzatnak adományozta. Ennek kapcsán a Hegyvidéki Önkormányzat a Magyar Urbanisztikai Társasággal együttműködve hivatalos díjátadóval egybekötött konferenciát szervez.
Részletek »
2019.02.20.

Cityregion governance and suburbanization - nemzetközi szeminárium

A torontói Yorki Egyetem professzora, Roger Keil érkezik Magyarországra, hogy a szuburbanizáció hatásaival foglalkozó nemzetközi kutatási eredményeiről beszámoljon egy előadás, majd az azt követő workshop keretén belül.
Részletek »
2019.02.26.

A településfejlesztés irányai - szakmai program

A MUT workshopot szervez a szakmabeliek részére a településfejlesztés új irányaival kapcsolatosan.
Részletek »
2019.03.02. 10:00

Ferencvárosi séta - A IX. kerület urbanista szemmel

Másfél-két órás barangolásra várjuk az érdeklődőket: a sétán mesélünk a kerület városfejlesztési koncepciójáról, a projektek tervezésének és kivitelezésének körülményeiről.
Részletek »

Magyarországi Falumegújítási Díj 2017


A Belügyminiszter

A Magyar Urbanisztikai Társaság Falutagozatának közreműködésével

meghirdeti a Magyarországi Falumegújítási Díj 2017. pályázatot

„Átfogóan gondolkodni” mottóval.

A pályázatot meghirdetők célja, hogy felkutassák, díjazzák és ezzel „reflektorfénybe állítsák“, azokat a települési közösségeket, amelyek kimagasló és példaszerű színvonalon végzik jövőbemutató fejlesztési munkájukat. A kiírók a példák bemutatásával, az információk cseréjével javítani kívánják a falumegújítást végző községek eredményeit, a jó példákkal el kívánják érni, hogy a falumegújítás mozgalommá szerveződjön.
Az idén hetedik alkalommal meghirdetésre kerülő „Magyarországi Falumegújítási Díj” pályázat ezúttal is az „Európai Falumegújítási Díj” pályázati kiírás követelményein alapul, amelyet az Európai Falumegújítási és Vidékfejlesztési Munkaközösség írt ki.
A magyarországi pályázatnak – a hazai falufejlesztési tevékenységek elismerése mellett – az is célja, hogy kiválassza azt a települést, amely a leginkább méltó módon képviselheti hazánkat az európai megmérettetésen. A honi versengés mottója és követelményei alapvetően megegyeznek az európaival, hogy az adott szempontok szerinti legkiválóbb hazai település mutatkozhasson be a nemzetközi porondon.

A pályázat mottóját is az európai pályázat ihlette, ami németül „Weiter denken”. Ez egyszerre jelent továbbgondolást, tágasabb és távlati gondolkodást. Ezeket magyarul egy szóval leginkább a fenti mottó fedi le.

Tartalmilag azt a tényt kívánja hangsúlyozni, hogy a döntéseknek és beavatkozásoknak messze ható következményei vannak.

Ráadásul a falu- és vidékfejlesztés olyan kihívásokkal szembesül, melyek sem szűkös térbeli határok között, sem pedig szűklátókörű megoldásokkal nem válaszolhatóak meg.

Jelzés kíván lenni, hogy ideje a változó valóság talajára állni és kezdeményező fejlesztőkként előremutató, fenntartható folyamatokat beindítani, innovatív, kreatív beavatkozásokkal. Egész konkrétan arról van szó, hogy meg kell szólítani mindazokat, akiknek településük, térségük fejlődéséhez közük van, vegyenek részt a helyi eseményekben, működjenek közre távlatos ötletek megfogalmazásában.

A mottóval nem utolsó sorban azokat a vidéki közösségeket is meg kívánjuk szólítani, akik együttműködési hálózatok kialakulásának szervezői, akik szomszédjaikkal településközi, térségi szövetségeket kötöttek.

 

További szempont a pályaművek elbírálása során, hogy a bemutatkozó települések fejlesztései feleljenek meg a Településfejlesztési füzetek különszámaként minden falunak eljuttatott “Irányelvek az európai falvak és vidéki térségek fenntartható fejlődéséért“ dokumentumban foglaltaknak.

(letölthető az alábbi cím utolsó oldaláról:
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=1&type=301#!DocumentBrowse
).


A pályázat benyújtása, elbírálása

Pályázatot egy település önkormányzata, vagy települések együttműködő társulása (max. 20.000 lakossal) nyújthat be. Amennyiben az adott település önkormányzata nem kíván pályázni, a pályázatot civil szervezetek is benyújthatják. A Magyarországi Falumegújítási Díj Pályázat korábbi kiírásainak győztesei önálló településként nem nyújthatnak be pályázatot.

A pályázatokat egy nyomtatott és egy DVD példányban kell a BM Önkormányzati Gazdasági Főosztályára benyújtani (1903 Budapest Pf. 314.). A borítékra kérjük ráírni: „Falumegújítási pályázat 2017”.

 A pályázók sorrendjéről, besorolásáról a belügyminiszter által kinevezett, a tárca, a Miniszterelnökség, a Magyar Urbanisztikai Társaság Falutagozata (MUT), az állami főépítészek, és a Magyar Építőművészek Szövetségének képviselőiből álló szakértői bizottság dönt (ld. 6. oldal).

A legmagasabb pontszámot elérő települések esetében a bizottság helyszíni bejárást, konzultációt tart.

A pályázatok elbírálása ingyenes.


Határidők:

2017. október 15.                   A pályázatok beküldési határideje

2017. okt. 25 - dec. 11. A szakértői bizottság helyszíni bejárásai

2017. 51. hét                 A szakértői bizottság ülése, döntéshozatal

2018. február 16.          A győztes pályázatának beküldési határideje

                                         az Európai Falumegújítási Díj pályázatra

2018. tavasza                A 2017. évi. Magyarországi Falumegújítási Díjak átadása, falumegújítási konferencia Nagypáliban (Zala megye)

 

A pályázattal benyújtandó dokumentumok

 • A kitöltött pályázati formanyomtatvány: az 1. sz. melléklet elektronikus és papír alapon kitöltve.

 A digitális változat WORD formátumú legyen, grafikák, képek nélkül, tömören fogalmazva. (Esetleg illusztrált, pdf formátumú változat csatolható, de csak kiegészítésképpen.)

 

 • Igazolás: az illetékes állami főépítésztől a településfejlesztési koncepcióval és a településrendezés eszközeivel való ellátottságról (2. számú melléklet, melyet a bíráló bizottság szerez be.)

 

 • Fotók: legalább 5 digitális fénykép emberekről, a tájról, építményekről, amelyek a későbbiek során a kiíró minisztérium és a MUT sajtótájékoztatói és publikációi részeként kerülhetnek felhasználásra. (A szöveges részeket WORD dokumentumként, a képeket legalább 300 dpi felbontással, képenként maximum 4 MB terjedelemmel.)

 

 • Digitális plakát: „ilyen volt ilyen lett” típusú ábrázolások, fényképek, magyarázatok, grafikonok, tervek stb, amelyeknek el kell férniük 2 db – 90 cm széles és 120 cm magas – tablón, a jobb megértés érdekében. Amennyiben díjat nyernek, az átadó ünnepségen kinyomtatva, kiállítási céllal is be szeretnénk mutatni.

 

 • Tervek, térképek: a településnek és környezetének 1:50.000, vagy 1:25.000 arányú topgráfiai térképe, településszerkezeti terve, légifelvételek vagy egyéb dokumentumok, melyek a jelenlegi és a tervezett területhasznosítást ábrázolják. Kérjük, ha lehet, ezeket is digitális formátumban nyújtsák be.

 

 • További dokumentumok is csatolhatók, mint pl. tervek, kiadványok, újságcikkek, háttér információk, videofelvételek stb..

 

Kérjük, hogy a digitális formátumú munkarészeket – lehetőség szerint – egy DVD lemezre másolva összesítsék.

 

A pályázatok minősítési szempontjai

Általánosságban a fejlesztési folyamatokra vonatkozóan az kerül értékelésre, hogy a pályázó közösség miképpen reagált a fejlesztési folyamat megkezdésekor rögzített kiinduló helyzet erősségeire, gyengeségeire, a lehetőségekre és veszélyekre. Mind a konkrét beavatkozások minőségét és tartalmát, mind a választott tervezési és megvalósítási módszerek hatékonyságát figyelembe kívánjuk venni a bírálat során.

 

Jogosultsági feltételek (ezek hiánya kizáró körülmény)

A fejlesztés tervszerűsége: megfelelő minőségű településfejlesztési koncepció, a jogszabályoknak megfelelően készült, hatályos településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat.

I.) Programok és projektek (szempontonként 10-10 pont)

Az alábbi tématerületek jelentősége településenként változó, amik ráadásul átfedhetik, kiegészíthetik, erősíthetik, feltételezhetik egymást. Kérjük ezért, hogy az egyes beavatkozások helyi indokoltságát és eredményeit is mutassák be.

 1. Környezetbarát, az adottságoknak megfelelő mezőgazdaság és erdőgazdálkodás erősítése
 2. Felelősségteljes és környezetbarát erőforrás-gazdálkodás, megújuló nyersanyagok felhasználása
 3. Helyi ellátási és foglalkoztatási lehetőségek megtartása és újak teremtése
 4. A megőrzésre érdemes régi épületállomány felújítása, új, jó minőségű épületek építése
 5. Korszerű szociális intézmények, a társadalmi-kulturális élet lehetőségeinek megteremtése
 6. A helyi lakosság identitás- és öntudatának erősítése
 7. A lakosság képességeinek és motivációinak fejlesztése a közösségi elkötelezettségük fejlesztése érdekében
 8. Valamennyi korosztály, nemzetiség és kisebbség, mindkét nem esélyegyenlőségének támogatása gazdasági, társadalmi és kulturális vonatkozásban

II.) Irányultság és stratégia (szempontonként 5-5 pont)

 1. Célirányosság
 2. Komplexitás
 3. Fenntarthatóság

III.) Módszerek (szempontonként 5-5 pont)

 1. Kommunikációs folyamatok biztosítása a lakosság, képviselőik és az igazgatás között
 2. Saját kezdeményezések és lakossági részvétel
 3. Hálózatok, településközi kapcsolatok kezdeményezése, igénybevétele

4. A tervezés, tanácsadás, projektmenedzsment módszerei

IV.) Mottónak való megfelelés

 

Díjak

 A pályázatok az alábbi díjazásban részesülhetnek:

 1. A nyertes pályázó „A Magyarországi Falumegújítási Díj I. helyezése a falufejlesztés legkiemelkedőbb minőségű megvalósításáért – 2017.” elnevezésű elismerésben részesül, továbbá nevezésre kerül az „Európai Falumegújítási Díj – 2018.” pályázatra, a meghirdetők fedezik a nevezési díjat. A győztes jogot szerez, hogy helyszíne lehessen a 2018. évi díjátadó ünnepségnek és falumegújítási konferenciának. Az I. helyezés nem megosztható.
 2. Több pályázat is elnyerheti a második helyezést, amely során a pályázók a „Magyarországi Falumegújítási Díj a fenntartható falufejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért – 2017.” elnevezésű elismerésben részesülnek.
 3. A következő kategóriában díjat kapnak „A falumegújítás több területén elért kiemelkedő teljesítményért – 2017.”.
 4. Minden pályázatot benyújtó elismerésben részesül.

 

Az országos díjak nem jelentenek közvetlen pénzbeli juttatást, hanem emléktárgyak, oklevelek kerülnek átadásra. (A nyertesek listáját – az értékelést követően – a Belügyminisztérium, a MUT honlapján lehet megtekinteni, illetve megjelenik az Önkormányzati Hírlevélben.)

 

További információk:

 BM részéről: Madaras Attila, szakmai főtanácsadó

Tel.: 1-441-1788

Mob.: 20-9377791

E-mail: attila.madaras@bm.gov.hu

 

A Magyar Urbanisztikai Társaság Falutagozata részéről: dr. Ónodi Gábor elnök

Tel.: 28-522-012

Mob.: 30-2921553

Fax: 28-415-383

E-mail: onodi.gabor@kti.szie.hu

 

 

A Magyarországi Falumegújítási  Díjra benyújtott pályázatok elbírálására kinevezett szakértői bizottság összetétele

 

elnök: Madaras Attila

          (Belügyminisztérium)

       

tagok: Hajagos-Tóth Zsóka

           (Miniszterelnökség)

           

           Számadó Róza

           (Belügyminisztérium)

 

           Gombos Márk

           (Miniszterelnökség)

          

           Keresztes Sándor

           (ny. állami főépítész)

 

           Krizsán András

           (Magyar Építőművészek Szövetsége)

 

           dr. Ónodi Gábor

           (MUT Falutagozat)

 

            Jambrik Imre

            (főépítész, Hajdú-Bihar megye)

 

            Lukáts István

            (főépítész, Baranya megye)


Kapcsolódó dokumentumok:
1. számú melléklet
2. számú melléklet