Fórum
Név:
Jelszó:

Keresés
Tagozatok


Magyarországi Falumegújítási Díj 2017


A Belügyminiszter

A Magyar Urbanisztikai Társaság Falutagozatának közreműködésével

meghirdeti a Magyarországi Falumegújítási Díj 2017. pályázatot

„Átfogóan gondolkodni” mottóval.

A pályázatot meghirdetők célja, hogy felkutassák, díjazzák és ezzel „reflektorfénybe állítsák“, azokat a települési közösségeket, amelyek kimagasló és példaszerű színvonalon végzik jövőbemutató fejlesztési munkájukat. A kiírók a példák bemutatásával, az információk cseréjével javítani kívánják a falumegújítást végző községek eredményeit, a jó példákkal el kívánják érni, hogy a falumegújítás mozgalommá szerveződjön.
Az idén hetedik alkalommal meghirdetésre kerülő „Magyarországi Falumegújítási Díj” pályázat ezúttal is az „Európai Falumegújítási Díj” pályázati kiírás követelményein alapul, amelyet az Európai Falumegújítási és Vidékfejlesztési Munkaközösség írt ki.
A magyarországi pályázatnak – a hazai falufejlesztési tevékenységek elismerése mellett – az is célja, hogy kiválassza azt a települést, amely a leginkább méltó módon képviselheti hazánkat az európai megmérettetésen. A honi versengés mottója és követelményei alapvetően megegyeznek az európaival, hogy az adott szempontok szerinti legkiválóbb hazai település mutatkozhasson be a nemzetközi porondon.

A pályázat mottóját is az európai pályázat ihlette, ami németül „Weiter denken”. Ez egyszerre jelent továbbgondolást, tágasabb és távlati gondolkodást. Ezeket magyarul egy szóval leginkább a fenti mottó fedi le.

Tartalmilag azt a tényt kívánja hangsúlyozni, hogy a döntéseknek és beavatkozásoknak messze ható következményei vannak.

Ráadásul a falu- és vidékfejlesztés olyan kihívásokkal szembesül, melyek sem szűkös térbeli határok között, sem pedig szűklátókörű megoldásokkal nem válaszolhatóak meg.

Jelzés kíván lenni, hogy ideje a változó valóság talajára állni és kezdeményező fejlesztőkként előremutató, fenntartható folyamatokat beindítani, innovatív, kreatív beavatkozásokkal. Egész konkrétan arról van szó, hogy meg kell szólítani mindazokat, akiknek településük, térségük fejlődéséhez közük van, vegyenek részt a helyi eseményekben, működjenek közre távlatos ötletek megfogalmazásában.

A mottóval nem utolsó sorban azokat a vidéki közösségeket is meg kívánjuk szólítani, akik együttműködési hálózatok kialakulásának szervezői, akik szomszédjaikkal településközi, térségi szövetségeket kötöttek.

 

További szempont a pályaművek elbírálása során, hogy a bemutatkozó települések fejlesztései feleljenek meg a Településfejlesztési füzetek különszámaként minden falunak eljuttatott “Irányelvek az európai falvak és vidéki térségek fenntartható fejlődéséért“ dokumentumban foglaltaknak.

(letölthető az alábbi cím utolsó oldaláról:
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=1&type=301#!DocumentBrowse
).


A pályázat benyújtása, elbírálása

Pályázatot egy település önkormányzata, vagy települések együttműködő társulása (max. 20.000 lakossal) nyújthat be. Amennyiben az adott település önkormányzata nem kíván pályázni, a pályázatot civil szervezetek is benyújthatják. A Magyarországi Falumegújítási Díj Pályázat korábbi kiírásainak győztesei önálló településként nem nyújthatnak be pályázatot.

A pályázatokat egy nyomtatott és egy DVD példányban kell a BM Önkormányzati Gazdasági Főosztályára benyújtani (1903 Budapest Pf. 314.). A borítékra kérjük ráírni: „Falumegújítási pályázat 2017”.

 A pályázók sorrendjéről, besorolásáról a belügyminiszter által kinevezett, a tárca, a Miniszterelnökség, a Magyar Urbanisztikai Társaság Falutagozata (MUT), az állami főépítészek, és a Magyar Építőművészek Szövetségének képviselőiből álló szakértői bizottság dönt (ld. 6. oldal).

A legmagasabb pontszámot elérő települések esetében a bizottság helyszíni bejárást, konzultációt tart.

A pályázatok elbírálása ingyenes.


Határidők:

2017. október 15.                   A pályázatok beküldési határideje

2017. okt. 25 - dec. 11. A szakértői bizottság helyszíni bejárásai

2017. 51. hét                 A szakértői bizottság ülése, döntéshozatal

2018. február 16.          A győztes pályázatának beküldési határideje

                                         az Európai Falumegújítási Díj pályázatra

2018. tavasza                A 2017. évi. Magyarországi Falumegújítási Díjak átadása, falumegújítási konferencia Nagypáliban (Zala megye)

 

A pályázattal benyújtandó dokumentumok

 • A kitöltött pályázati formanyomtatvány: az 1. sz. melléklet elektronikus és papír alapon kitöltve.

 A digitális változat WORD formátumú legyen, grafikák, képek nélkül, tömören fogalmazva. (Esetleg illusztrált, pdf formátumú változat csatolható, de csak kiegészítésképpen.)

 

 • Igazolás: az illetékes állami főépítésztől a településfejlesztési koncepcióval és a településrendezés eszközeivel való ellátottságról (2. számú melléklet, melyet a bíráló bizottság szerez be.)

 

 • Fotók: legalább 5 digitális fénykép emberekről, a tájról, építményekről, amelyek a későbbiek során a kiíró minisztérium és a MUT sajtótájékoztatói és publikációi részeként kerülhetnek felhasználásra. (A szöveges részeket WORD dokumentumként, a képeket legalább 300 dpi felbontással, képenként maximum 4 MB terjedelemmel.)

 

 • Digitális plakát: „ilyen volt ilyen lett” típusú ábrázolások, fényképek, magyarázatok, grafikonok, tervek stb, amelyeknek el kell férniük 2 db – 90 cm széles és 120 cm magas – tablón, a jobb megértés érdekében. Amennyiben díjat nyernek, az átadó ünnepségen kinyomtatva, kiállítási céllal is be szeretnénk mutatni.

 

 • Tervek, térképek: a településnek és környezetének 1:50.000, vagy 1:25.000 arányú topgráfiai térképe, településszerkezeti terve, légifelvételek vagy egyéb dokumentumok, melyek a jelenlegi és a tervezett területhasznosítást ábrázolják. Kérjük, ha lehet, ezeket is digitális formátumban nyújtsák be.

 

 • További dokumentumok is csatolhatók, mint pl. tervek, kiadványok, újságcikkek, háttér információk, videofelvételek stb..

 

Kérjük, hogy a digitális formátumú munkarészeket – lehetőség szerint – egy DVD lemezre másolva összesítsék.

 

A pályázatok minősítési szempontjai

Általánosságban a fejlesztési folyamatokra vonatkozóan az kerül értékelésre, hogy a pályázó közösség miképpen reagált a fejlesztési folyamat megkezdésekor rögzített kiinduló helyzet erősségeire, gyengeségeire, a lehetőségekre és veszélyekre. Mind a konkrét beavatkozások minőségét és tartalmát, mind a választott tervezési és megvalósítási módszerek hatékonyságát figyelembe kívánjuk venni a bírálat során.

 

Jogosultsági feltételek (ezek hiánya kizáró körülmény)

A fejlesztés tervszerűsége: megfelelő minőségű településfejlesztési koncepció, a jogszabályoknak megfelelően készült, hatályos településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat.

I.) Programok és projektek (szempontonként 10-10 pont)

Az alábbi tématerületek jelentősége településenként változó, amik ráadásul átfedhetik, kiegészíthetik, erősíthetik, feltételezhetik egymást. Kérjük ezért, hogy az egyes beavatkozások helyi indokoltságát és eredményeit is mutassák be.

 1. Környezetbarát, az adottságoknak megfelelő mezőgazdaság és erdőgazdálkodás erősítése
 2. Felelősségteljes és környezetbarát erőforrás-gazdálkodás, megújuló nyersanyagok felhasználása
 3. Helyi ellátási és foglalkoztatási lehetőségek megtartása és újak teremtése
 4. A megőrzésre érdemes régi épületállomány felújítása, új, jó minőségű épületek építése
 5. Korszerű szociális intézmények, a társadalmi-kulturális élet lehetőségeinek megteremtése
 6. A helyi lakosság identitás- és öntudatának erősítése
 7. A lakosság képességeinek és motivációinak fejlesztése a közösségi elkötelezettségük fejlesztése érdekében
 8. Valamennyi korosztály, nemzetiség és kisebbség, mindkét nem esélyegyenlőségének támogatása gazdasági, társadalmi és kulturális vonatkozásban

II.) Irányultság és stratégia (szempontonként 5-5 pont)

 1. Célirányosság
 2. Komplexitás
 3. Fenntarthatóság

III.) Módszerek (szempontonként 5-5 pont)

 1. Kommunikációs folyamatok biztosítása a lakosság, képviselőik és az igazgatás között
 2. Saját kezdeményezések és lakossági részvétel
 3. Hálózatok, településközi kapcsolatok kezdeményezése, igénybevétele

4. A tervezés, tanácsadás, projektmenedzsment módszerei

IV.) Mottónak való megfelelés

 

Díjak

 A pályázatok az alábbi díjazásban részesülhetnek:

 1. A nyertes pályázó „A Magyarországi Falumegújítási Díj I. helyezése a falufejlesztés legkiemelkedőbb minőségű megvalósításáért – 2017.” elnevezésű elismerésben részesül, továbbá nevezésre kerül az „Európai Falumegújítási Díj – 2018.” pályázatra, a meghirdetők fedezik a nevezési díjat. A győztes jogot szerez, hogy helyszíne lehessen a 2018. évi díjátadó ünnepségnek és falumegújítási konferenciának. Az I. helyezés nem megosztható.
 2. Több pályázat is elnyerheti a második helyezést, amely során a pályázók a „Magyarországi Falumegújítási Díj a fenntartható falufejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért – 2017.” elnevezésű elismerésben részesülnek.
 3. A következő kategóriában díjat kapnak „A falumegújítás több területén elért kiemelkedő teljesítményért – 2017.”.
 4. Minden pályázatot benyújtó elismerésben részesül.

 

Az országos díjak nem jelentenek közvetlen pénzbeli juttatást, hanem emléktárgyak, oklevelek kerülnek átadásra. (A nyertesek listáját – az értékelést követően – a Belügyminisztérium, a MUT honlapján lehet megtekinteni, illetve megjelenik az Önkormányzati Hírlevélben.)

 

További információk:

 BM részéről: Madaras Attila, szakmai főtanácsadó

Tel.: 1-441-1788

Mob.: 20-9377791

E-mail: attila.madaras@bm.gov.hu

 

A Magyar Urbanisztikai Társaság Falutagozata részéről: dr. Ónodi Gábor elnök

Tel.: 28-522-012

Mob.: 30-2921553

Fax: 28-415-383

E-mail: onodi.gabor@kti.szie.hu

 

 

A Magyarországi Falumegújítási  Díjra benyújtott pályázatok elbírálására kinevezett szakértői bizottság összetétele

 

elnök: Madaras Attila

          (Belügyminisztérium)

       

tagok: Hajagos-Tóth Zsóka

           (Miniszterelnökség)

           

           Számadó Róza

           (Belügyminisztérium)

 

           Gombos Márk

           (Miniszterelnökség)

          

           Keresztes Sándor

           (ny. állami főépítész)

 

           Krizsán András

           (Magyar Építőművészek Szövetsége)

 

           dr. Ónodi Gábor

           (MUT Falutagozat)

 

            Jambrik Imre

            (főépítész, Hajdú-Bihar megye)

 

            Lukáts István

            (főépítész, Baranya megye)


Kapcsolódó dokumentumok:
1. számú melléklet
2. számú melléklet
 


Hozzászólások:
Oldalanként
Név:
Email-cím:
Hozzászólás:
Írja ide a lenti ellenőrző betűsort!
Yayan 2017.12.15 03:33:14
baju pengantin bisa menjadi sesuatu yang sangat penting untuk anda pilih, jika anda tertarik untuk memilih baju pengantin anda bisa mengunjungi website kami, ada banyak sekali pilihan baju kebaya pengantin yang pastinya menarik untuk anda pilih. Kunjungi website kami jika anda memerlukan referensi baju pengantin yang terbaru. jual gaun pengantin . Ini dia panduan untuk membuat website untuk pemula yang bisa anda coba cara membuat website .
Cream cordyceps bisa menjadi pilihan anda dalam merawat kesehatan kulit anda. Ada banyak sekali produk cream cordyceps yang bisa anda coba tapi yang terbaik adalah cream cordyceps yu chun mei yang bisa mencerahkan kulit dalam beberapa waktu penggunaan. Silahkan mengunjungi halaman website kami untuk melihat penjelasan lengkap dari cream cordyceps Cream Cordyceps . ini dia daftar lengkap produk cream cordyceps yu chun mei lihat katalog .
cream kecantikan seperti cream amos dan cream luzzini semakin banyak dicari. Cream amos dan cream luzzini di yakini bisa merawat kesehatan kulit wanita dengan sangat baik. Ini adalah penjelasan lengkap tentang cream amos dan luzzini yang bisa anda baca. cream amos . Anda bisa menghubungi dealer resmi cream cordyceps yu chun mei kami lihat katalog .
Kami menyediakan link download untuk office 2013 full version, anda bisa mendownload microsoft office 2013 ini secara lengkap dari website download software pc full version terlengkap kami. Kami juga menyediakan banyak software lainnya yang bisa anda download dengan mudah. Download Microsoft Office 2013 Full Version Terbaru . ini dia daftar website download software dan game gratis kami cek koleksi kami .
jika anda memerlukan mobil honda di kota brebes maka anda bisa menghubungi kami kami adalah dealer mobil honda di kota brebes yang menyediakan semua type mobil honda terbaru dengan promo dan harga yang terbaik. Anda bisa menelpon kami untuk mendapatkan info yang lengkap tentang mobil honda di kota brebes. Honda HRV Brebes . dapatkan penjelasan selengkapnya dari sales mobil honda kami click here .
mesothelioma is a type of cancer that needs a serious treatment. There is a lot of mesothelioma attorney that will love to help you. Our mesothelioma attorneys are familiar with common asbestos-containing products and companies and can help you gather evidence related to your asbestos exposure. When you or a loved one has been diagnosed with an asbestos-related injury such as mesothelioma, it may be the first time you have ever considered hiring an attorney. Choosing the right mesothelioma and asbestos attorney can give you peace of mind during the difficult times of medical treatments, bills and other stressful events. Mesothelioma Attorney Chicago . If you need more information please contact our mesothelioma attorney office at this number. lihat produk .
Samehadaku adalah website yang menyediakan anime dan manga untuk anda penggemar karya kartun dari jepang. Anda bisa membaca anime dan manga ini di website samehadaku indonesia, kami mempunyai banyak sekali koleksi samehadaku yang bisa anda dapatkan di sini. samehadaku . anda bisa mengunjungi website samehadaku dari alamat website berikut ini. lihat katalog .
Naruchigo juga menyediakan manga dan anime yang bisa memberikan anda banyak bacaan manga dan anime naruto. Untuk anda penggemar Naruto, maka website naruchigo ini bisa menjadi pilihan untuk anda. naruchigo . Kami mempunyai banyak sekali koleksi naruchigo yang bisa anda cek dari daftar ini lihat katalog .
resep saus bulldog untuk takoyaki yang halal bisa anda baca di sini, ada banyak sekali saus bulldog takoyaki yang bisa anda baca, tapi kami menyediakan resep yang pasti halal untuk konsumen di Indonesia tanpa wine. Dapatkan resep saus bulldog ini di website kami. jual saus bulldog . Cetakan kue takoyaki yang kami buat akan tahan lama cek koleksi kami .
Cat spraying no more provides a systematic approach towards understanding and correcting Cat’s behavior issues. The best part is that this is also available in an easily accessible digital form. With 3.6 million pet owners struggling, the need for a solution is pretty clear. When my own cat started doing it too, I found Cat Spraying No More to be crucial in making the changes that stopped him.The information can be accessed by the cat spraying no more pdf version directly from the screen of any portable electronic device, making it extremely comfortable for the cat owners. cat spraying no more . if you need the best solution to stop your cat peeing everywhere you should try this cat spraying no more. click here .
jika anda memerlukan busana muslimah seperti rok panjang muslimah anda bisa menghubungi kami. Kami adalah toko online yang menjual grosir busana muslimah seperti rok panjang dan aneka busana muslimah lainnya dengan harga murah dan sesuai dengan model terbaru. grosir rok jeans panjang . lihat koleksi rok payung jersey dan rok panjang muslimah kami lihat produk .
apakah anda memerlukan kue pancake medan? Anda bisa menghubungi kami penjual durian medan. Kami menyediakan daging durian kupas dan juga pancake durian yang lezat untuk keluarga anda, sekarang anda bisa memesan online pancake durian dan kami akan mengirimnya ke tempat anda. Pancake durian . Pancake durian ini bisa anda pesan dari kami. lihat produk .
Jika anda ingin membeli Al Quran atau film sejarah Islam anda bisa membelinya dari toko online kami. Kami mempunyai banyak sekali koleksi film Islam dan buku Islam yang bisa anda beli dan jadikan hadiah untuk keluarga anda. Al Quran yang cantik pun tersedia untuk anda. Jual Film Sejarah Islam . Cek toko-toko online yang jual al quran, dan film-film islam dari website ini. lihat katalog .
Kami menyediakan paket umroh yang bisa anda pesan sekarang juga. Paket umroh murah kami memberikan paket umroh yang terbaik untuk anda dengan fasilitas yang terjamin. Jika anda ingin membeli paket umroh ini anda bisa memesannya secara online dari toko kami. Paket Umroh . Berikut ini adalah jadwal keberangkatan paket ibadah umroh murah tahun 2017 kami Cek portofolio .
kami memberikan layanan jasa backlink murah yang terbaik yang bisa anda pesan secara online. Ada banyak sekaliorang yang menyediakan paket jasa backlink tapi jasa backlink kami sudah teruji dan terbukti aman. Anda bisa memesan jasa backlink kami ini secara online jika anda memerlukan optimasi untuk website anda. Ini adalah penawaran jasa backlink terbaik untuk anda saat ini. jasa backlink murah terbaik untuk website . Jika anda ingin melihat portofolio dari usaha jasa backlink murah ini silahkan mengunjungi halaman website berikut. lihat katalog .
Jika anda memerlukan OS windows 10 anda bisa mendownloadnya secara online, kami adalah situs download software full version yang menyediakan link download full version untuk anda, jadi jika anda butuh software apa sja termasuk OS windows 10 anda bisa mengunjungi situs kami. Download Windows 10 Update Terbaru Gratis . untuk anda yang ingin download software untu pc anda secara gratis anda bisa mengunjungi website ini lihat produk .
Saat ini pendidikan mempunyai banyak sekali perkembangan, jika anda memerlukan info pendidikan terbaru seperti kurikulum 2013 atau INFO GTK di SIM PKB. Jika anda memerlukan INFO GTK SIM PKB ataupun kurikulum terbaru dunia pendidikan anda bisa mengunjungi website kami. Kurikulum 2013 . dapatkan info GTK dan SIM PKB terupdate dari website kami. cek daftar harga .
But really, with a lot of pear shaped real women out there, why don’t the designers and manufacturers come up with a pair of jeans for the Pears? (Baby Spice of the Spice Girls and Kate Winslet the actress are Pears themselves.) But well, until they’ve caught on, we better work on with what’s available to us at the moment. best jeans for pear shaped body . Check our guide for those who want to buy jeans for pear shaped body lihat katalog .
Kami menjual tinta toner bekas yang bisa anda beli dengan harga murah. Kami juga membeli catridge kosongan tinta toner bekas dengan harga yang terbaik Jika anda memerlukan tinta tone silahkan menghubungi kami. Ada banyak sekali tinta toner bekas untuk aneka tipe printer yang tersedia untuk anda. Beli cartridge kosong tinta toner bekas di Tangerang . hubungi kami jika anda ingin jual beli tinta toner bekas ataupun baru untuk printer anda lihat katalog .
Kopi radix HPAI kini sudah bisa anda beli secara online. kami mempunyai banyak sekali Kopi radix hpai yang sudah terjamin kualitas dan khasiatnya. Kami adalah agen resmi dan distributor untuk kopi radix hpai yang menjamin keaslian produk kami. Jika anda memerlukan produk kami silahkan menghubungi nomor berikut. Kopi Radix . kopi radix hpai kami terjamin keasliannya cek koleksi kami .
service ac sidoarjo kami sudah melayani banyak sekali konsumen dan sudah mendapatkan kepercayaan dari perusahaan-perusahaan di sidoarjo jika anda memerlukan service ac sidoarjo anda bisa memesannya secara online, kami juga melayani service ac untuk wilayah kota surabaya. jasa service ac surabaya murah . hubungi jasa service ac sidoarjo sekarang juga click here .
Kami menyediakan kado unik yaitu al quran kecil yang dibuat dengan desain yang keren, Al Quran kecil ini sangat sesuai untuk anda berikan ke anak anda atau ke kerabat sebagai hadiah. Ada banyak sekali ragam desain al quran kecil yang tersedia yang bisa anda pilih. kado pernikahan untuk sahabat . lihat aneka desain al quran kecil untuk anda sekeluarga lihat produk .
qqdewa adalah penyedia permainan poker online yang banyak dimainkan. Jika anda ingin bermain di qqdewa anda bisa mengunjungi situs resmi dari agen poker terpercaya ini. Dapatkan info lengkap dari kami tentang permainan poker online di qqdewa qqdewa . cek daftar kami disitu berikut ini lihat produk .
pokerqq adalah situs permainan judi poker online yang terpercaya yang banyak dimainkan penjudi online saat ini jika anda ingin bermain poker online anda bisa mengunjungi situs permainan poker online pokerqq ini. pokerqq . silahkan mampir di website judi online kami berikut ini cek daftar harga .
Jika anda mencari permainan judi bola tangkas anda bisa mencoba permainan bola tangkas ini, di sini ada banyak sekali orang yang bermain judi bola tangkas dan ini adalah permainan judi onine yang semakin banyak dicari pemain judi online. judi poker . dapatkan info permainan bola tangkas kami di sini. lihat katalog .
Kami menyediakan pinjaman modal usaha yang bisa anda pergunakan untuk membangun usaha. Ada banyak sekali pengguna pinjaman modal usaha ini yang mengajukan peminjaman modal usaha secara online. Jadi jika anda membutuhkan pinjman modal usaha ini kami siap melayani peminjaman modal dari anda. Pinjaman Modal Usaha  . cek daftar paket pinjaman modal usaha kami lihat produk .
Grosir polo shirt kami memberikan baju polo shirt polos dengan kualitas terbaik jika anda ingin membuka usaha yang berjualan grosir polo shirt anda bisa menghubungi kami, kami menyediakan baju polo shirt harga murah dengan kualitas yang memuaskan. grosir polo shirt . lihat koleksi baju polo polos kami di sini lihat produk .
kami adalah agen judi poker online yang sudah sangat berpengalaman dalam melayani permainan judi online, jika anda ingin bermain poker online anda bisa mengunjungi website kami agen judi poker online terpercaya dengan uang asli. poker uang asli . dapatkan daftar situs judi poker online lihat katalog .
Alat bantu sex adalah alat bantu yang bisa anda pergunakan dalam menambah variasi dalam hubungan seksual anda. Alat bantu seks pria dan wanita sekarang sudah bisa anda beli dari toko kami, silahkan memilih oroduk dari katalog berikut ini. alat bantu sex . ini dia alat bantu seksualitas pria dan wanita Cek portofolio .
Obat hercules asli adalah produk obat kuat yang semakin banyak dicari. Obat hercules cair mempunyai bahan aktif alami yang akan menaikkan libido anda, jadi jika anda ingin membeli obat kuat hercules asli kami siap melayani pemesanan anda. Dan kami menjamin keaslian produk obat hercules kami. jual hercules asli . obat kuat hercules kami sangat aman untuk digunakan lihat katalog .
jasa translate kami siap melayani penerjemahan dokumen resmi karena kami adalah jasa penerjemah tersumpah yang dapat menerjemahkan dokumen legal. Jika anda ingin menggunakan jasa penerjemah tersumpah anda bisa menghubungi kami di website jasa penerjemah tersumpah kami. jasa penerjemah tersumpah . ini dia daftar harga jasa penerjemah murah kami lihat produk .
Atau anda juga bisa menggunakan jasa interpreter bahasa jepang dan bahasa inggris kami siap melayani jasa interpreter untuk event resmi anda. Jika anda membutuhkan layanan jasa interpreter bahasa jepang dan bahasa inggris anda bisa menghubungi kami. Jasa Subtitle Film & Penerjemah Video Berpengalaman . Cek daftar interpreter jepang inggris kami di sini. cek daftar harga .
penirum adalah obat pembesar penis yang sangat banyak dicari saat ini. Jika anda membutuhkan obat penirum asli anda bisa menghubungi kami agen penirum asli di Indonesia. Kami menjamin kualitas dari produk obat kuat penirum kami. obat penirum asli . Lihat spesifikasi produk obat penirum asli ini lihat produk .
Jasa wedding organizer kami siap melayani rencana pernikahan anda. Jika anda memerlukan paket wedding organizer yang termurah di kelasnya anda bisa menghubungi kami, karena kami adalah wedding organizer dengan harga murah. Kami mempunyai paket pernikahan murah dan juga melayani catering pernikahan. wedding organizer jakarta . silahkan melihat catalog paket pernikahan murah kami lihat katalog .
Apk mod gratis adalah aplikasi android yang bisa anda download secara gratis. Kami mempunyai banyak sekali aplikasi mod gratis di website kami. Jika anda memerlukan aplikasi mod gratis anda bisa mendownloadnya langsung dari website apk mod gratis apk mod gratis . Dapatkan juga daftar apk mod gratis terbaru tahun ini. Cek portofolio .
software yang full version sangat mahal saat ini. Jadi semakin banyak website download yang menyediakan software full version yang tentu saja bajakan. Jadi jika anda ingin mendownload software ini anda bisa mengunjungi situs download gratis kami. tersedia juga software premium seperti adobe suite yang lengkap dengan adobe photoshop untuk anda download. Download Adobe Photoshop Full Version . Silahkan kunjungi halaman category download photoshop kami lihat katalog .
Autocad adalah software desain 3 dimensi yang saat ini semakin banyak digunakan desainer. Jika anda ingin mendownload autocad terbaru full version anda bisa membukanya di website download.ipeenk. Ini adalah website download software yang menyediakan autocad full version terbaru untuk anda. Download AutoCAD 2017 Full Version . Dapatkan autocad full version terbaru di sini lihat produk .
Coreldraw terbaru yang full version juga bisa anda download di halaman download kami. Software coreldraw suite x3 dan x7 adalah yang paling banyak dicari dan bisa anda download versi full version dengan gratis. Ada banyak sekali software pc windows yang bisa anda dapatkan dengan gratis di sini. Download CorelDRAW Full Version . Check koleksi corel draw kami untuk anda dan juga software desain grafis lainnya. cek daftar harga .
Camtasia adalah software pengeditan film. Anda bisa menggunakannya dengan adobe premiere pro ataupun adobe after effect. Ada banyak sekali software editor film yang kami sediakan. Jadi silahkan jika anda mau mendownload adobe premiere pro atau camtasia studio atau juga adobe after effect. Download Camtasia Studio 8 Full Version . Dapatkan software adobe cc terbaru dari kami lihat katalog .
Kami adalah situs download software pc full version yang juga menyediakan aplikasi android dan game untuk pc. Bahkan jika anda memerlukan OS Windows 10 terbaru anda bisa mendownloadnya dari website kami dengan gratis. Download Software & Games Gratis Terbaru Full Version . Ini dia situs download software OS Windows 10 yang compatible terbaru. lihat katalog .
Selain software tersedia juga download game gratis. Kami menyediakan game seperti Dota 2 offline, PES 2017, GTA, Counter Strike, GTA Vice City, Semuanya adalah game best seller. Silahkan download game full version Dota 2 offline, PES 2017, GTA, Counter Strike, GTA Vice City, di website kami. Download GTA San Andreas Full Version . Dapatkan koleksi game terlengkap full version di sini cek koleksi kami .
selain game-game di atas tersedia juga game FIFA 17, Football Manager, NFS MW, Euro Truck Simulator yang semua game full version ini bisa anda dapatkan secara gratis. Download Euro Truck Simulator 2 Full Version . Silahkan kunjungi website download software dan game kami click here .
paket outbound terbaik di lembang bandung bisa anda dapatkan dari penawaran kami berikut ini. Ada banyak sekali paket outbound di kawasan lembang bandung yang bisa anda manfaatkan dan tersedia untuk anda, dan kami siap membantu aktifitas outbound dan gathering anda di kawasan lembang bandung. Outbound Lembang . hubungi kami untuk membicarakan paket outbound pilihan anda lihat produk .
jika anda ingin membeli pulsa secara online anda bisa menggunakan layanan pulsabook. Ini adalah website yang melayani jasa pengisian pulsa 24 jam secara online. Jadi beli pulsa online sekarang sangat mudah, anda tidak perlu lagi kuatir saat isi pulsa online karena layanan ini sangat profesional. ISI PULSA ONLINE . silahkan pilih pulsa yang ingin anda isi secara online lihat produk .
ini adalah layanan outbound yang menyediakan paket outbound di kawasan lembang bandung, anda bisa menghubungi kerabat anda dan memperkenalkan kami karena kami sudah sangat banyak melayani perusahaan dalam aktifitas outbound. Kunjungi website kami di tautan berikut. EO Outbound di Bandung . dapatkan penawaran even organizer outbound terbaik di lembang bandung cek daftar harga .
Kami juga menyediakan software untuk anda download. Ada banyak sekali software pc full version yang bisa anda download di sini. Kami mempunyai banyak sekali software pc gratis full version yang siap untuk anda download. Kunjungi website download gratis software pc kami. download windows 7 iso . Silahkan kunjungi website kami untuk mendapatkan info download terbaru. lihat katalog .
kami adalah dealer mobil honda bogor yang siap melayani pembelian mobil honda di kawasan kota bogor, kami mempunyai penawaran promommobil honda terbaru. Jadi anda bisa mendapatkan mobil hrv di kota bogor dari dealer mobil honda bogor kami. Honda Sholeh Iskandar Bogor . Silahkan mengunjungi dealer mobil honda bogor kami. lihat produk .
kami adalah jasa bangun rumah, jasa renovasi rumah yang juga menyediakan jasa desain rumah yang terbaik untuk anda. Jika anda membutuhkan jasa bangun rumah atau jasa renovasi rumah anda bisa menghubungi kami, dan kami siap memberikan desain rumah terbaik untuk anda. JASA RENOVASI RUMAH . Jasa bangun rumah murah kami bisa anda hubungi di nomor-nomor berikut ini. lihat katalog .
There are so many advantages that you get when you are using EZ battery reconditioning program. It is always good for you to go with some program like this so that you get maximum amount of advantages with it. EZ battery reconditioning system is the one which can resolve the issue in such a way that it can provide with the kind of solution that exactly you need. It is actually such kind of system that provides you with the best solution for this issues with the battery. ez battery reconditioning method . please visit our ez battery reconditioning review page for more information about this product. lihat katalog .
kami adalah toko online grosir handuk, pita, souvenir dan juga menyediakan jasa bordir komputer. Kami melayani banyak toko yang ingin membeli secara grosir handuk premium untuk hotel. Sekarang kami juga melayani seluruh indonesia di toko online grosir handuk kami. grosir handuk . silahkan mengunjungi halaman produk handuk grosir kami. cek koleksi kami .
Jika anda memerlukan paket perjalanan wisata ke pulau bintan anda, anda bisa menghubungi penyedia layanan paket wisata pulau bintan yang sudah sangat berpengalaman. Kami mempunyai banyak sekali penawaran paket penawaran pulau bintan yang pasti menarik untuk anda pertimbangkan. wisata pulau bintan paket tour . Lihat penawaran paket wisata pulau bintan kami di sini. click here .
Jika anda memerlukan layanan jasa bersih rumah di kota bandung atau biasanya disebut sebagai jasa cleaning service silahkan menghubungi kami. Kami adalah layanan cleaning service bandung yang terbaik di kota bandung. Dapatkan layanan jasa bersih rumah bandung dari kami. jasa bersih rumah bandung . silahkan menguhubungi kami untuk layanan jasa bersih rumah terbaik di kota bandung. lihat produk .
jasa akuntansi online kami siap melayani anda yang ingin membuat laporan keuangan. Kami menyediakan layanan jasa akuntansi terbaik yang juga menyediakan software dan jasa akuntansi freelance. Jasa akuntansi online kami sudah melayani pembuatan laporan keuangan banyak perusahaan. Akuntansi freelance . lihat layanan jasa akuntansi online kami. lihat katalog .
Agen fiforlif sidoarjo kami mempunyai produk fiforlif asli yang bisa anda beli secara online. Kami juga melayani pembelian produk ladyfem. Jika anda membutuhkan produk kami silahkan menghubungi kami di website agen resmi fiforlif bandung, madiun, surabaya, dan blitar. Agen Fiforlif Sidoarjo . Agen fiforlif sidoarjo siap melayani anda. Kunjungi kami di halaman berikut ini. lihat katalog .
Welcome to visit www.mesintextile.com. our company is specialized in textile machinery, spinning machinery and parts, such as ; Condenser, Chute Feeder, Fine Opener, weight equipment, pre opener box (cotton box). We also have technical machine team to help our customer to improve production capacity to be maximum at a minimum cost. If you have any question please don’t hesitate to contact us. textile machinery . please check our catalog for more details information cek koleksi kami .
Apakah anda membutuhkan jus sehat buah dan jus sehat sayuran? Kami mempunyai banyak ragam jus sehat buah dan sayuran yang bisa anda pesan secara online. Jus sehat ini bisa membantu memberikan tubuh anda asupan vitamin yang alami dan juga mempunyai kualitas yang baik. madu asli . Dapatkan penjelasan tentang jus sehat buah dan sayuran kami di halaman web berikut click here .
kami mempunyai banyak contoh dari cv lamaran kerja yang bisa anda pergunakan sebagai patokan untuk membuat surat lamaran kerja anda. Contoh dari cv lamaran kerja ini akan membantu anda membuat surat lamaran kerja yang berkesan. contoh cv . berikut ini adalah contoh CV lamaran kerja yag bisa anda contoh. lihat produk .
Batu bata merah adalah salah satu bahan bangunan yang diperlukan untuk membuat gedung. Jika anda ingin membeli batu bata merah murah, kami siap melayani anda. Kami jual batu bata merah murah dengan kualitas yang terbaik. Jual bata . harga batu bata merah murah kami adalah sebagai berikut lihat produk .
Hammer of thor adalah produk pembesar kejantanan pria yang sudah sangat terkenal di Indonesia, ada banyak sekali orang yang sudah merasakan manfaat dari hammer of thor ini. Jika anda juga ingin mencoba produk hammer of thor ini anda bisa membelinya secara online. hammer of thor asli . Hammer of thor asli bisa membantu anda memperbesar ukuran kelamin anda. cek daftar harga .
agen hammer of thor menjual produk asli yang terjamin kualitasnya. Jika anda memerlukan produk hammer of thor yang asli dari kami silahkan meghubungi situs agen resmi hammer of thor kami. Di sini kami mempunyai banyak sekali testimoni. Agen resmi hammer of thor . Produk hammer of thor asli ini bisa anda dapatkan di sini lihat katalog .
Alat pembesar kejantanan pria sudah bisa anda beli secara online. Pompa vacuum untuk memperbesar kejantanan pria ini sudah teruji dan aman. Jika anda memerlukan alat pembesar penis ini anda bisa membelinya dengan penawaran yang terbaik. vakum penis . Info lengkap tentang alat pembesar ini bisa anda baca dari artikel berikut. lihat produk .
Saat ini ada banyak sekali hotel di Indonesia anda bisa mendapatkan daftar hotel murah jika anda memerlukan daftar hotel murah yang bisa membantu anda untuk mendapatkan penginapan hotel murah di jakarta, bandung, surabaya, bali dan masih banyak kota-kota besar lainnya. info hotel murah . berikut ini adalah daftar hotel-hotel murah di Indonesia lihat katalog .
Hammer of thor dari kami ini sudah teruji khasiatnya dan pasti bisa memberikan efek yang permanen. Hammer of thor ini terbuat dari bahan yang alami sehingga hammer of thor yang asli pasti aman anda gunakan. Obat hammer of thor . Silahkan menghubungi kami jika anda ingin membeli produk hammer of thor ini. lihat katalog .
Jika anda ingin membeli kaos polos anda bisa membelinya dari penjual grosir kaos polos yang akan memberikan anda kaos polos yang berkualitas. Dapatkan kaos polos berkualitas yang bisa anda beli secara online dari kami. Kaos polos . Kaos polos kami ini tersedia dalam beberapa ukuran dan warna. cek koleksi kami .

kavinsmith 2017.11.30 10:49:17
Exceptional entry! I found it very interesting. I'll check back later to see if more posts are added.
Original Musically Website

peter 2017.11.21 09:15:46
I truly like your thoughts on the issue. I now have an unmistakable thought on what this matter is about.. photographer in Katy

Albert 2017.11.08 21:07:48
This is an incredible moving article.I am essentially satisfied with your great work.You put truly extremely accommodating data... No Survey No Human Verification


Albert 2017.11.05 20:56:21
Pleasant Informative Blog having decent sharing.. Thomas Paquin Keller


peter 2017.11.04 09:12:23
I truly like your thoughts on the issue. I now have an unmistakable thought on what this matter is about.. unsecure home improvement loan

Ashar Seo 2017.10.29 06:36:33
This is truly a decent and educational, containing all data furthermore greatly affects the new innovation. A debt of gratitude is in order for sharing it, Vapers