Fórum
Név:
Jelszó:

Keresés
Tagozatok


Pályázati felhívás - Köztérmegújítási Nívódíj 2017 pályázat


A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület meghirdeti a Köztérmegújítási Nívódíj 2016 pályázatot. A Nívódíjat az arra érdemesnek talált megújult közterek nyilvános pályázat keretében nyerhetik el.

A pályázat beadási határideje 2017. június 20. 12:00 óra, munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között a MUT Titkárságán (1094 Budapest, Liliom u. 48.).
1. A pályázat célja

 • A tényleges társadalmi igényeket kielégítő, a meglévő örökségi és egyéb értékeket megőrző, azokat magas színvonalon bemutató és továbbfejlesztő, a település szerkezetébe  illeszkedő, gazdaságilag is fenntartható módon megújult közterek feltárása, azok jó példaként való bemutatása, ezáltal a köztértervezési és fejlesztési tevékenység színvonalának emelése, kultúrájának terjesztése.
Az átfogó cél elérése érdekében különösen fontos:
 • a település szerkezetében, annak alakításában betöltött szerep, továbbgyűrűző hatások (pl. területhasználati, közlekedési, társadalmi és gazdasági, illetve városklíma-fejlesztési).
 • a köztér és a csatlakozó létesítmények funkciói összhangjának, elrendezésének, kapcsolatrendszerének, megfelelő használati módjainak a biztosítása.
 • az alkalmazott anyagok és szerkezetek magas színvonalú, időtálló, a használati módnak megfelelő, könnyen karbantartható kialakítása.
 • a városesztétikai követelmények magas színvonalú kielégítése, különös tekintettel a kulturális örökség értékeinek vonzó integrációjára, a különféle meglévő és új elemek összhangjának, azok harmóniájának biztosítására.
 • az értékőrző köztérfelújításban résztvevő partnerek jó együttműködése.
 • az alkalmazott megoldások jó példa jellege, részleges továbbadhatósága, megtanulhatósága.

 

2. A pályázatra benevezhetők

Az adott település arculatát befolyásoló, 2012-2016. között megvalósult, társadalmi, szociális, esztétikai, gazdasági, kulturális és fenntarthatósági szempontból értéknövelő módon rehabilitált, elsősorban központi vagy alközponti jelentőségű közterek, közparkok, sétálóutcák, üzletutcák.

Nem lehet nevezni a korábban Köztérmegújítási Nívódíjjal, dicsérettel vagy különdíjjal kitüntetett területet. A kitüntetettek listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

A pályázatok két kategóriában kerülnek elbírálásra és díjazásra:

 • Településközpont, főtér kategória
 • Lakókörnyezet közterei kategória


3. A pályázaton való részvétel feltételei

Pályázatot nyújthat be minden olyan személy illetve szervezet, aki/amely a köztér megvalósításában felelős tervezőként, generálkivitelezőként vagy projektgazdaként/beruházóként közreműködött. A közterület megújításában közreműködők együttesen is jelentkezhetnek; de egy közterületre csak egy pályázatot lehet benyújtani.

A pályázónak mellékelnie kell a tulajdonos illetve képviselője írásos beleegyezését, ha a tulajdonos a pályázó, akkor a tervező írásos beleegyezését. A kivitelezőnek a (generál) tervező és a tulajdonos írásos beleegyezését egyaránt mellékelnie kell.

A pályázatra csak olyan közterület megújítási programmal lehet jelentkezni, amely rendelkezik a szükséges tervekkel, engedélyekkel, továbbá megvalósítása ezeknek megfelelően történt, befejeződött és a közteret használatba vették.

Nem vehet részt a pályázaton olyan közterület megújítási program, amellyel kapcsolatban szerzői jogi vagy etikai vita áll fenn!

A pályázat benyújtói a jelentkezési lapon található nyilatkozatban vállalják a nyilvánosságot.
Amennyiben igény van rá, a pályázóknak biztosítaniuk kell a Bíráló Bizottság számára a köztér és környezete, továbbá szükség esetén a határoló területek, épületek megtekintését. A Bíráló Bizottság a látogatás időpontjáról 3 munkanappal korábban írásbeli értesítést küld a jelentkezési lapon megadott e-mail címre.

4. A pályázati kiírás és mellékletei

A pályázati kiírás és mellékletei kizárólag elektronikus úton tölthetők le a www.mut.hu és a www.icomos.hu honlapról.

További felvilágosítást ad a Magyar Urbanisztikai Társaság titkárságán Fülöp Judit a 06 1 215-5794, és az ICOMOS titkárságán Pakulár Ibolya a 06 1 225-4966 telefonszámon (hétfőtől péntekig 9-15 óra között).

A letölthető pályázati anyag tartalma:

 • Pályázati Hirdetmény (PDF)
 • Jelentkezési Lap (DOC)
 • Kötelezően használandó tabló sablon (PSD, JPG)
 • Eddigi kitüntetettek listája (1. sz. melléklet)

5. A pályázat beadása

A pályázatot bruttó 100.000,- (százezer) forint nevezési díj átutalással történő megfizetését követően lehet beadni. A befizetést a pályázatot lebonyolító Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft. 11709002-20603557 számú OTP bankszámlájára kell teljesíteni. Az átutalás közleményébe kérjük a „NÍVÓDÍJ” szót beírni.

Beadási határidő: 2017. június 20. 12:00 óra, munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között a MUT Titkárságán (1094 Budapest, Liliom u. 48.).

A Bíráló Bizottság a határidő után érkezett, hiányosan benyújtott vagy a formai-tartalmi előírásoknak meg nem felelő pályaművet bírálat nélkül kizárja a pályázatból.

6. A pályázatra benyújtandó

 • A kitöltött jelentkezési lap (digitális és nyomtatott formában).
 • A pályázati díj befizetését igazoló bizonylat másolata.
 • A rendelkezésre álló jogerős engedélyek másolata (csak digitális formában).
 • CD/DVD lemezt, amely a beadott tablók (PDF formátumban, külön fájlban) és a jelentkezési lap (DOC formátumban) digitális változatát tartalmazza, összesen maximum 30 MB terjedelemben.
 • Két darab, 100x70 cm-es, kizárólag könnyű (300g/m2-nél nem nehezebb) HABKARTONra kasírozott (5-, max 10 mm vastagságú), álló formátumú tabló, amely a pályázati kiírás mellékleteként letölthető sablon használatával készült. 

A tabló a következőket tartalmazza:

 • A tabló sablon fejlécében a pályázat címét.
 • Mindkét tablón a tabló sablon láblécében a pályázó(k), tervező(k) és kivitelező(k) pontos nevét. (A Pályázó felelőssége, hogy minden, a munkában résztvevő személlyel vagy céggel egyeztessen, és őket/azokat megjelenítse a pályázatban. A hiányos vagy téves megjelenítésért a Kiíró nem vállal felelősséget.)
 • A köztér történetének összefoglaló bemutatását (rövid, reprezentatív szöveg; (előtte-utána, archív) képek; ábrák).
 • A beavatkozás céljának és eredményének bemutatását.
 • terület helyszínrajzát, városszerkezeti kapcsolódási pontjait 1:1000 méretarányban (indokolt esetben el lehet térni a megadott aránytól).
 • közterület terveit 1:500, vagy 1: 200 méretarányban (indokolt esetben el lehet térni a megadott aránytól, a teljes, térfalakkal határolt köztér bemutatása szükséges, akkor is, ha a beavatkozások a térnek csak egy részét érintik).
 • Részletrajzokat, fotókat, ismertető szövegeket, a köztér és térfalak élővé tétele érdekében tett lépések ismertetésével a szemléltetéshez és megértéshez szükséges módon, úgy, hogy azok kiállíthatók legyenek.

A pályázati dokumentációt az azonosíthatóság érdekében zárt csomagolásban kell benyújtani, de a pályázat nem titkos. A csomagoláson belül kell elhelyezni a jelen kiíráshoz csatolt „Jelentkezési lapot”, a pályázati díj befizetésének igazolását, a benyújtandó tablókat és egy CD/DVD lemezen vagy pendrive-on a további mellékleteket (jelentkezési lap, jogerős engedélyek, pdf formátumú tablók).

7. A Bíráló Bizottság összetétele

A Bíráló Bizottság tagjait a Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT), a Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület (ICOMOS) és a Magyar Tájépítészek Szövetsége (MTSZ) delegálják:

Társelnökök:
Körmendy Imre (MUT) és
Fejérdy Tamás  (ICOMOS)

Bizottsági tagok:
Benkő Melinda (MUT)
Farkas Mária (ICOMOS)
Klaniczay Péter (ICOMOS)
Kovács Erzsébet (ICOMOS)
Lipcsei Ágnes (MTSZ)
Szerdahelyi-Németh Klára (MUT)
Szikra Éva (MTSZ)
Zábránszkyné Pap Klára (MUT)

8. Pályázati díj

A Bíráló Bizottság kategóriánként egy „Köztérmegújítási Nívódíj 2017" címet adományozhat, illetve kategóriánként legfeljebb három dicséretet adhat. Megfelelő színvonalú pályamű hiányában a Bíráló Bizottság nem ad ki díjat illetve dicséretet.

A „Köztérmegújítási Nívódíj 2017” címet elnyerők egyedi érmet és a díj elnyerését tanúsító oklevelet, a dicséretben részesülők oklevelet kapnak.

A díjazottak vállalják, hogy személyesen képviseltetik magukat a díjról szóló legfeljebb három nyilvános sajtóeseményen, és a díj nagyított másolatát a tárgyévben, saját költségükre elhelyezik a díjazott közterületen.

Eredményhirdetés: a végleges időpontért kérjük, kövessék figyelemmel honlapunkat (www.mut.hu)

9. A pályaművek bemutatása

A pályaművek a napi és a szaksajtó érdeklődésétől függően kiállítás és sajtótájékoztató keretében bemutatásra kerülnek. A díjazásban vagy dicséretben nem részesült tervek az eredményhirdetéstől számított 90 napig a benyújtás helyén átvehetők, az ezután megmaradó pályázatokat a Kiíró megsemmisíti.

Budapest, 2017. május 5.

 

Kapcsolódó dokumentumok:
Jelentkezési lap
Sablon JPG
Sablon PSD
1. sz. melléklet
Pályázati hirdetmény
 


Hozzászólások:
Oldalanként
Név:
Email-cím:
Hozzászólás:
Írja ide a lenti ellenőrző betűsort!
Robinjack 2017.12.18 18:31:49
The Ideal Dream Laser Clinic is a cosmetic-medical center offering only certified, result-oriented hair removal, Skin rejuvenating, body countering and weight loss services for both men and women. Our team includes certified technicians, Registered Dietitian and specialized skin and laser consultants. We offer the highest level of safety and service in an environment where the main priority is your safety, health and privacy. Our clinic located in heart of north York , Yonge and Steeles area close to public transit. 5 min walk to center of Yonge and Steeles, 88 Steeles Ave. East Toronto. laser hair removal north york

Case Study Help 2017.12.13 10:44:44
Those who come to read your Case Study Help
article will find lots of helpful and informative tips

Robinjack 2017.12.03 11:20:43
I experience considerable difficulties my considerations on substance, however I truly felt I ought to here. Your article is truly awesome. I like the way you composed this data. Car Title Loan Miami

peter 2017.11.23 22:18:59
I havent any word to value this post.....Really i am inspired from this post....the individual who make this post it was an extraordinary human..thanks for imparted this to us. autoradio gps 2017

Robinjack 2017.11.23 09:29:55
Awesome post I might want to thank you for the endeavors you have made in composing this fascinating and learned article. buy Ansys software

ASD 2017.11.20 19:09:04
The data you have posted is extremely helpful. The destinations you have alluded was great. A debt of gratitude is in order for sharing... זרי פירות

Robinjack 2017.11.20 16:48:19
I know your aptitude on this. I must say we ought to have an online discourse on this. Composing just remarks will close the exchange straight away! Furthermore, will confine the advantages from this data. escsorts in beirut

Robinjack 2017.11.13 17:55:57
It was a decent post undoubtedly. I completely delighted in understanding it in my lunch time. Will most likely come and visit this blog all the more regularly. A debt of gratitude is in order for sharing. iPhone 8 case/covers

Robinjack 2017.11.09 15:35:32
Incredible learning, do anybody mind only reference back to it escorts beirut

ASD 2017.11.06 16:50:12
I might want to thank you for the endeavors you have made in composing this article. I am trusting the same best work from you later on too. Much appreciated... Yaletown Realtor