Fórum
Név:
Jelszó:

Keresés
Tagozatok


Pályázati felhívás - Köztérmegújítási Nívódíj 2017 pályázat


A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület meghirdeti a Köztérmegújítási Nívódíj 2016 pályázatot. A Nívódíjat az arra érdemesnek talált megújult közterek nyilvános pályázat keretében nyerhetik el.

A pályázat beadási határideje 2017. június 20. 12:00 óra, munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között a MUT Titkárságán (1094 Budapest, Liliom u. 48.).
1. A pályázat célja

 • A tényleges társadalmi igényeket kielégítő, a meglévő örökségi és egyéb értékeket megőrző, azokat magas színvonalon bemutató és továbbfejlesztő, a település szerkezetébe  illeszkedő, gazdaságilag is fenntartható módon megújult közterek feltárása, azok jó példaként való bemutatása, ezáltal a köztértervezési és fejlesztési tevékenység színvonalának emelése, kultúrájának terjesztése.
Az átfogó cél elérése érdekében különösen fontos:
 • a település szerkezetében, annak alakításában betöltött szerep, továbbgyűrűző hatások (pl. területhasználati, közlekedési, társadalmi és gazdasági, illetve városklíma-fejlesztési).
 • a köztér és a csatlakozó létesítmények funkciói összhangjának, elrendezésének, kapcsolatrendszerének, megfelelő használati módjainak a biztosítása.
 • az alkalmazott anyagok és szerkezetek magas színvonalú, időtálló, a használati módnak megfelelő, könnyen karbantartható kialakítása.
 • a városesztétikai követelmények magas színvonalú kielégítése, különös tekintettel a kulturális örökség értékeinek vonzó integrációjára, a különféle meglévő és új elemek összhangjának, azok harmóniájának biztosítására.
 • az értékőrző köztérfelújításban résztvevő partnerek jó együttműködése.
 • az alkalmazott megoldások jó példa jellege, részleges továbbadhatósága, megtanulhatósága.

 

2. A pályázatra benevezhetők

Az adott település arculatát befolyásoló, 2012-2016. között megvalósult, társadalmi, szociális, esztétikai, gazdasági, kulturális és fenntarthatósági szempontból értéknövelő módon rehabilitált, elsősorban központi vagy alközponti jelentőségű közterek, közparkok, sétálóutcák, üzletutcák.

Nem lehet nevezni a korábban Köztérmegújítási Nívódíjjal, dicsérettel vagy különdíjjal kitüntetett területet. A kitüntetettek listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

A pályázatok két kategóriában kerülnek elbírálásra és díjazásra:

 • Településközpont, főtér kategória
 • Lakókörnyezet közterei kategória


3. A pályázaton való részvétel feltételei

Pályázatot nyújthat be minden olyan személy illetve szervezet, aki/amely a köztér megvalósításában felelős tervezőként, generálkivitelezőként vagy projektgazdaként/beruházóként közreműködött. A közterület megújításában közreműködők együttesen is jelentkezhetnek; de egy közterületre csak egy pályázatot lehet benyújtani.

A pályázónak mellékelnie kell a tulajdonos illetve képviselője írásos beleegyezését, ha a tulajdonos a pályázó, akkor a tervező írásos beleegyezését. A kivitelezőnek a (generál) tervező és a tulajdonos írásos beleegyezését egyaránt mellékelnie kell.

A pályázatra csak olyan közterület megújítási programmal lehet jelentkezni, amely rendelkezik a szükséges tervekkel, engedélyekkel, továbbá megvalósítása ezeknek megfelelően történt, befejeződött és a közteret használatba vették.

Nem vehet részt a pályázaton olyan közterület megújítási program, amellyel kapcsolatban szerzői jogi vagy etikai vita áll fenn!

A pályázat benyújtói a jelentkezési lapon található nyilatkozatban vállalják a nyilvánosságot.
Amennyiben igény van rá, a pályázóknak biztosítaniuk kell a Bíráló Bizottság számára a köztér és környezete, továbbá szükség esetén a határoló területek, épületek megtekintését. A Bíráló Bizottság a látogatás időpontjáról 3 munkanappal korábban írásbeli értesítést küld a jelentkezési lapon megadott e-mail címre.

4. A pályázati kiírás és mellékletei

A pályázati kiírás és mellékletei kizárólag elektronikus úton tölthetők le a www.mut.hu és a www.icomos.hu honlapról.

További felvilágosítást ad a Magyar Urbanisztikai Társaság titkárságán Fülöp Judit a 06 1 215-5794, és az ICOMOS titkárságán Pakulár Ibolya a 06 1 225-4966 telefonszámon (hétfőtől péntekig 9-15 óra között).

A letölthető pályázati anyag tartalma:

 • Pályázati Hirdetmény (PDF)
 • Jelentkezési Lap (DOC)
 • Kötelezően használandó tabló sablon (PSD, JPG)
 • Eddigi kitüntetettek listája (1. sz. melléklet)

5. A pályázat beadása

A pályázatot bruttó 100.000,- (százezer) forint nevezési díj átutalással történő megfizetését követően lehet beadni. A befizetést a pályázatot lebonyolító Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft. 11709002-20603557 számú OTP bankszámlájára kell teljesíteni. Az átutalás közleményébe kérjük a „NÍVÓDÍJ” szót beírni.

Beadási határidő: 2017. június 20. 12:00 óra, munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között a MUT Titkárságán (1094 Budapest, Liliom u. 48.).

A Bíráló Bizottság a határidő után érkezett, hiányosan benyújtott vagy a formai-tartalmi előírásoknak meg nem felelő pályaművet bírálat nélkül kizárja a pályázatból.

6. A pályázatra benyújtandó

 • A kitöltött jelentkezési lap (digitális és nyomtatott formában).
 • A pályázati díj befizetését igazoló bizonylat másolata.
 • A rendelkezésre álló jogerős engedélyek másolata (csak digitális formában).
 • CD/DVD lemezt, amely a beadott tablók (PDF formátumban, külön fájlban) és a jelentkezési lap (DOC formátumban) digitális változatát tartalmazza, összesen maximum 30 MB terjedelemben.
 • Két darab, 100x70 cm-es, kizárólag könnyű (300g/m2-nél nem nehezebb) HABKARTONra kasírozott (5-, max 10 mm vastagságú), álló formátumú tabló, amely a pályázati kiírás mellékleteként letölthető sablon használatával készült. 

A tabló a következőket tartalmazza:

 • A tabló sablon fejlécében a pályázat címét.
 • Mindkét tablón a tabló sablon láblécében a pályázó(k), tervező(k) és kivitelező(k) pontos nevét. (A Pályázó felelőssége, hogy minden, a munkában résztvevő személlyel vagy céggel egyeztessen, és őket/azokat megjelenítse a pályázatban. A hiányos vagy téves megjelenítésért a Kiíró nem vállal felelősséget.)
 • A köztér történetének összefoglaló bemutatását (rövid, reprezentatív szöveg; (előtte-utána, archív) képek; ábrák).
 • A beavatkozás céljának és eredményének bemutatását.
 • terület helyszínrajzát, városszerkezeti kapcsolódási pontjait 1:1000 méretarányban (indokolt esetben el lehet térni a megadott aránytól).
 • közterület terveit 1:500, vagy 1: 200 méretarányban (indokolt esetben el lehet térni a megadott aránytól, a teljes, térfalakkal határolt köztér bemutatása szükséges, akkor is, ha a beavatkozások a térnek csak egy részét érintik).
 • Részletrajzokat, fotókat, ismertető szövegeket, a köztér és térfalak élővé tétele érdekében tett lépések ismertetésével a szemléltetéshez és megértéshez szükséges módon, úgy, hogy azok kiállíthatók legyenek.

A pályázati dokumentációt az azonosíthatóság érdekében zárt csomagolásban kell benyújtani, de a pályázat nem titkos. A csomagoláson belül kell elhelyezni a jelen kiíráshoz csatolt „Jelentkezési lapot”, a pályázati díj befizetésének igazolását, a benyújtandó tablókat és egy CD/DVD lemezen vagy pendrive-on a további mellékleteket (jelentkezési lap, jogerős engedélyek, pdf formátumú tablók).

7. A Bíráló Bizottság összetétele

A Bíráló Bizottság tagjait a Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT), a Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület (ICOMOS) és a Magyar Tájépítészek Szövetsége (MTSZ) delegálják:

Társelnökök:
Körmendy Imre (MUT) és
Fejérdy Tamás  (ICOMOS)

Bizottsági tagok:
Benkő Melinda (MUT)
Farkas Mária (ICOMOS)
Klaniczay Péter (ICOMOS)
Kovács Erzsébet (ICOMOS)
Lipcsei Ágnes (MTSZ)
Szerdahelyi-Németh Klára (MUT)
Szikra Éva (MTSZ)
Zábránszkyné Pap Klára (MUT)

8. Pályázati díj

A Bíráló Bizottság kategóriánként egy „Köztérmegújítási Nívódíj 2017" címet adományozhat, illetve kategóriánként legfeljebb három dicséretet adhat. Megfelelő színvonalú pályamű hiányában a Bíráló Bizottság nem ad ki díjat illetve dicséretet.

A „Köztérmegújítási Nívódíj 2017” címet elnyerők egyedi érmet és a díj elnyerését tanúsító oklevelet, a dicséretben részesülők oklevelet kapnak.

A díjazottak vállalják, hogy személyesen képviseltetik magukat a díjról szóló legfeljebb három nyilvános sajtóeseményen, és a díj nagyított másolatát a tárgyévben, saját költségükre elhelyezik a díjazott közterületen.

Eredményhirdetés: a végleges időpontért kérjük, kövessék figyelemmel honlapunkat (www.mut.hu)

9. A pályaművek bemutatása

A pályaművek a napi és a szaksajtó érdeklődésétől függően kiállítás és sajtótájékoztató keretében bemutatásra kerülnek. A díjazásban vagy dicséretben nem részesült tervek az eredményhirdetéstől számított 90 napig a benyújtás helyén átvehetők, az ezután megmaradó pályázatokat a Kiíró megsemmisíti.

Budapest, 2017. május 5.

 

Kapcsolódó dokumentumok:
Jelentkezési lap
Sablon JPG
Sablon PSD
1. sz. melléklet
Pályázati hirdetmény
 


Hozzászólások:
Oldalanként
Név:
Email-cím:
Hozzászólás:
Írja ide a lenti ellenőrző betűsort!
Chaslial 2017.06.20 02:59:47
Order Accutane Online Australia cheap viagra levitra cialis Cialis Para Jovenes Doxycycline And Dosing With Cephalexin Cost Of Levitra Online Stendra Discount Cialis Le Tadacip Viagra Online Stores Que Es Cialis 20 Propecia Aumento Peso Propecia Pills For Sale Vergleich Viagra Cialis Levitra Price Of Levitra Levitra Generic Zithromax I.V. Que Es Cialis O Viagra Kamagra Pill Methadone And Cephalexin Il Viagra Funziona Levitra Cost Uk Amoxacillin From Canada Cialis 2.5 mg online Buy Cialis Online Usa Daly Cialis Canada Amoxicillin Trihydrate For Dogs Buy Kamagra Cheap Kamagra Jelly Review Levitra Blog Cheap Viagra Overnight Compra Cialis Italia Cheap Valtrex Canada Best Levitra Generic Levitra Nexium Viagra Tablets India Cheap Viagra Fast Comprare Viagra A Roma Cephalexin Use Cheapest Viagra Online Clomid Aide Finasteride Generic Uk Viagra Sample Levitra No Me Funciona Amoxicillin Diarrhea Cialis Tadalafil Cialis 5 Posologie Celexa Get Levitra Fluconazole Order In Usa

Chaslial 2017.06.14 08:35:42
Order Terazosin Online Tadalafil Tablets Propecia Antes Y Despues Buy Zofran From Mexican Pharmacy Sildenafil 20mg Otc Ventolin Sulfate Inhaler Order Celebrex Canada Viagra Prices Prezzo Di Cialis Betta Fish Amoxicillin How To Buy Cialis Keflex For An Abscessed Tooth Usa Online Overnight Pharmacy Cialis Professional Comprar Viagra Original Barcelona Kemadrin kanada levitra bestellen Buy Calais Sex Tablet Viagra Barata cialis Cialis Rosa Baclofene Sevrage Buy Oratane Cialis Free Sample Viagra 100 Prix Fast Delivery Cialis Effects Of Tadalis Sx Soft Women Viagra Samples From The Us Levitra For Cheap Cialis Kaufen Pl How Long Does Amoxicillin Rash Stay viagra Cialis 20 France Clobetasol Vitiligo Shop Newport Cialis Cheap How Much Does Viagra Cost Per Pill 337 Side Effects Of Amoxicillin Cats viagra Detecta La Propecia Clonidine Overnight Purchasing Propecia Fast Shipping Viagra Canadian Rx online pharmacy Dosage Of Keflex For Children Want To Buy Isotretinoin Best Cialis Online Fabricacion De Kamagra Canadian Meds No Script Buy Cialis Online Cheap Viagra Paypal Orlistat En Vente Libre Cheap Cialis Generic Articulo 149 Priligy Dapoxetina 60 Mg Order Cialis Online Usa Purchasing Propecia Pharmacy Precio Caja Cialis Cialis Online Progesterone No Prescription Needed Generic Propecia Prescription Levitra Cheapest Price Viagra Pharmacy Amoxicillin Sodium Market Vibramycin Pill Is 20 Mg Prednisone A High Dose Buy Viagra With No Prescription Eratin Propecia While On Accutane Buy Cheap Synthroid 125mcg No Rx Buy Levitra Best Price Cialis Reflusso Gastroesofageo Cytotec Grossesse Arretee Ordina Cialis Online Real Amoxicilina Zithromax Online Uk Generic Cialis Usa Where To Purchase Clobetasol Best Website Amoxicillin Creatinine Clearance Viagra Online Cheap Precio Cialis 5 Mg Cialis Tempo Di Azione Levitra Price Check Propecia Farmacia Online Order Now Doryx In Internet cialis Viagra Ohne Rezept Apotheke Kaufen Viagra 100mg Price Walmart Propecia Finasteride Acquisto Viagra Online Suche Viagra Rezeptfrei Buy Levitra 20mg Usa Buy Generic Lasix Buy Flagyl Online Without A Prescription Buy Online Cialis Generic Hydrochlorothiazide Can I Purchase Without A Script

Chaslial 2017.06.07 19:33:19
Viagra En Ligne viagra Fausse Couche Sous Cytotec Surrey Kt12 Viagra Buy Online Levitra Kamagra Generique Canada Levitra Ohne Rezept Verkaufen Propecia Generico Online Tadalista Vs Cialis Online Zithromax Generic Levitra 5mg Tablets Order Levitra No Prescription Cialis Viagra Depressione Buy Viagra Viagra Terapia Antipertensiva Priligy Terapia Viagra Free Trial Priligy 30mg Side Effects Cialis Cardiovasculaire Cheapest Cialis Etienne Kamagra In Linea Viagra En Ligne En France Cheap Cialis Online Xenical Buy 60mg Uk Buy Generic Cialis From India Levitra Tablets Vendita Priligy On Line High Doses Of Amoxicillin For Kids Levitra Prices Forum Levitra Pas Cher Propecia Dhea Hair Loss In Men Levitra Tablets Buy Amoxicillin Otc Australia Venta De Levitra Generico Buy Priligy Dapoxetine Online Viagra Cialis Comparazione Quicken reported billion in mortgage origination volume in making it the secondlargest directtoconsumer mortgage lender in the country. loans bad credit wa.Propecia Comentarios Cialis Viagra Viagra Quel Cas Achat Propranolol Purchase Dapoxetine Online Buy Vigora 50 Internet Pharmacy cialis Where Can I Buy Acticin Cialis In Der Apotheke Buy Propecia Contre Indication Cialis 20 Mg Keflex Anaerobes Tadalafil 20mg Names Of Online Pharmacies Prednisone Without A Scrip Levitra Vardenafil Propecia 1 After Month Kamagra St Levitra 20mg Cost Levitra Online No Prescription Kamagra Opinion Purchase Accutane Viagra Oficial Meglio Levitra O Cialis Buy 100mg Vibramycin Online Prix En Pharmacie Du Levitra Super Priligy Cheap Viagra Pill Cialis France Pas Cher Viagra Free Delivery Sildenafil Pharmacy No Prescription.Us Cialis Como Se Usa Cheap Cialis 40mg Mononucleosis Amoxicillin Rash Propecia Cost Cvs Pharmacy Locations Order Cialis Tablets Amoxicillin Oral Suspension For Vets Priligy Dapoxetina Costo Levitra On Line Viagra Uk Sales Flushing From Cephalexin Best Strattera Online Ear Infection And Antibiotic Cephalexin Prevacid Solutab Discount Card Levitra In Usa Amoxicillin Ear Drops Best Place To Buy Cialis Online Canada Best Levitra Prices Cialis Nebenwirkung Viagra Frome India Cialis Online Usa Levitra Canada Price Sale Generic Free Shipping Clobetasol Buy Levitra Vardenafil Lioresal 10mg Gpchealth Address In Canada Buy Cheap Cialis On Line Reputable Online Pharmacy Usa Cialis 36 Ore Buy Xenical Online Amoxicillin Bmp 202 Original Achat Levitra Pharmacie Order Cialis Amoxicillin For Dogs Colds Fast Shipping Of Viagra viagra online pharmacy Dutasteride In Internet Anaheim Viagra Generique Indien Fast Shipping Viagra Non Prescription Erectile Dysfunction Where To Buy Unisom 2 Price Of Propecia buy accutane online forum Dapoxetine Online Purchase Viagra Online Store Cialis En El Deporte isotretinoin isotret Where To Buy Cialis Parlodel Viagra Pagamento Alla Consegna Order Priligy Dapoxetine Mannerpille Priligy

Chaslial 2017.06.03 07:43:42
Le Viagra En France Cheap Kamagra Pills Cialis Mezza Compressa Citalopram 20 Mg Pharmacy Cheap Viagra Samples Viagra Generico Effetti Collaterali Valtrex Buy Priligy Viagra Online Cialis Generique En Belgique Cialis 36 Hrs Buy Real Viagra Online Levaquin Lebact Low Price Viagra Sottobanco viagra Is Reconstituted Amoxicillin Still Good Azor How To Order Cialis Pfizer Viagra Pills London You Can Last Longer Buy Priligy Dapoxetine Online Caracteristicas La Propecia Cephalexin For Dental viagra Antibiotics On Line Priority Delivery Atarax 25 Mg For Anxiety Order Kamagra Gel Finax Generic Propecia 1mg Dapoxetine 60 Mg Where To Buy Dapoxetine Propecia Canadian Bystolic Canadan Provider viagra Acheter Frusemide Female Viagra Buy Real Viagra Online Ward Picture Amoxil Bleeding Where To Order Cialis Viagra Generique Levitra Provera In Internet Discount Overseas cialis Propecia Galactorrea Pharmacy World Periactin Cialis Online Buy Uso De Kamagra Keflex Pregnancy Cialis Cheap Discount Direct Macrobid From Canada In Internet Buy Name Brand Viagra Cialis Online Priligy Dapoxetine Online Solar A Propecia Amoxicillin For Diabetic And Elderly Purchase Cialis Cephalexin And Metformin Canadian Drugs Cialis Where To Buy Viagra Viagra Testen Kostenlos Acheter Priligy Dapoxetine De L'Inde levitra vs viagra Buy Kamagra Safely Retiro De Propecia Prilligy Isotretinoin 10mg Mail Order On Line Cialis Carrefour Can I Buy Cialis Online Green Kamagra Propecia Haarwuchsmittel cialis Amount Of Amoxicillin For Urinary Infection Achat Cialis Fiable Levitra Brand Name Buy Now Macrobid Next Day Without Rx