Fórum
Név:
Jelszó:

Keresés
Tagozatok


Utóirat az olimpiáról - Körmendy Imre írása


Hetekkel ezelőtt az Építészfórum szerkesztő asszonya kért tőlem egy írást az olimpiáról, a budapesti pályázatról, annak településfejlesztési kérdéseiről. Akkor nemet mondtam, most meg, amikor már minden jel szerint nem aktuális, akkor írok valamit. Írok ez ügyben, mert meggyőződésem, hogy a kudarcok is javunkra válhatnak, s a kárba ment terveknek is lehet gyümölcse.
Azért ragadtam tollat, illetőleg billentyűzetet, mert nem szeretném, hogy - mint már annyiszor - ne vonjunk le tanulságokat egy-egy megtörtént eseményből, s ráadásul lehetőleg jó tanulságra jussunk.

Ha valaki nem értené, hogy mire gondolok, íme, néhány példa. A nagy tiszai árvizek után megtörténtek az újjáépítések, helyi jellegzetességeket továbbéltető házakkal, jelentős állami erőfeszítésekkel, de nem történt szakmai és társadalmi gondolkodás arról, hogy milyen esetekben kell és szabad ott helyben újjáépíteni az elpusztult, életveszélyessé vált épületeket, s mikor kell arról gondolkodni, dönteni, hogy nem azon a helyen kell folytatni az életet (mert gyakran el fogja önteni az árvíz, mint ahogy tette ezt sok épülettel e Felső-Tiszavidéken). A mostani jeges ár egész házacskákat sodort magával, de évtizedek óta nem nézünk szembe azzal, hogy talán nem kellene építkezni a nagyvízi mederben, sőt a már felépült házakat is el kellene bontani, kezdve a kritikus szűkületektől, az ott lévő telkekről (egykori zártkerti szerszámkamrák, amelyekben esetenként laknak; üdülők, amelyek sokszor szintén lakóházként funkcionálnak, …).

Az ajkai tározó okozta súlyos tragédiák után Kolontáron és Devecserben példás gyorsassággal új lakóterületek létesültek garantáltan ármentes helyen, de egy szót sem beszéltünk arról, hogy a bajt jelentősen növelték a településeken korábban történtek (ezzel nem mentve a felelősöket!). Jelesen az, hogy Devecseren a partközeli, mély-fekvésű, szegények lakta lakóterületnek a minimális árvízvédelme sem épült ki évtizedeken keresztül, s Kolontáron – mint oly sok helyen az országban – a patak feletti híd minimális áteresztőképességgel (a víz számára, a híd alatt) épült, s az átvezető út menti területeket egészen a partig felosztották építési telkeknek, s be is épültek azok. Ha nem így történt volna, a vörösiszap-ár nem követelt volna emberi életeket. Máshol az országban is hasonló helyzetek vannak: a három településből egyesült Edelényben minden nagyobb víz elönti a városházát meg a művelődési házat (meg számos más épületet), mert a Bódván átvezető, a településrészeket összekötő út mentét végig, a hídig beépítették, s egy néhány éves szárazabb időszakot követően a patak mentén megnyitották a Bódvai utcát, rajta végig lakóházakkal.  A devecseri és kolontári tragédiát és az árvizeket követően történt országos felmérés a hasonló, veszélyes helyekről, helyzetekről? Dolgoztak ki programot ezek fokozatos, szisztematikus (s nem kampányszerű) megoldására, megváltoztak-e az előírások a hidak méretezésére, a folyóvizek melletti területek beépítésére?

Az elmaradt Bécs – Budapest világkiállítás komoly városfejlesztési eredményeket hozott, nem maradt eredménytelen. A mai politikai helyzetben az Antal-kormány javára írják a kiállítás tervezését, de a történeti tény az, hogy még a rendszerváltás előtt merült fel az ötlet (Marjai et. nevével fémjelezve), s a kiállításban az lett volna az üzenet, hogy a két, ellentétes, ellenséges „világrendszerhez” tartozó ország fővárosai közösen hoznak létre egy világeseményt. A nehéz gazdasági helyzetben és időzavarban meghozott lemondás ellenére sorakoznak az eredmények, íme, néhány: e terv előkészítése kapcsán történt meg évtizedek óta először, hogy a MÁV (állam az államban) feladott egy egész pályaudvart (a Duna-parti teherpályaudvart), amin új negyed jött létre a Nemzeti Színházzal, a Művészetek Palotájával és számos egyéb beruházással; a régóta tervezett egyetemvárosi fejlesztések megindultak, a Vatikáni pavilonnak átmenetileg a tervek szerint otthont adó épület azóta is a Magyar Szentek templomaként szolgálja a közösséget, az egyetemi ifjúságot a MEÖT-tel, az egyetemi épületekkel és az Infó-parkkal együtt.

Ennyit az előzményekről, s most lássuk az olimpiát. Politikusaink – akik nagyon nem szeretnek veszíteni – villámgyorsan és késedelem nélkül hárítanak, másban keresve a hibát: „Ez a főváros ügye”- mondja a kormány jeles embere, holott előtte egészen mást állított a Kormány. A miniszterelnök „álomgyilkosságról” beszél, a főpolgármester a „nemzeti egység elárulásáról”. Persze nem nagyon lepődünk meg már ezeken a történéseken és értelmezéseken a vasárnapi kereskedelmi szabályozást követő groteszk történések után. Előbb erőből megszületett egy elvi megfontolású, jelentőségű döntés: a vasárnap másra való, pihenésre, a családok együttlétére, …  Majd, sejtve a „veszélyt”, hogy egy népszavazáson más vélemény lehet a domináns, pillanatok alatt – teljesen elvtelenül - megváltoztatták a jogi előírásokat.

Amikor a politikusok nemzeti egységről szónokolnak – az olimpia kapcsán –, akkor feltehetően arra gondolnak, hogy nem oly régen nagy többséggel megszavazták a testületekben (Országgyűlés, Kormány, Főváros, Magyar Olimpiai Bizottság) a pályázat benyújtását, ill. támogatását. A mostani több mint negyedmillió aláírás – függetlenül attól, hogy egy társaság politikai tőkét akar-e kovácsolni az eredményből, vagy sem – azt jelzi, hogy politikusaink elszakadtak a társadalomtól, túlléptek általános felhatalmazásukon (ami a képviseleti demokráciából következik), hogy az ő „egységük” – ami a tűzhöz közelülők összekacsintása is lehet – nem jelenti az emberek egyetértését is.

Nem véletlen, hogy a hatvanas évektől kezdve az USA-ban és a nyugat-európai országokban éppen a településfejlesztés és a településrendezés lett az a terület, ahol a lakosság közvetlenebb beleszólást követelt magának a döntésekbe, hiszen a lakók sorsát közvetlenül befolyásolják e döntések, s sokszor egyetlen vagyonuk (lakásuk) értékére s életkörülményeikre is óriási hatásai vannak ezeknek a döntéseknek. Még a létező szocializmusban, 1983-ban a hazai szabályozásban is megjelent ennek eredménye: a településrendezési terveket készítésük során meg kell ismertetni a lakossággal, számukra véleménynyilvánítás lehetőségét biztosítani kell. Az akkori politikai hatalom fenntartását, ódzkodását mutatja ugyanakkor az a tény, hogy ez a követelmény csupán „a jogi iránymutatás egyéb eszközei” közé, egy miniszteri utasításba kerülhetett be (7/1983. (Ép. Ért. 23.) ÉVM számú utasítás).

Az erősen politikai, politikusi városfejlesztési döntések az utóbbi években is tovább rongálták a politikába vetett bizalmat, hiszen a „PPP”- típusú finanszírozás magyarországi alkalmazása, ellentétben a nyugati országok gyakorlatával, a közösség számára csak többlet-tehertételeket jelentett, s nem előnyöket. De ezt a bizalmat játssza el a 4-es metró mérhetetlen drágulása és drágasága, valamint a pénzek felhasználása körüli kételyek. Az M6-oson autózva felmerül az utazóban a kérdés: erre a forgalomra kell autópálya? Talán kevesen ismerik azt a tényt, hogy a harmadik világ országai a 60-as, hetvenes években rendre a grandiózus infrastruktúra-fejlesztésekbe rokkantak bele, mert a vállalkozások megjelenése nem követte az út- és vasútépítéseket.  A sor még hosszan folytatható, de most csak egy elemet említenék még, mert az közvetlenül kapcsolódik az olimpiához: a labdarúgó stadionok építését. Angliában, Németországban, Spanyolországban egy labdarúgó stadion korszerűsítése, fejlesztése előre láthatóan nyereséges befektetés (ennek ellenére évekig folyik egy-egy beruházás előkészítése), mert tízezrek járnak rendszeresen (hetente) a mérkőzésekre, s jövedelmükből a magyar jegyárak többszörösét képesek és hajlandók kifizetni, ugyanakkor a beruházások – úgy tűnik – semmivel sem kerülnek kevesebbe nálunk, mint amott. Magyarán: ezek a hazai stadionépítések eleve tudottan veszteségesek, ráfizetésesek. Ha ez így van, akkor mi lesz az olimpia ezernyi beruházásával?

Érdekes volt számomra a budapesti olimpia társadalmi megítélése – még akkor is, ha nem tekinthetem ezt társadalmi méretekben reprezentatívnak. Először vidéken élő sógorom – aki szenvedélyes vitorlázó, sportkedvelő – kérdezte meg tőlem: „Kell nekünk ez az olimpia?” Majd a lakásunk felújításán dolgozó villanyszerelő mester – aki jelentős beruházásokon is dolgozik – fordult hozzám: „Ki fogja felépíteni ezt a rengeteg épületet, mert a hadra fogható szakmunkások jelentős része külföldön dolgozik?” A piaci zöldséges – akinél legalább egy évtizede vásárolok, s hallott nyilatkozni a magasházakról – is ugyanezen kételyeinek ad hangot. Tanítványaim – 26 harmadéves tájépítő, egy évfolyam településüzemeltető szakirányos hallgató – fele jónak tartotta az olimpia ötletét, a másik fele nem. Várostervezéssel foglalkozó kollégáim is aggódva mondják: „A városnak sok infrastrukturális beruházásra van szüksége, de lehet ennyire gyorsan ennyi mindent jó minőségben és kedvező költségekkel megépíteni, s vajon mi lesz az utóhasznosítással?”

Összegezve az eddig leírtakat, állítom: a politikusoknak fel kellene ismerni, hogy sok, a közösséget érintő ügy döntésének megszületése előtt kell megkérdezni az embereket az ügyről – kellő időt adva reflexiókra, a vélemények érlelésére, s nem utólag, a kész tervekről meggyőzni őket, hogy az az egyetlen megoldás, vagy reklámokkal legitimálni azokat.  A jelenlegi, egyes tervek esetében biztosított idők (pl. a településfejlesztési és rendezési tervek esetében) nem elegendőek. A nemzeti konzultáció eddig gyakorolt formája erre nem alkalmas: a feltett kérdések megfogalmazása, a sugallt és kötött válaszok, a kérdező személye, a válaszolók nem reprezentatív volta nem felel meg a közvélemény  hiteles felmérési kritériumainak . Továbbá, ha valami gond adódik – mint jelenleg történt -, ne tekintsenek egymásra ellenségként, árulóként, mert ez drámaian rossz üzenet a polgároknak. A velük ellentétes véleményen lévőkről is fel kell tételezniük a jóhiszeműséget; azt, hogy aljas vagy bármilyen hátsó szándék híján is láthatják másként a dolgokat.

Fel kell hagyni a tikosított előkészítésekkel, a döntéseknek nem szűk körben, pártirodákban vagy személyes találkozásokon kell megszületniük. (Ha valaki nem értené e kívánalmat, annak figyelmébe ajánlom, hogy jelentős állami és városi tervek előkészítésében részvevőknek rendre megtiltják az arról való beszédet, nyilatkozatot.)

Az elmúlt időszakban az olimpiát pártolók és politikusok határozottan és ismételten hangsúlyozták, hogy a tervezett beruházásokra szüksége van az országnak és a városnak, ezeket egyébként is meg kell építeni, s meg is fogják – függetlenül az olimpiától. Nagy érdeklődéssel várom ezeket a beruházásokat, ezek ésszerű, gazdaságos s ütemes megvalósítását – hisz akkor az előkészítésre szánt pénz, jelentős része, jól hasznosulna. S ettől (is) függ, hogy erősödjön a bizalom a politika iránt. Elmaradásuk, késlekedésük vagy túl drága voltuk ugyanis felvetné a kérdést: Vajon lehet-e hitelt adni vezető politikusaink szavának, vagy tovább erősödhet mindnyájunkban a bizalmatlanság irántuk.

 

Budapest, 2017. február 28.

                                                                                                              Körmendy Imre

                                                                                                                 urbanista

 


Hozzászólások:
Oldalanként
Név:
Email-cím:
Hozzászólás:
Írja ide a lenti ellenőrző betűsort!
Chaslial 2017.06.21 11:39:13
Viagra Rezeptfrei Serios Where Can I Order Priligy Online Secure Medical Cialis En Francais Mail Order Levitra Black Market Cialis Buying Anipryl Without A Prescription Viagra Alternative Alli Sales And Canada Propecia Over The Counter Viagra Cialis Achat Levitra En Ligne Viagra 100mg Vierteln Cheap Kamagra Pill Prix Propecia France I Overdosed On Keflex Pill price levitra Package Deal On Cialis And Levetra Generic Lasix No Prescription levitra cheap Kamagra Oral Jelly Aus Deutschland On Sale Doryx 100mg Low Price Levitra Tablets Amoxicillin Dosage For Kittens Baclofen Generique En France Purchase Viagra Cheap Venta De Viagra Y Similares Viagra Efectos Secundarios Jovenes Get Cheap Cialis Online Tadalista Online Cialis Lilly Preisvergleich Cialis Professional Instructions Priligy Viagra Junge Leute Generic Kamagra Online Clomid Culturiste Online Medications Priligy Buy Online Need To Order Cialis Osu Acquisto Levitra Izotek Isotretinoin With Next Day Delivery Cod Only Kamagra Spray Generic Viagra Sales Action Clomid Glaire Cervicale Candida Pharmacy Cheap Cialis Online Achat De Cialis En Espagne Effetti Collaterali Levitra Purchase Cheap Cialis Buying Cialis Online Mexico Online Generic Viagra American Express how to buy levitra in usa Cialis E Gastrite Priligy Spray Buy Levitra Online Viagra Utilite Lasix Without A Rx viagra online pharmacy Patente De Propecia

Chaslial 2017.06.15 19:31:17
Amoxicillin Cough Syrup And Slo viagra cialis Generic Cialis Daily Use Viagra Vs Cialis Vs Levitra Samples Vardenafil 20mg Glucophage Metformin How To Order Viagra From Canada Best Levitra Price Prix Boite Viagra 100mg Breast Cancer Propecia Levitra Cheapest Price Canadian Celebrex Propecia Cost Kmart compare viagra to cialis and levitra Cialis Et Impuissance Acheter Kamagra Pas Cher Paris Buy Cheap Viagra Amoxicillin A Year After Expiration Date Diflucan Oral Suspension Levitra Tab 20mg Viagra Apotheke Koln Pose a question to our community and you may hear from someone whos been in your shoes.com Loan Application Hard Money Commercial Lending tips to close a loan when it doesnt fit a bank Contact Fairview Lending Residential hard money CO Biz Magazine Fairview Commercial Lending are a recognized private hard money lender with an A rating with the Better Business Bureau. Related links Consumer credit regulation Providers of small amount loans are required to display a due date you will usually be charged a default fee until you repay Is a payday loan your best option needed to buy a new one. cash advance More information on Borrowing Credit reference agencies If you are looking to apply with Apply Now New customer Total repayable.Exactly John Exactly Freelancing can help you kickstart your business if you have no funds and it can also be a great way to maintain it.Discount Doryx Drugs Mail Order Levitra Buying Hydrochlorothiazide No Prescription Clomid 2 Comprimes buy cialis Levitra Bestellen Cialis E Cecita Best Generic Viagra Cialis 5 Que Es Cialis 20 Mg Best Levitra Generic Kamagra Oral Jelly Legal In Deutschland Que Espatente De Propecia Get Cheap Cialis Online Dental Antibiotic Amoxicillin Protection Period Nuovo Levitra 10 Mg viagra Cialis Brand Overnight Delivery Compra Priligy Precio Viagra Online Store Cialis Medicaments Generiques Amoxil Asthma Kamagra En Ligne Cialis Que Es Kamagra En Ligne Saint Affordable Levitra Cialis Funziona Costo Cialis Mercado Libre cheap cialis Buy Levitra Without Prescription Wirkung Viagra Cialis buy cialis Levitra Online In Australia Risques Propecia Generico Viagra Cheap Cialis Und Diabetes Finasteride Delivered Kamagra Online Pharmacy Generique Levitra Propecia Buy Cheap Order Cheap Viagra Kamagra Jelly 100 Mg Toulon

Chaslial 2017.06.11 14:00:50
Cialis Canada Generic buy viagra Keflex Decrease Milk Cialis Pagamento Alla Consegna Levitra Best Prices Male Erection Pills Online Viagra For Men For Sale brandlevitra on line Buy Priligy 30 Mg Online Viaga Canada 411 Order Propecia Amoxicillin Clavulanic Acid Cmax Cheap Viagra Super Active 100mg 274 Propecia Alcol Kamagra Usaovernightpharmacy Buy Brand Levitra Cialis Effetti Terapeutici Quien Vende Cialis Buy Cialis Online How To Order Viagra From Canada Amoxicillin Mycoplasma Buy Tadalafil Viagra Jovenes Que Es La Cialis Mail Order Viagra Generic Propecia Canada Clomid Et Duphaston Fertilite Cheap Viagra Tablets Antibiotics Metronidazole Without Prescriptions Uk Cialis En Cordoba Order Viagra Pills Comprare Cialis 20 Mg El Kamagra pharmacy prices for levitra Viagra Online Cialis 10 Efficacite Kamagra Online Buy Viagra Temps Reaction Amoxicilina Cod Accepted Comprar Priligy Generico Prix Cialis Tadalafil Kamagra Criticas Cialis Online Cs Pneumonia And Amoxicillin Cheap Tadalafil viagra Kamagra En Ligne Bordeaux Where To Buy Cialis Online Safely No Rx Buy Kamagra Online 100mg Sildenafil Gріс˜nstig Online Kaufen Alphagan Levitra Generic Online Ed Pills Online Cialis Precio En Espana Buy Levitra Afin Priligy Bon Marche Cialis Buy Online Buy Lasix Online Cialis Comprar Espana Ear Infection And Amoxicillin Kamagra Forum Buy Online Tamoxifen Reductil Acomplia Propecia Generic Viagra Pills Viagra Professionnel Inde Generique Amoxicillin Remede Tarif En Pharmacie How To Get Accutane Is Priligy Any Good buy accutane 30 mg Levitra Lowest Price Cialis Gravidanza Cession Clomid viagra prescription Using Rogaine And Propecia Hair Loss Wirkung Von Viagra Forum Buy Tadalafil What Is Amoxil Capsules Used For Sale Discount Cash On Delivery Acticin Oregon Finasteride Propecia Cheapest Desyrel Without A Prescription Dutasteride Duagen In Internet Price Shop Cialis Online Cialis Sicher Online Bestellen Erectile Dysfunction Drugs Best Online Generic Of Propecia Propecia Pills For Sale Sample Tadalis Sx Soft Cialis 5mg Buy Drugs Brand Cialis Cheap Kamagra Pills Viagra Quanto Dura Analyse Du Clomid Fast Delivery Viagra Amoxicillin Drug Reaction Priligy Panama Levitra Brand Online Cialis 20 Mg Reviews Keflex For Urinary Tract Infections Buy Cheap Levitra 5mg Cialis Prix Ciprofloxacin 10mg En Pharmacie cialis online pharmacy Where Can I Get Viagra Super Active Remoxy Amoxicillin Bangladesh Online Cialis Achat Levitra Sans Ordonnance Cialis 5 Mg Confezione length of levitra patent Priligy Pastillas Levitra Comprar Online Where To Buy Cialis Order Viagra With No Prescripyion Easiest Way To Get An Ed Perscription Online Levitra mail order isotretinoin Aurora Clomid Fertilite Cialis Free Trial Buy Viagra Out Of Us Viagra Sildenafil Mujeres How Much Is Viagra Comprar Cialis Murcia Online Pharmacies In Usa Overnight Prices Cialis Cialis Urologia Zithromax Vs Azithromycin Buy Cialis Buy Now Finasteride Oratane Allergies To Amoxicillin Buy Tadalafil Online Cooper Pharma Viagra Dexamethasone No Prescription Buy Cheap Kamagra Site Viagra rique En Ligne How To Find Orlistat 120 Mg 93551 Zip levitra 10mg Cialis Tablets Australia Amoxicillin Msds Sheets Purchasing Levitra Side Effects Keflex Generic Cialis For Sale Buy Propecia Online Uk Cialis Es Con Receta Dapoxetine In Australia Fast Delivery Cialis Buy Viagra Greece

Chaslial 2017.06.05 00:14:38
Viagra No Prescrip Levitra Pill Cialis Flussig Kaufen Cialis 5 Mg Assuefazione Cialis Online Cs Buy Kamagra Oral Jelly Acheter Du Xenical En Ligne Buy Kamagra Viagra Legal Kaufen Deutschland discount generic accutane cialis viagra levitra Cheapeast Clobetasol Discount In Internet Filitra Fast Shipping Viagra Cialis 20mg Filmtabletten Einnahme Precio Cialis Original Dapoxetine Priligy Buy Achat Cialis Original Viagra 100mg Precio Online Cialis Rezeptfrei Viagra Apotheke Cialis E Liquid Generic Cialis Online Order Now On Line Isotretinoin Medicine Fedex Shipping Viagra En Cordoba viagra Propecia Prostate Cancer Phone Orders For Cheap Viagra Propecia Brand Viagra Que Significa Viagra Le Cialis Viagra Cephalexin And Drugs To Treat Mrsa Acheter Cialis Danger Buy Cheap Cialis Kamagra Angebot Achat Viagra Pfizer Accutane Drug Cialis 10mg Enough Kamagra Cialis Viagra Cialis Free Trial Clindamycin Keflex Finasteride 1 Mg Without Prescription Canadian Cheap Cialis Cialis Sicuro Viagra Histoire Buy Levitra Vardenafil Medicamento Llamado Cialis Viagra E Ricetta Medica cheap 80 mg vardenafil hcl Levitra Venta Online Walgreens Propecia Online Cialis Zithromax 250mg Dosage Buying Vigara On Line generic viagra Generic Provera With Free Shipping Price Overseas Amex Accepted Lexington Zithromax Skin Side Effects Compra Viagra Online Foro Cialis 10 Real Isotretinoin Drugs Shipped Ups levitra online no prescription Pharmacyrx Priligy Dauer Buy Levitra 20mg Usa Proper Amoxicillin Dosage Propecia Ginecomastia Cheap Kamagra Uk buy accutane generic Cialis 5mg Online Australia levitra 60 mg Cheap Clomid Online No Prescription Wo Bekomme Ich Viagra Her Propecia Brand Minoxidil Levitra Packungsgro?Enverordnung Ordina Cialis Online Achat Cialis Ordonnance Is Cephalexin Good Antibiotic For Pneumonia Purchasing Propecia Amoxicillin For H Pylori Treatment For Itching Rash Amoxicillin Reaction Cheap Viagra 100mg Can You Drink Alcohol With Amoxicillin Coр“в»t Priligy Accutane Acne Cialis Types Cytotec Sans Ordonnance Get Cheap Cialis Online Keflex And Amitiza Levitra Annonce Buy Strattera Online No Prescription Propecia Spain Disfuncion Erectil Viagra Without A Prescription In Usa viagra Worldwide Zentel 400mg Amex Real Buying Citalopram Online Uk Levitra 40mg Sale Keflex During Pregnancy Buy Effexor Online Uk Generic Cialis Cheap Celexa No Prescription India Drugs Without Scripts levitra 40 mg generic Purchase Levitra Professional Acheter Du Priligy Quebec Buy Kamagra Cheap Viagra En Suisse Sans Ordonnance Viagra Effet Buy Cialis Cheap Buy Vigora 100 Venta De Baclofeno Best Online Levitra Tadalafil Best Price Buy Lopressor Without Prescription Order Viagra Pills Generic Viagra Super Active 100mg Viagra Rezeptfrei Preis Cost Of Levitra Propecia No Script Viagra Ready Man cialis buy online Cialis Ayuda Viagra Rezeptfrei Osterreich Generic Viagra Farmacias Online Usa Canadian Pharmacies Maxalt Purchase Cheap Cialis Buspar Overnight Shipping Cheap Viagra Without A Script Can I Buy Cialis Online Cialis Professional Generique 20 Mg Cialis Hipertension Cialis Buy Online Male Ed Pharmacy

Chaslial 2017.05.28 06:52:51
Lopid Cheap Clomid Pills Cialis Senza Ricetta In Farmacia Difference Entre Cialis Et Levitra Propecia Ritalin Supersaver Meds Viagra Original Ou Generique Generic Viagra Cheap What Does Amoxicillin Treat Ompranyt Online Uk Propranolol Free Trial Viagra Y Dialis Cialis Bon Marche Cheap Vibramycin 100mg Amoxicillin Rash Picture Drug 24h Coupon Cost Of Deltasone Cephalexin Tinea Fungus Peppermint Buy Xenical Propecia Effects On Women Interactions Kamagra Para Ellas Generic Of Propecia Viagra Nebenwirkungen 100 Order Propecia Online Mastercard Propecia No Prescription Slimfast Acquisto Levitra Orosolubile Cheap Cialis Generic Infections Keflex Is Used For Cialis Professional On Line Order Kamagra Online Usa Tadalafil Tadacip Viagra En La Farmacia Sin Receta Cheap Cialis 40mg Priligy Cuanto Cuesta Propecia Where To Buy Pharmacy Buy Xenical Propecia Eroski Lexapro Meds Category Lexapro Buy Generic Strattera Online Pharmacy No Prescription.Us

Justrory 2017.05.22 21:43:58
Kamagra Oral Jelly 100mg Reviews 225 Viagra Online Stores Buy Wellbutrin Sr 150mg In Usa Online Pharmacy Order In Png Generic Viagra Forum Viagra 25 Propecia Free 30 Day Trial Viagra Online Prices Pharmacie Cialis Amoxicillin Fail The Drug Test Strattera Versus Adderall Viagra 50mg Wirkung Sisw Effects Cephalexin Dogs Cialis Online Tadalis Sx Softnde Villaggio Turistico Madonna Degli Ulivi Who Can Prescribe Dostinex Cialis Pills Achat Pilule Viagra Buy Clomid Safely Online Uk Paypal Where Can I Buy Accutane Cialis En Farmacias Espanolas Ordini Cialis Spese Di Spedizione Kamagra Forum Buy Levitra Professional Cialis 20mg Le Prix Order Cialis Pills Lioresal Medicament Buy Generic Cialis 5mg Cialis Price Buying Generic Fluoxetine In Internet Herbal Viagra Kaufen Where To Order Cialis Regrow Hair Propecia Zithromax Zpak Cheap Cialis Tablets Ou Acheter Du Viagra A Paris Doxycycline 100 Mg For Sale Brand Prozac Online Cialis Acheter Como Puedo Comprar Viagra Sin Receta Viagra Free Trial Zithromax 5 Day Comprar Priligy Original Price Generic Viagra Cialis Prix Conseille En Pharmacie

Bolberitz Henrik 2017.04.21 14:39:37
Kedves Imre!
Sok mindennel egyetértek abból, amit írtál.
A bevezetőben írod, hogy a kárba ment terveknek is lehet gyümölcse. Az elmaradt olimpia esetében ezt nem így látom: amennyiben mégis megvalósulnak sz olimpia miatt tervezett beruházások, ez legfeljebb kár-enyhítés lehet de gyümölcs semmiképpen nem. Hiszen ezeket saját forrásból kell megvalósítani, továbbá az olimpia gazdaság-élénkítő hatása - elsősorban az idegenforgalom területén - mindenképpen elmarad.Persze a kockázat is elmarad, ami csak azok számára tekinthető pozitívumnak, akik eleve bukást feltételeztek. Én nem ezek közé tartozom.
A nagy károkozásoknak is volt némi hasznuk(a vári bombázásoknak például), de összességében mégis csak a kár volt nagyobb, mint a "haszon".
A politika autoriter módszereivel kapcsolatban csak annyit: azzal én is egyetértek, hogy a városfejlesztési kérdésekben (is)a közakaratnak megfelelő döntéseket kellene hozni.
De: az elmúlt 40+ 25 év nem volt alkalmas és nem volt elég arra, hogy a magyar emberek (tisztelet a nagyszámú, de mégsem meghatározó kivételnek)érdeklődést mutassanak a közügyek iránt, kellően felkészüljenek, időt és energiát fordítsanak arra, hogy felismerjék a közérdek elsőbbségét az egyéni érdekkel szemben és véleményüket kellőképpen artikulálni tudják. Ezért aztán a közösség vélemény-nyilvánítására irányuló kezdeményezés legtöbb esetben vagy érdektelenségbe fullad vagy parttalan, az ügyet nem érintő, politikailag is motivált vitába torkollik azaz eredménye nincs (lásd pld.lakossági fórumok). Szerintem a politika ezért ebből azt a tanulságot vonta le, hogy - mivel 4 évente számon kérik rajta ígéreteinek teljesítését - cselekszik. Jól vagy rosszul, de cselekszik. Ha rosszul döntött, majd korrigálja. Ez természetesen az én véleményem, én így látom a dolgokat és leghőbb vágyam az, hogy a magyarság mélyen individualista, a közérdeket és közügyeket negligáló, az övétől eltérő véleményeket elfogadni képtelen magatartása megváltozzon. De ez hosszú folyamat, generációk kérdése és ennek következményeit nem lehet csak - az egyébként egyáltalán nem tökéletes - politikusokra hárítani. Minden nemzetnek olyan az elitje, politikusi gárdája, amilyet kitermel magának.
Baráti üdvözlettel: Riki

Berndt Mihály 2017.04.19 08:28:59
Egyre gyakrabban jut eszembe az Országgyűlés 1/2010. (VI. 16.) OGY politikai nyilatkozata
a Nemzeti Együttműködésről. Ebben ez (is) áll: "A Nemzeti Együttmûködés Rendszere minden magyar számára nyitott, egyaránt
részesei a határon innen és túl élő magyarok. Lehetôség mindenki számára és elvárás mindenki felé, aki Magyarországon él, dolgozik és vállalkozik. Szilárd meggyôzôdésünk,
hogy a Nemzeti Együttmûködés Rendszerében megtestesülô összefogással képesek
leszünk megváltoztatni Magyarország jövőjét, erőssé és sikeressé tenni hazánkat. Ez
a roppant erőket felszabadító összefogás minden magyar embert, legyen bármilyen
korú, nemű, vallású, politikai nézetű, éljen bármely pontján a világnak, nagy reményekre
jogosít, és hosszú évtizedek után megadja a lehetôséget, hogy a magyarok végre
megvalósíthassák saját céljaikat. Erre tesszük fel életünk most következő éveit."
Azt gondolom, hogy az "egység", az "együttműködés" értelmezése félresiklott... Azt gondolom, akkor ha másképp is akarjuk a közös célokat elérni, már akkor is együttműködésről, egységről beszélhetünk. Mert akkor a különböző felfogásról (utakról) párbeszéd indulhat, s ennek során olyan dolgok, felismerések születhetnek, amelyek nem látott hatékonysággal vihetnek bennünket a közös cél felé. Egy ilyen vitában be kell fogadni a másikat (meg kell hallgatni), saját véleményemet bátran "közösbe kell tenni". Ehhez bizalom, megértés, jóindulat kell. Abból kell kiindulni, hogy az is jót akar, aki másképp akarja a jót, mint én...
Talán egyszer eljutunk ide. Ekkor lesz igazán "roppant erőket felszabadító összefogás", és valóban soha nem látott sikeres ország.