Elnökség


A Magyar Urbanisztikai Társaságot az elnökség irányítja.

Elnök: Dr. Salamin Géza

Alelnök: Dr. Csaba Ders, Dr. habil Kocsis János Balázs

Az elnökség tagjai: Balás Gábor, Dr. Csomós György, Dr. Kőszeghy Lea, Kurenkov Vjacseszláv, Dr. Szabó Mátyás, Dr. Szaló Péter; póttag: Gerzanics Annamária

(Az elnökség tagjainak rövid bemutatkozását itt találja.) 

Az elnökség a MUT ügyvezető szerve, amely a társaság operatív irányításáért felel. Egyebek mellett intézi és szervezi az egyesület napi ügyeit, elkészíti a költségvetést, kezeli az egyesület vagyonát. Ideiglenes és állandó munkabizottságokat hozhat létre. Az elnökség tagjait három éves időtartamra választja az egyesület közgyűlése, az elnökségbe javasolt, de a választás során be nem került jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapott személy elnökségi póttaggá válik. Az elnökség legalább negyedévente ülésezik, és határozatképes, ha a tagok több mint fele, vagyis legalább öt fő jelen van. A határozatokat, a társaság működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatokat, az éves közhasznúsági jelentést, a társaság beszámolóit az elnökség az elfogadásuktól számított nyolc napon belül közzéteszi a www.mut.hu honlapon, és a társaság székhelyén legalább 15 napra kifüggeszti.