2020.01
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Hírek 2010.


"Sok új együttműködés jött létre az elmúlt időszakban, de a társadalmai szakmai közélet még most sem annyira nyitott. A MUT számít a további ötletekre, javaslatokra a tagságtól elsősorban az alábbi kérdésekre:
- Hogyan lehet mobilizálni a területi csoportokat?
- Hogyan lehetne gazdaságilag is fenntarthatóbbá tenni a Társaságot?"
TAGSÁGUNK HOZZÁSZÓLÁSAIT VÁRJUK E HÍR VÉGÉN TALÁLHATÓ FÓRUMBAN VAGY A MUT@MUT.HU-ra


Rekordszámú résztvevővel került megrendezésre Pécsett, a Palatinus Hotelben a XVI. Országos Urbanisztikai Konferencia, amelynek témája a nagyrendezvények és a városfejlesztés, illetve szélesebb értelemben a városfejlesztés és a gazdaságfejlesztés kapcsolatrendszere volt.
A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy a különféle rendezvények, az eseménymarketing igen lényeges szerepet töltenek be a városok gazdasági fejlődésében, és ezen keresztül a szűkebben értelmezett városfejlesztésben is. Ez azonban csak akkor lehet sikeres, ha a egyrészt a politikai döntéshozás kezdettől figyelembe veszi a szakmai szempontokat, másrészt pedig ha a tervek megfelelően befektetőbarátak: világos, közérthető helyzetképen nyugodva elérhető, széles társadalmi támogatottságot élvező célokat fogalmaznak meg, megfelelő infrastrukturális háttérrel, piaci gondolkodású tanácsadói szakembergárdával, a kínálatot bemutató kommunikációval, a különféle szereplők hatékony együttműködését biztosító moderációval, intézményekkel együtt.

A 2010. évi Kós Károly-díjakra egyéni kategóriában 14, közösségi kategóriában 8 javaslat érkezett be. A javaslatok előzetes szakmai értékelése, illetve dr. Szaló Péter területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár előterjesztése alapján dr. Pintér Sándor, a Magyar Köztársaság belügyminisztere döntött a díjak adományozásáról.
A díjakat dr. Pintér Sándor belügyminiszter megbízásából Dr. Szaló Péter területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár adta át 2010. december 16-án este hatkor a Duna Palotában.

A „24 város - City Cooperation" osztrák, szlovén és magyar térségi együttműködés keretében városfejlesztési és városmarketing konferenciát rendeztek Lentiben december 2-3-án.


A nagykanizsai komplex városfejlesztési koncepció különdíjat nyert a 8. Európai Település- és Területi Tervezési díj pályázaton a megvalósulás előtt álló, de már engedélyezett tervekkel rendelkező projektek kategóriájában. A különdíjat a város és a tervezők 2010. november 16-án vehették át Brüsszelben, ahol a Pro Urbe Kft. által készített tervet is bemutatták a szakmai közönségnek és az európai döntéshozóknak.

"A program legfontosabb eleme, hogy a projektek kivitelezésébe és az eszközök megvásárlásába magyar vállalkozások kerülnek bevonásra. Továbbá mivel alapkezelőként működik a rendszer, a visszafolyt tőkének köszönhetően az közhasznú szervezet a rendelkezésére álló forrást újra és újra a magyar vállalkozásoknak, így a magyar gazdaságba tudja juttatni, megteremtve ezáltal egyre több önkormányzat energiafüggetlenítését is. Az így működő rendszer szakmai és civil kontrollja folyamatosan érvényesíthető, valamint a környezettudatosság fokozható."
A közzétett tanulmány kapcsán VÁRJUK VÉLEMÉNYEIKET, HOZZÁSZÓLÁSAIKAT a holnapunkon!

Az Ybl Egyesület 9 éve - Ybl Miklós születésnapján - a szakma képviselőivel és a laikusokkal ünnepli a Mestert, az építészeket, az építőmestereket. 2002-ben kérelmet nyújtottunk be az akkori miniszterelnöknek, hogy április 6-a emléknap legyen. Később ezen kérelem kibővült azzal a szándékkal, hogy az Ybl díjak átadása ezen a napon, Ybl születése napján, április 6-án legyen. Voltak, akik egyetértettek ezzel, voltak, akik ellenezték. Voltak, akik akkor ellenezték, ma támogatnák, s ellenkezője is ismert, az akkori és a mai véleményük nem egyezik az elképzelésünkről. Természetesen az Ybl Egyesületen belül sem volt egységes álláspont. Most a kastélyprogramjuk és az Ybl Bál közötti „üresjáratot" töltenék be az alábbi véleménynyilvánítási lehetőséggel, amely természetesen titkos.

"a city növekedési kényszerének az enyhülése, a busás hasznot hozó citybeli megrendelések elmaradása, ami a profitot mindenáron növelni akaró tőke és a növekedésre épülő egzisztenciájú technokrácia szemében „megbocsáthatatlan". Ezért nem engedhetik meg társadalmi méretekben tudatosítani, főiskolán, egyetemen oktatni, hogy a közlekedéshálózati centralizáció gerjeszti a növekedést, és gerjeszti a társadalmi, gazdasági és környezeti feszültségeket, a világunkat pedig az embertelenedés felé sodorja."

"Ahogyan nincs különbség fővárosi és vidéki mobil telefonálási lehetőség között, úgy nem lehetne a fővárosi és a vidéki utak között sem. Egységes viszonyokat kellene teremteni az ország bármely pontján a nem autópályás úthálózat tekintetében is. Egyfajta egységesség sajnos ma is van: egységesen járhatatlanok a vidéki főutak és a mellékutak. Az elhanyagolt vidéki úthálózat a gazdátlanságot, az ápolatlanságot, az elhanyagoltságot sugallja, a vidéki életminőséget erősen rombolja."
A közzétett tanulmány kapcsán VÁRJUK VÉLEMÉNYEIKET, HOZZÁSZÓLÁSAIKAT a holnapunkon!

A KSH Népességtudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa, másfél évtizeden át igazgatóhelyettese, a matematikai demográfia és a népességelőreszámítás elkötelezett kutatója és tudományos képviselője 2010. november 11-én életének 57. évében elhunyt.
Hablicsek Lászlót a KSH Népességtudományi Kutatóintézet saját halottjának tekinti.
Hamvasztás utáni búcsúztatására december 7-én 945 órakor a Farkasréti temető Díszravatalozójában kerül sor.

  Következő