Fórum
Név:
Jelszó:

Keresés
Tagozatok


Elnökségi határozatok


Elnökségi határozati összefoglaló a 2017. március 17-i elnökségi ülésről

 

Kezdés: 13:10

 

Jelen van a kezdéskor:

 • Alföldi György alelnök,
 • Kocsis János Balázs, (a 4. napirendi ponttól)
 • Koszorú Lajos,
 • Ongjerth Richárd,
 • Szaló Péter,
 • Zábránszkyné Pap Klára elnökségi tagok,
 • Czakó Imre ESZB elnök
 • Erő Zoltán MUTK FB-tag,
 • Varga-Ötvös Béla MUTK FB-tag,
 • Szkordilisz Flóra MUTK ügyvezető igazgató.

 

Kimentését kérte: Körmendy Imre, Arató György, Csaba Ders

Az Elnökség 5 jelenlévő taggal határozatképes.

 

Levezető elnök: Alföldi György alelnök

A meghirdetett napirend:

 1. Beszámoló az előző elnökségi ülés óta történtekről (Körmendy I.)
 2. Az elnökségen belüli feladatmegosztás optimalizálása. (Ongjerth R. – 1.sz. melléklet)
 3. 2016. évi előzetes beszámoló a MUT és MUTK gazdasági helyzetéről (Alföldi Gy., Szkordilisz F.)
 4. Beszámoló a  2016. júliusi elnökségi ülésen megszavazott könyvvizsgálat elindításának jelenlegi helyzetéről. (Alföldi Gy.)
 5. Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2017.03.07-i ülésén hozott határozatokról. (Kurenkov V. – 2. sz. melléklet)
 6. Az egyéni Hild-díjak kiírásához szükséges lépések. (Körmendy I.  – 3.sz. melléklet)
 7. A MUT éves konferencia szervezésében tett lépések (Koszorú L. – 4.sz. melléklet)
 8. Tagfelvétel (Körmendy I. – 5. sz. melléklet)
 9. Egyebek

     a) Miképpen adhatják MUT elnökség (stb) tagjaként aláírásukat petíciókhoz, stb. a tagok - Kocsis J. B. - 5. sz. melléklet

     b) MUT  honlapra feltétel menete  - Zábránszkyné  PK  - 6. sz. melléklet

 

Körmendy Imre távollétében az 1., 6. és 8. napirendek előterjesztője Alföldi György levezető elnök

Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozatok:

Az elnökség tagjai egyetértettek azzal, hogy elsőként tárgyalja a MUTK FB előterjesztését, és ehhez csatlakozóan a gazdasági jellegű előterjesztéseket.

Megválasztotta a határozatok írásba foglalójának Ongjerth Richárdot, hitelesítőnek pedig Koszorú Lajost és Szaló Pétert.

 

1. Beszámoló az előző elnökségi ülés óta történtekről

A napirend az előterjesztő távolléte miatt elmaradt.

 

5. Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2017.03.07-i ülésén hozott határozatokról

Kurenkov Vjacseszláv elmondta, hogy a MUTK FB álláspontja szerint indokolt a MUT és MUTK között 17 éve fennálló hitel olyan rendezése, amely lehetővé teszi, hogy a MUT a MUTK által a MUT számára elvégzett, sok éve számon nem tartott, nem ellentételezett munka fejében engedje el a hitel megfelelő részleteit.

A javaslat vitájában többen megerősítették, hogy ezt a kérdést az Elnökség levette a napirendjéről, mert nem ismeri el a tartozás tényét. Czakó Imre ÉSZB elnök bejelentette, hogy lemond az ESZB elnöki tisztségéről, azt legfeljebb a közgyűlés összehívásáig látja el, ha az 30 napon belül megtörténik. Felkérte az elnökséget, hogy mielőbb gondoskodjon a Közgyűlés összehívásáról, és az ESZB-elnöknek az Alapszabály szerinti pótlásáról. Ezt követően távozott az ülésről.

A vita végén az alábbi határozat született:

9/2017. sz. határozat

Az Elnökség Bizottságot állít fel a MUT-MUTK közötti elszámolás rendezésének előkészítésére. Az Adósságrendezési Bizottság vezetésére felkéri Alföldi György alelnököt, tagjául pedig Koszorú Lajost, Szkordilisz Flórát és Erő Zoltánt. (5 - 0 - 0)

 

 

3. 2016. évi előzetes beszámoló a MUT és MUTK gazdasági helyzetéről (Alföldi Gy., Szkordilisz F.)

Az Elnökség meghallgatta Alföldi György alelnök és Szkordilisz Flóra ügyvezető beszámolóját a MUT és a MUTK 2016 évben várható előzetes gazdálkodási eredményéről. Határozathozatal nélkül felkérte az érintetteket arra, hogy az áprilisi ülésre – törekedve arra, hogy lehetőség szerint mindkét szervezetet eredménye pozitív legyen – készüljön el a véglegesnek szánt előterjesztés, és a szöveges beszámolók, tervek is, hogy a MUT beszámolója május második felében a Közgyűlés elé kerülhessen.

 

4. Beszámoló a  2016. júliusi elnökségi ülésen megszavazott könyvvizsgálat elindításának jelenlegi helyzetéről. (Alföldi Gy.)

Alföldi György beszámolt a beérkezett ajánlatok tartalmáról és összegéről. A vita során döntési változatként felmerült, hogy az Elnökség vonja vissza a korábbi határozatát, és az is, hogy a MUTK válassza ki a könyvvizsgálót. A vita végén az alábbi határozat született:

10/2017. sz. határozat

Az Elnökség úgy dönt, hogy a korábbi határozata szerint le kell folytatni a MUT és a MUTK 2015. évi beszámolójának könyvvizsgálatát. Felkéri a pénzügyi alelnököt, hogy intézkedjen a döntés valóra váltásáról. (4 - 1 - 0)

 

 

2. Az elnökségen belüli feladatmegosztás optimalizálása. (Ongjerth R.)

 

Ongjerth Richárd ismertette írásban is megküldött javaslatát, hogy az Elnökség saját munkájának segítésére saját tagjaiból a bankszámla folyamatos követésére és kezelésére válasszon kincstárnokot, és határozatainak rögzítésére és nyilvántartására titkárt. A vita során az elnökségi tagok reményüket fejezték ki, hogy a MUTK-val kötött szerződés kitér ezekre a feladatokra is.

 

Alföldi György vállalta addig is a bankszámla kezelését.

Zábránszkyné Pap Klára vállalta, hogy átmenetileg segíti a kommunikációs munkát, a meghozott határozatok regisztrálását.

Határozat a javaslat nyomán nem született.

 

A napirend tárgyalása közben, 14:25-kor megérkezett Kocsis János Balázs alelnök

 

 

7. A MUT éves konferencia szervezésében tett lépések (Koszorú L.)

 

Az Elnökség támogatva az elé terjesztett konferenciaprogramot – határozathozatal nélkül – felkéri Koszorú Lajost, hogy mintegy 5-600 ezer forintos költségkerettel számolva az áprilisi ülésre terjesszen be olyan bevételi tervet, ami a konferencia nyereséges megvalósítását eredményezheti.

 

 

6. Az egyéni Hild-díjak kiírásához szükséges lépések. (Körmendy I.)

 

Az Elnökség felkéri a tagjait, hogy ha szükségesnek látják a kiírás módosítását, indítványaikat egy héten belül küldjék meg a MUTK ügyvezetőjének, akit arra kérnek fel, hogy a beérkezett javaslatok írásos megvitatását követően mielőbb tegyék közzé az egyéni Hild-díjak kiírását, és bonyolítsák le a Hild-díj pályázatát, majd terjessze az elnökség elé döntésre a beérkezett díjazási javaslatokat.

 

 

8. Tagfelvétel (Körmendy I.)

 

11/2017. sz. határozat

Az Elnökség úgy dönt, hogy felveszi a MUT tagjai közé Pálfi Bencét

(6 - 0 - 0)

 

12/2017. sz. határozat

Az Elnökség úgy dönt, hogy felveszi a MUT tagjai közé Forman Balázst

(6 - 0 - 0)

 

 

9. Egyebek

 

a) Miképpen adhatják MUT elnökség (stb.) tagjaként aláírásukat petíciókhoz, stb. a tagok?

 

A MUT-nak van egy 18 éves Véleményalkotási szabályzata, a témát komplexen, a MUT elnöke részvételével javasolt megtárgyalni. Határozat nem született.

 

b) MUT honlapra feltétel menete

Az előterjesztésben leírtakat megtárgyalta az Elnökség, határozat nem született.

 

 

VÉGE: 15:35

 

A határozati összefoglalót összeállította:

Ongjerth Richárd MUT

 

A határozati összefoglalót hitelesítették:

Koszorú Lajos

Szaló Péter


Elnökségi határozatok a 2017. február 10-i Elnökségi Ülésről

A határozatok a mellékletből letölthetők.


Kapcsolódó dokumentumok:
2017.02.10. Jegyzőkönyv

Elnökségi határozati összefoglaló a 2016. november 11-i elnökségi ülésről

Kezdés: 13:15

 

Jelen van a kezdéskor:

 • Körmendy Imre elnök
 • Alföldi György alelnök,
 • Kocsis János Balázs alelnök,
 • Arató György,
 • Csaba Ders,
 • Koszorú Lajos,
 • Ongjerth Richárd,
 • Szaló Péter,
 • Zábránszkyné Pap Klára elnökségi tagok,
 • Czakó Imre ESZB elnök.
 • Gion Zsófi MUTK kommunikációs munkatárs.

Az Elnökség 9 jelenlévő taggal határozatképes.

 

Levezető elnök: Kocsis János Balázs alelnök

A meghirdetett napirend:

1)    Beszámoló az előző ülés óta történt aktivitásokról (Körmendy Imre)

2)    A MUTK új FB tagjainak  megválasztása (Körmendy Imre, Koszorú Lajos)

3)    MUT és MUTK közötti 2016-os szerződés (Alföldi György)

4)    A MUT TK ügyvezetője kiadási kötelezettségvállalási limitjéről (Szaló Péter)

5)    MUTK 2017-re vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések (Alföldi György)

6)    MUT megújulásához szükséges döntések (Alföldi György)

7)    MUTK 2015-ös évének kontroll könyvvizsgálata elnökségi döntés alapján (Alföldi György)

8)    MUT PhD konferenciája (Kocsis János Balázs)

9)    Javaslat a MUT titkári feladatainak ellátására (Zábránszkyné Pap Klára)

 

Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozatok:1.       Beszámoló az előző ülés óta történt aktivitásokról (Körmendy Imre)

A napirend megtárgyalása során határozathozatalt igénylő kérdés nem merült fel.

2.       A MUTK FB új tagjainak megválasztása (Körmendy Imre)

 

61/2016. sz. határozat

Az Elnökség megválasztja Erő Zoltánt a MUTK Felügyelő Bizottsága tagjának. Felkéri a MUTK ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a változásnak a cégnyilvántartásban történő átvezetéséről (9 - 0 - 0)

 

62/2016. sz. határozat

Az Elnökség megválasztja Varga-Ötvös Bélát a MUTK Felügyelő Bizottsága tagjának. Felkéri a MUTK ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a változásnak a cégnyilvántartásban történő átvezetéséről (9 - 0 - 0)

 3.       MUT és MUTK közötti 2016-os szerződés (Alföldi György)

 

63/2016. sz. határozat

Az Elnökség 2.474 ezer forintos szerződés szerinti támogatási összeggel elfogadja a MUT és a MUTK között 2016 évre előterjesztett szerződést. Felkéri az Elnököt, hogy gondoskodjon annak nyolc napon belül történő aláírásáról.

(6 - 2 - 0 , Ongjerth Richárd nem vett részt a szavazásban)

 4.       A MUT TK ügyvezetője kiadási kötelezettségvállalási limitjéről (Szaló Péter)

 

64/2016. sz. határozat

Az Elnökség felkéri a MUTK ügyvezetőjét, hogy lehetőségei szerint gondoskodjon a lemondásának időpontja utáni folyamatos működés feltételeinek létrejöttéről, és ennek keretében lehetőség szerint ne vállaljon 500 ezernél nagyobb kötelezettséget a MUTK nevében, a Böszörményi út ügyében a BME-vel kötendő szerződésen kívül.

(6 - 2 - 0 , Ongjerth Richárd nem vett részt a szavazásban, viszont nyolc év sikeres ügyvezetés után méltatlannak és szégyenletesnek tartva az előterjesztésben foglaltakat felszólította az Elnökség tagjait, hogy azt ne fogadják el).

 5.       MUTK 2017-re vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések (Alföldi György)

 

65/2016. számú határozat

Az Elnökség elfogadta az előterjesztett, a MUTK 2017 évi munkájára vonatkozó irányelveket, felkérte Alföldi György alelnököt, hogy azokat az ügyvezetői pályázat mellékleteként tegye közzé.

(6 - 2 - 0, Ongjerth Richárd nem vett részt a szavazásban)

 6.       A MUT megújulásához szükséges döntések (Alföldi György)

 

66/2016. számú határozat

A MUT elnöksége megerősíti az 50/2016. sz. határozatát melyben az Elnökség felkérte Ongjerth Richárd elnökségi tagot, hogy szervezzen két, a tagság számára nyilvános rendezvényt a MUT megújításának tervezésére. Egyben felkéri Ongjerth Richárdot, hogy a tagság és a támogatók körében történő megvitatás érdekében gondoskodjon a javaslatok megfelelő írásba foglalásáról, és azt még 2016-ban terjessze az Elnökség elé.

(8 - 0- 0)

 7.       MUTK 2015-ös évének kontroll könyvvizsgálata elnökségi döntés alapján (Alföldi György)

Az elnökség határozathozatal nélkül javasolja az alelnöknek, hogy az anyagi feltételek fennállása esetén bízza meg a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozót, aki megfelel a kiírásban foglalt feltételeknek.

 

8.       MUT PhD konferenciája (Kocsis János Balázs)

A napirend megtárgyalására idő hiányában nem került sor

 

9.       MUT titkár foglalkoztatása (Zábránszkyné Pap Klára)

A napirend megtárgyalására idő hiányában nem került sor

VÉGE: 15:35

 

A határozati összefoglalót összeállította:

Ongjerth Richárd MUT

 

A határozati összefoglalót hitelesítette:

Kocsis János Balázs alelnök, mint levezető elnök

 


Elnökségi határozatok a 2016. november 4-i Rendkívüli Elnökségi Ülésről

 

 

Elnökségi határozati összefoglaló

A 2016. november 4-i rendkívüli elnökségi ülésről

 

Kezdés: 13:17

 

Jelen van a kezdéskor:

 • Alföldi György alelnök,
 • Kocsis János Balázs alelnök,
 • Arató György,
 • Koszorú Lajos,
 • Ongjerth Richárd,
 • Szaló Péter,
 • Zábránszkyné Pap Klára elnökségi tagok,
 • Czakó Imre ESZB elnök.
 • Gion Zsófi MUTK kommunikációs munkatárs.

Kimentette magát a távol lévő

 • Körmendy Imre elnök,
 • Csaba Ders elnökségi tag.

Az Elnökség 7 jelenlévő taggal határozatképes.

 

Levezető elnök: Kocsis János Balázs alelnök

A meghirdetett napirend:

 1. Beszámoló az előző ülés óta történt aktivitásokról (Körmendy Imre)
 2. A MUT és a MUTK 2016. évi szerződése (Alföldi György)
 3. Egyebek (Körmendy Imre)
  1. MUT megújulásához szükséges döntések (Alföldi György)
  2. MUTK 2017-re vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések (Alföldi György)
  3. Tagfelvétel (Körmendy Imre)

 

Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozatok:

 1. 1.       Beszámoló az előző ülés óta történt aktivitásokról (Körmendy Imre)

Az előadó távollétében az Elnökség tagjai számoltak be az eseményekről.

A napirend megtárgyalása során határozathozatalt igénylő kérdés nem merült fel.

 1. 2.       A MUT és a MUTK 2016. évi szerződése (Alföldi György)

Az Elnökség hosszas vitát folytatott a korrigált szerződés összegéről, majd a következő határozatot hozta:

59/2016. sz. határozat

Az Elnökség felkéri Alföldi György alelnököt, hogy a tárgyalt szerződést közhasznú támogatási szerződés formájában, a vitában elhangzott indítványok figyelembe vételével, Ongjerth Richárddal egyeztetve terjessze elő a következő elnökségi ülésre.

(6 -0 - 0 - , Ongjerth Richárd nem vett részt a szavazásban)

 

 1. 3.       Egyebek (Körmendy Imre ) távollétében Alföldi György volt az előadó 
  1. a.   MUT megújulásához szükséges döntések (Alföldi György)

Az Elnökség megvitatta az előterjesztett munkatervet, és határozathozatal nélkül javaslatokat tett az előterjesztőnek a továbbfejlesztésre.

 1. b.   MUTK 2017-re vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések (Alföldi György)

Az Elnökség megvitatta az előterjesztett javaslatokat, és határozathozatal nélkül javaslatokat tett az előterjesztőnek a továbbfejlesztésre.

 1. Tagfelvétel (Körmendy Imre) távollétében Kocsis János Balázs volt az előadó

60/2016. számú határozat

Az Elnökség Orosz Balázst felveszi a MUT tagjai közé (7 - 0 - 0 )

 

Ezt követően Czakó Imre javasolta, hogy az Elnökség az általa előterjesztett Maróti Mónikát és Wilk Alexandrát válassza meg a MUTK FB tagjának.

Koszorú Lajos javasolta, hogy az Elnökség válassza meg Erő Zoltánt és Varga-Ötvös Bélát a MUTK FB tagjának.

Czakó Imre Koszorú Lajos javaslata után visszavonta saját javaslatát, így arról okafogyottá vált a szimpátia szavazás.

Mivel a kérdés nem szerepelt a napirendben, az Elnökség a kérdésben csak határozathozatal nélküli szimpátiaszavazást tartott, amelyen Erő Zoltán 5, Varga Ötvös Béla 6 szavazatot kapott, Ongjerth Richárd nem szavazott.

VÉGE: 15:08

 

A határozati összefoglalót összeállította:

Gion Zsófi MUT

 

A határozati összefoglalót hitelesítette:

 

Kocsis János Balázs alelnök, mint levezető elnök 


Elnökségi határozati összefoglaló a 2016. október 14-i elnökségi ülésről

 

Kezdés: 13:15

 

Jelen van a kezdéskor: Kocsis János Balázs alelnök, Csaba Ders, Ongjerth Richárd, Szaló Péter, Arató György, Zábránszkyné Pap Klára elnökségi tagok, Gion Zsófi MUTK kommunikációs munkatárs. Kimentette magát a távol lévő Körmendy Imre elnök, Alföldi György alelnök és Koszorú Lajos elnökségi tag és Czakó Imre ESZB elnök. Az Elnökség 6 jelenlévő taggal határozatképes.

 

Levezető elnök: Kocsis János Balázs alelnök

A meghirdetett napirend:

 1. Beszámoló az előző ülés óta történt aktivitásokról (Körmendy Imre)
 2. A MUT és a MUTK szerződése (Alföldi György)
 3. A MUTK ügyvezetői pályázatának kiírása (Alföldi György)
 4. A MUT50 sorozat áttekintése (Kocsis János Balázs)
 5. Egyebek (Körmendy Imre)

 

Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozatok:

 1. 1.       Beszámoló az előző ülés óta történt aktivitásokról (Körmendy Imre)

A napirend tárgyalása során határozatot igénylő esemény nem merült fel.

 1. 2.       A MUT és a MUTK szerződése (Alföldi György)

A napirend megtárgyalását követően az alábbi határozatok születtek:

56/2016. sz. határozat

 Az Elnökség úgy dönt, hogy két hét múlva rendkívüli elnökségi ülést tart szükségesnek a tárgyalt szerződés elfogadására. Ehhez felkéri Csaba Derset, hogy a vitában elhangzottaknak megfelelően javítsa a tervezet 3.2 pontját, majd az új változatot nyolc napon belül továbbítsa az ESZB elnökének. A MUT elnök kérje fel az ESZB elnökét, hogy a rendkívüli elnökségi ülés időpontjáig véleményezzék a korrigált tervezetet. Ha a rendkívüli elnökségi ülés határozatképtelen lenne, az Elnökség a határozatképtelen ülést követő három napon belül írásbeli szavazással döntsön a szerződésről.

(4 igen - 0 nem - 1 tartózkodás, Ongjerth Richárd nem vett részt a MUTK-t érintő ügyben történt szavazásban)

 1. 3.       A MUTK ügyvezetői pályázatának kiírása (Alföldi György)

Az Elnökség megtárgyalta az Alföldi György alelnök által összeállított kiírási javaslatot (a tárgyalás során Szaló Péter eltávozott, az Elnökség öt jelenlévő taggal határozatképes maradt), és az alábbi határozatot hozta:

57/2016. sz. határozat

Az Elnökség felkéri Arató Györgyöt, hogy három napon belül az elhangzottaknak megfelelően javítsa ki a tervezet szövegét, és küldje meg a MUTK-nak, hogy az a szaksajtóban tegye közzé a pályázati felhívást.

(5 igen - 0 nem - 0 tartózkodás)

 

 1. 4.       A MUT50 sorozat áttekintése (Kocsis János Balázs)

Az Elnökség áttekintette a napirendet, és határozathozatal nélkül felkérte az illetékeseket, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy a tervezett programok megvalósulhassanak, az alábbiak szerint:

a karácsony előtti utolsó pénteken MUT évzáró, diplomadíj-eredményhirdetéssel, és a MUT50 kötet bemutatójával,

a városi gazdaságfejlesztési workshop lehetőleg még december elején kerüljön sorra,

a magyar urbanisztika születésnapján, 2017. február 4-én valósuljon meg a doktorandusz konferencia.

 

 1. 5.       Egyebek (Körmendy Imre)

58/2016. sz. határozat

 Az Elnökség úgy dönt, hogy Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát, valamint Karácsonyi Gábort, Békési Dorottyát és Vojnits Csabát felveszi a MUT tagjai közé. (5 - 0 - 0)

 

VÉGE: 15:03

 

A határozati összefoglalót összeállította:

 

 

Gion Zsófi MUTK


2016. szeptember 9. Elnökségi ülés

Elnökségi határozati összefoglaló

A 2016. szeptember 9-i elnökségi ülésről

Kezdés: 13:15

 

Jelen van a kezdéskor: Körmendy Imre elnök, Alföldi György, Kocsis János Balázs alelnökök, Csaba Ders, Koszorú Lajos, Ongjerth Richárd, Zábránszkyné Pap Klára elnökségi tagok, Szkordilisz Flóra MUTK projekt-koordinátor. Kimentette magát a távol lévő Arató György és Szaló Péter elnökségi tag, Babós Gyula MUTK FB elnök és Czakó Imre ESZB elnök. Az Elnökség 7 jelenlévő taggal határozatképes.

 

A meghirdetett napirend:

1.     Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről (Körmendy I.)

2.      A MUT és a MUTK szerződése (Alföldi Gy.)

3.     A MUT és a MUTK 1. féléves teljesítménye (Ongjerth R.)

4.     A MUTK 2016. évi terve (Ongjerth R.)

5.      A MUT megújításának/kilábalásának tervezése (Ongjerth R.)

6.      Tag delegálása a ME Településpolitikai Stratégia munkacsoportjába (az MTA színekben induló Alföldi Gy. helyett) (Körmendy I.)

7.     Tájékoztató a Planning Horizons következő köteteinek megjelentetéséről (Ongjerth R.)

8.      Tájékoztató az ECTP-CEU aktuális ügyeiről. (Körmendy Imre – Salamin Géza)

9.      Beszámoló a MUT 50 kiadvány helyzetéről (Körmendy I.)

10.   Egyebek (Körmendy I.)

 

Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozatok:

1.     Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről (Körmendy I.)

A napirend tárgyalása során Ongjerth Richárd bejelentette, hogy 2016. december 27-től kéri a nyugdíjazását, ezért kezdeményezni fogja 2016. december 25-én fennálló munkaszerződéseinek felbontását. Ezek közül a Nature4Cities Horizon2020 projekt szakmai vezetésére szóló részmunkaidős munkaszerződést az elnyert projekt kereteinek megfelelően 2017. január 1-től újra kívánja kötni, a Tudásközpont ügyvezetői tennivalóit azonban ettől az időponttól kezdve nem vállalja tovább.

46/2016. sz. határozat: Az Elnökség felkéri Alföldi György alelnököt, hogy október 3-ig készítse elő a Tudásközpont ügyvezetői pozíciójára kiírandó pályázati kiírást (7 igen)

47/2016. sz. határozat: Az Elnökség tudomásul veszi Babós Gyula MUTK FB-elnök, és Szabó Gyöngyvér MUTK FB-tag lemondását. Felkéri az elnököt, hogy a következő ülésre terjesszen elő javaslatot az FB új tagjainak megválasztására. (6 igen, Ongjerth Richárd nem szavazott)

2.      A MUT és a MUTK szerződése (Alföldi Gy.)

48/2016. sz. határozat: Az Elnökség felkéri Alföldi György alelnököt, hogy a következő ülésre terjesszen elő tervezetet a MUT és a MUTK közötti szerződésre, figyelemmel a könyvelő által elkészített dokumentumra is. (6 igen, Ongjerth Richárd nem szavazott)

3.     A MUT és a MUTK 1. féléves teljesítménye (Ongjerth R.)

Az Elnökség meghallgatta az ügyvezető tájékoztatását a két szervezet 1. féléves helyzetéről, és az év végéig várható kilátásokról, azt határozathozatal nélkül tudomásul vette.

4.     A MUTK 2016. évi terve (Ongjerth R.)

49/2016. sz. határozat: Az Elnökség felkéri a MUTK ügyvezetőjét, hogy a MUT és a MUTK között megkötendő szerződésnek megfelelően dolgozza majd át a MUTK elfogadandó 2016. évi gazdálkodási tervét, és terjessze az Elnökség elé. (6 igen, Ongjerth Richárd nem szavazott)

5.      A MUT megújításának/kilábalásának tervezése (Ongjerth R.)

50/2016. sz. határozat: Az Elnökség felkéri Ongjerth Richárd elnökségi tagot, hogy október folyamán szervezzen két, a tagság számára nyilvános rendezvényt a MUT megújításának tervezésére. (7 igen)

6.      Tag delegálása a ME Településpolitikai Stratégia munkacsoportjába (az MTA színekben induló Alföldi Gy. helyett) (Körmendy I.)

51/2016. sz. határozat: Az Elnökség felkéri Koszorú Lajos elnökségi tagot, hogy az munkacsoport munkájában a korábban delegált, de az MTA színeiben abban egyébként is részt vevő Alföldi Gyorgy helyén vegyen részt.

7.     Tájékoztató a Planning Horizon következő köteteinek megjelentetéséről (Ongjerth R.)

52/2016. sz. határozat: Az Elnökség úgy dönt, hogy támogatja az RTPI-jal együttműködve megvalósítandó e-kiadványok megjelentetését, és a hozzá csatlakozó rendezvények szervezését. (7 igen)

8.      Tájékoztató az ECTP-CEU aktuális ügyeiről. (Körmendy Imre-Salamin Géza)

53/2016. sz. határozat: Az Elnökség úgy dönt, hogy felkéri Salamin Géza ECTP delegáltat, hogy egy hónapon belül szervezzen szimpóziumot az urbanisztikai tervezői jogosultság kérdéskörében, tekintettel az ECTP ezzel kapcsolatos irányelveire. (7 igen)

54/2016. sz. határozat: Az Elnökség úgy dönt, hogy tagjai egy héten belül jelezzék véleményüket a Consultation on Professional Competencies on Professional Activities dokumentummal kapcsolatosan, és vállalják, hogy személyes aktivitásaikkal segítik a magyar döntéshozók figyelmének felkeltését az ECTP új chartájára, ennek érdekében szükségesnek látják szakmai nap szervezését a részvételi/közösségi tervezés témakörében. (7 igen)

9.      Beszámoló a MUT 50 kiadvány helyzetéről (Körmendy I.)

Az Elnökség meghallgatta az elnök tájékoztatását, és határozathozatal nélkül felkéri az Elnököt, hogy gondoskodjék a digitális kiadványnak legalább az év végi ünnepségen való bemutathatóságáról.

10.   Egyebek (Körmendy I.)

55/2016. sz. határozat: Az Elnökség úgy dönt, hogy Ványolós Endrét felveszi a MUT egyéni tagjai közé. (7 igen).

Körmendy Imre tájékoztatója szerint MUT rendezvény/vitanap lesz a részvételi demokráciáról, participációról októberben és ennek részeként a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem Tervező Tábor hallgatói bemutatják ezévi terveiket. 

VÉGE: 15:40


2016. június 10. Elnökségi ülés

Elnökségi határozati összefoglaló

A 2016. június 10-i elnökségi ülésről

Kezdés: 13:12

Jelen van a kezdéskor: Alföldi György, Arató György, Zábránszkyné Pap Klára, Kocsis János Balázs, Szaló Péter, Ongjerth Richárd, Koszorú Lajos

13:40: Czakó Imre az ESZB elnöke megérkezik

14:51: Kocsis János Balázs távozik, Koszorú Lajost hatalmazza fel szavazatával

Napirendi pontok

 

 1. 1.   13.00 - 13.10   Beszámoló az előző időszakban történt fontosabb eseményekről

Ehhez a napirendi ponthoz nem született határozat.

 1. 2.   13.10 - 13.20 Salamin Géza MUT delegált beszámolója az ECTP vezetőségi ülésén történtekről

Salamin Géza távollétében ehhez a napirendi ponthoz nem született határozat.

 1. 3.   13.20 - 13.40 A Társaság és a Tudásközpont közötti megállapodás-tervezet.

36/2016. sz. határozat: Elnökség a 2016. Január 22-i ülésen hozott 10/2016 sz. határozatot visszavonja, a hitelkérelemmel kapcsolatos kérdésekben ismét az Elnökség dönt.

6 igen, egyhangúan megszavazva; Ongjerth Richárd nem vett részt a szavazásban.

37/2016. sz. határozat: A MUT ESZB javaslatára a 2015-ös időszakról készüljön független könyvvizsgálói jelentés. A független könyvvizsgáló kiválasztása több jelöltből történjen, a kiválasztás szempontjai: civil és nonprofit referencia, ár, határidő. A Társaság elnöksége és az NKFT ügyvezetésének feladata a szerződés aláírása előtt a fedezet megteremtése.

6 igen, egyhangúan megszavazva; Ongjerth Richárd nem vett részt a szavazásban.

38/2016. sz. határozat: A Társaság elnöksége felkéri az NKFT ügyvezetőjét, hogy nyújtson be üzleti tervet a 2016-os évre vonatkozóan június 17-i határidővel.

6 igen, egyhangúan megszavazva; Ongjerth Richárd nem vett részt a szavazásban.

39/2016. sz. határozat: A Társaság elnöksége felkéri az NKFT ügyvezetőjét, hogy terjessze elő a cég 1-5 hónapos mérleget.

5 igen, egyhangúan megszavazva; Ongjerth Richárd nem vett részt a szavazásban.

40/2016. sz. határozat: A Társaság elnöksége felkéri az NKFT ügyvezetőjét, hogy a könyvelő bevonásával készítsen aktuális kimutatást az NKFT szerződéses kötelezettségeiről, tartozásairól és kintlévőségeiről és a SPECIAL projektről részletes, valamennyi költséget tartalmazó beszámolót

5 igen, egyhangúan megszavazva; Ongjerth Richárd nem vett részt a szavazásban.

 

 1. 4.   13.40  - 14.20 A Társaság és a Tudásközpont jövője (változatok összevetése)

41/2016. sz. határozat: A Társaság elnöksége kérje fel a könyvelőt arra, hogy különítse el a MUT és MUTK a ráfordításait és költségeit a felhasználásra való tekintettel, a 2014-2015-2016-os időszakra vonatkozóan.

5 igen, egyhangúan megszavazva; Ongjerth Richárd nem vett részt a szavazásban.

Elnökség a MUT megújulásáról szóló szempontokat a következő ülésen tárgyalja.

42/2016. sz. határozat: június 17-ével van valami határidő

 

 1. 5.   14.20  - 14.30 Gyorsmérleg az Országos Urbanisztikai konferenciáról.

34/2016. sz. határozat: az Elnökség várja a pénzügyi összefoglalót
7 igen, egyhangúan megszavazva

35/2016. sz. határozat: A Társaság Elnöksége a következő ülésén napirendre tűzi az urbanisztika szerepének megvitatását.

7 igen, egyhangúan megszavazva

 

 1. 6.   14.30 - 15.00 Egyebek

6.1.              Hild-díjak átadásának helye és ideje (javaslat: Kecskemét, Országos Főépítész Konferencia)

42/2016.sz. határozat: az Elnökség elfogadja a javaslatot, miszerint a Hild-díjak átadása az Országos Főépítész Konferencián, Kecskeméten történjen

6 igen, egyhangúan megszavazva

 

6.2.              Delegált küldése az Év Főépítésze Díj Bíráló Bizottságába

43/2016. sz. határozat: az Elnökség Zábránszkyné Pap Klára elnökségi tagot delegálja az Év Főépítésze Díj Bíráló Bizottságába.

6 igen, egyhangúan megszavazva

 

6.3.              A MUT 50 évével kapcsolatos további teendők megbeszélése (PhD konf, emlékkonf., kiadvány, stb.)

A napirendi pont tárgyalását az Elnökség a következő ülésre halasztotta.

 

6.4.              A Planning Horizons sorozat további füzeteinek támogatása

44/2016. sz. határozat: az Elnökség megszavazza a Planning Horizons sorozat további füzeteinek támogatását.

6 igen, egyhangúan megszavazva

6.5.              Szponzorok, pénzügyi támogatók

A napirendi pont tárgyalását az Elnökség a következő ülésre halasztotta.

 

6.6.              Tagfelvételi kérelem elbírálása

45/2016. sz. határozat: az Elnökség megszavazza Paksi Szilvia tagfelvételét.

6 igen, egyhangúan megszavazva
 

VÉGE: 15:25


2016. május 13. Elnökségi ülés

Elnökségi határozati összefoglaló

A 2016. május 13-i elnökségi ülésről

Kezdés: 13:25

Jelen van a kezdéskor: Körmendy Imre, Alföldi György, Arató György, Zábránszkyné Pap Klára, Kocsis János Balázs Szaló Péter

13:47-től megérkezett Ongjerth Richárd,

14:00 Czakó Imre Gazdag Ildikó, kimentését kérte Koszorú Lajos, az Elnökség 6, majd 7 jelenlévő taggal határozatképes.

14:20 Szaló Péter távozik

Napirend:1.        Beszámoló az előző ülés óta történt aktivitásokról (Körmendy Imre és az Elnökség tagjai)2.        A MUT 2016. évi konferenciája és annak üzleti terve (Koszorú Lajos távollétében Szaló Péter)3.        A MUT és a MUTK könyvelési szabálytalanságairól szóló jelentés (Körmendy Imre)4.        A MUT és a MUTK 2015 évi beszámolója és 2016 évi terve (Alföldi György és Ongjerth Richárd)5.        A május 27-i éves Közgyűlés menetrendje és dokumentumai (Kocsis János Balázs)6.        Megállapodás a MUT és a MUTK között (Alföldi György)7.        EgyebekAz egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozatok:

25/2016. sz. határozat: Az Elnökség egyetért és támogatja, hogy a Csongrád Megyei Urbanisztikai Egyesület és a MUT együttműködési megállapodást kössön a kölcsönösség jegyében. Az Elnökség felhatalmazza a MUT elnökét a megállapodás aláírására. (Egyhangú)

 

2.        A MUT 2016. évi konferenciája és annak üzleti terve (Koszorú Lajos távollétében Szaló Péter)

Ehhez a napirendi ponthoz nem született határozat

6.      Megállapodás a MUT és a MUTK között (Alföldi György)

26/2016. sz. határozat: következő alkalommal kerül átalakításra a dokumentum

3.        A MUT és a MUTK könyvelési szabálytalanságairól szóló jelentés (Körmendy Imre)

27/2016.sz. határozat: a jelentést az elnökség tudomásul veszi, megrendel egy független könyvvizsgálótól jelentést

28/2016.sz. határozat: igazságügyi szakértői vélemény beszerzésében intézkedik az elnökség

 

6-ból 5 szavazattal egyetért (Ongjerth Richárd nem szavaz MUTK-t érintő ügyet)

4.        A MUT és a MUTK 2015 évi beszámolója és 2016 évi terve (Alföldi György és Ongjerth Richárd)

29/2016.sz. határozat: közhasznú gazdálkodási jelentést kérje be az Elnök a FB írásos beszámolóját – Társaság

30/2016.sz. határozat: gazdálkodási terve a MUTK-nak ugyanígy (???)

31/2016.sz. határozat: közhasznú gazdálkodási jelentés szakmai részeit átdolgozzák, az elnökség nem tartja jónak (a pénzügyi marad) Pap Klári és Alföldi György segítségével – adatszolgáltatás határideje kedd, újraírás határideje NINCS

32/2016.sz. határozat: mielőtt felkerül a határozat a honlapra, szét kell küldeni az elnökségnek, hogy szignózzák

33/2016.sz. határozat: Sedlmayer Judit tagfelvételét az elnökség egyöntetűen megszavazza

Kocsis János Balázs 15:40-kor távozik, az Elnökség szavazóképtelenné válik

 

VÉGE: 15:40

 

A határozati összefoglalót összeállította:

 

 

Ongjerth Richárd MUT

 


2016. április 8. Elnökségi ülés

Elnökségi határozati összefoglaló

A 2016. április 8-i elnökségi ülésről

Kezdés: 13:15

Jelen van a kezdéskor: Körmendy Imre elnök, Alföldi György, Kocsis János Balázs alelnökök, Arató György, Csaba Ders, Koszorú Lajos, Ongjerth Richárd, Szaló Péter, Zábránszkyné Pap Klára elnökségi tagok, és tanácskozási jogú meghívottként Babós Gyula MUTK FB elnök, Szabó Gyöngyvér MUTK FB tag, állandó meghívott, kimentését kérte és Czakó Imre ESZB elnök. Az Elnökség 9 jelenlévő taggal határozatképes.

 A meghirdetett napirend:Elnökségi Műhelyvita

2016. Április 8-án, 13.00-15.00 óra között a MUT székházában (1094 Bp., Liliom u. 48.).

 

 • A MUT új stratégiájának workshopja – helyzetkép, célok, tennivalók, kitekintéssel a szervezetek helyzetének fellendítésére,
 • Adósságkezelési terv (határozathozatallal)

 

Április 15-én 13.00-15.00 óra között a MUT székházában (1094 Bp., Liliom u. 48.).

 

 1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről – MUT és MUTK (Ongjerth Richárd)
 2. A 2015. évi beszámoló és 2016. évi terv elfogadása (figyelemmel az előző műhelyvita eredményeire is, Körmendy Imre)
 3. A Jubileumi Országos Konferencia programja, tennivalói (Koszorú Lajos)
 4. A Hild János-díj 2016-os pályázatára beérkezett anyagok elbírálása (Körmendy Imre)
 5. Egyebek

 

Az Elnökség több tagja előzetesen e-mailben kérte a két napra tervezett program egy ülésben való tárgyalását, ennek megfelelően az Elnökség az ülés napirendjéről a következő határozatot hozta:

18/2016. sz. határozat: Az Elnökség az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

 1. A MUT és a MUTK 2015 évi beszámolói, tekintettel a korábbi könyvelési hibákból fakadó tennivalókra
 2. A MUTK adósságkezelési terve
 3. Tagfelvétel
 4. Egyebek - Zábránszkyné Pap Klára javaslata az elnökségi ülések időpontjának rögzítésére
 5. A MUT új stratégiájának workshopja

(9 igen, egyhangú szavazattal)

Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozatok:

 1. A MUT és a MUTK 2015 évi beszámolói, tekintettel a korábbi könyvelési hibákból fakadó tennivalókra

Babós Gyula, a MUTK FB elnöke ismertette az FB-nek a napirenddel kapcsolatos javaslatait, miszerint

 1. A Felügyelő Bizottság tagjai egyöntetűen úgy foglaltak állást, hogy a téves könyvelésről a MUT Elnökségét – mint az alapító döntéshozó szervét – haladéktalanul értesíteni kell, és a téves könyvelés okait fel kell tárni.
 2. Ennek érdekében Felügyelő Bizottság felkéri a MUT NKft. ügyvezető igazgatóját, hogy a téves könyveléssel kapcsolatos dokumentumokat, úgymint:
  1. szerződéseket,
  2. teljesítési igazolásokat,
  3. számlákat,
  4. bármely egyéb dokumentumokat melyek az eltérést okozhatták

adja át az alapító döntéshozó szervének. Tekintettel arra, hogy a vizsgálat olyan szakmai felkészültséget igényel, mellyel a Bizottság tagjai nem rendelkeznek.

3. A Felügyelő Bizottság javasolja a MUT Elnökségének, hogy szakértővel az adatokat vizsgáltassa meg, a vizsgálat eredményének függvényében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

4. Egyúttal felhívja a MUT Elnökségének figyelmét arra, hogy az intézkedések hatással lehetnek a MUT NKft. 2015-ös mérlegére, ezért a határidőket ennek figyelembevételével határozza meg.
 

19/2016. sz. határozat: Az Elnökség megvitatva a MUTK Felügyelő Bizottságának javaslatait úgy dönt, hogy a MUT és a MUTK 2015 évi beszámolóinak elfogadását megelőzően, lehetőleg legkésőbb április 25-ig készüljön olyan - könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező számviteli szakember által összeállított - szakértői jelentés, amely - megvizsgálva az összességében jelentős összegű könyvelési hibák mértékét, természetét, azok keletkezésének körülményeit közérthetően, mindkét szervezet esetében feltárja és bemutatja

 1. az eltérések tételes, összegszerű összetevőit, keletkezésük feltételezhető körülményeit, okait,
 2. az eltérésekből származó esetleges jogi és pénzügyi hátrányokat, károkat, az azokért viselendő felelősségi viszonyokat,
 3. a kialakult anomáliák megszüntetésének lehetséges megoldási módjait, azok előnyeit, hátrányait, az ehhez szükséges tennivalókat, továbbá
 4. a hasonló esetek elkerülésére, megelőzésére vonatkozó szakmai javaslatokat.

Az Elnökség tagjai ajánlattételi felkéréshez április 12-ig tesznek javaslatot a felkérendő szakemberekre, az ajánlattétel határideje április 14 legyen. Tekintettel arra, hogy a két szervezet jelenlegi könyvelője megfelelő képesítéssel rendelkezik, és a hibák feltárásában jelentős szerepet játszva azokról pontos információkkal bír, az ajánlattételi felhívást megelőzően a MUTK ügyvezetőjének tőle kell ajánlatot kérnie a feladat elvégzésére, és elfogadható ajánlata esetén őt kell megbízni.

(8 igen, egyhangú szavazattal, Ongjerth Richárd nem szavazott, mivel a MUTK-t érintő ügyről volt szó)

A napirend megtárgyalását követően Kocsis János Balázs alelnök és Szabó Gyöngyvér FB-tag távozott, az Elnökség 8 jelenlévő taggal továbbra is határozatképes

2. A MUTK adósságkezelési terve

20/2016. sz. határozat: Az Elnökség felkéri Alföldi György alelnököt, hogy Ongjerth Richárd elnökségi taggal együttműködve a MUTK éves gazdálkodási prognózisához hasonlóan a MUT éves pénzügyi tervét is készítse el, a 2016. évi közhasznú gazdálkodási terve megalapozására. (8 igen, egyhangú szavazattal)

21/2016. sz. határozat: Az Elnökség felkéri Alföldi György alelnököt, hogy Ongjerth Richárd elnökségi taggal együttműködve tegyen javaslatot az Elnökségnek a MUT és a MUTK közötti, a MUTK-nak a MUT számára nyújtott alapszolgáltatásairól szóló megállapodásra. (7 igen, egyhangú szavazattal, Ongjerth Richárd nem szavazott, mivel a MUTK-t érintő ügyről volt szó)

22/2016. sz. határozat: Az Elnökség a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft. 2016 évi adósságkezelési tervét elfogadja, annak benyújtását a társaság hitelfelvételéhez szükségesnek tartja. (7 igen, egyhangú szavazattal, Ongjerth Richárd nem szavazott, mivel a MUTK-t érintő kérdésről volt szó)

3. Tagfelvétel

23/2016. sz. határozat: Az Elnökség kérelmére Vitézy Dávidot a MUT tagjai közé felvette. (8 igen, egyhangú szavazattal)

4. Egyebek – Zábránszkyné Pap Klára javaslata az elnökségi ülések időpontjának rögzítésére

Zábránszkyné Pap Klára javaslatában kérte, hogy az Elnökség tartsa magát korábbi határozatához, miszerint minden hónap második péntekjén tartja rendes üléseit, és ettől csak valóban nagyon indokolt esetben térjen el, illetve tartson rendkívüli ülést.
 

24/2016. sz. határozat: Az Elnökség úgy dönt – figyelemmel Zábránszkyné Pap Klára javaslatára is –, hogy áprilisban nem tart több ülést. A MUT májusi közgyűlésének előkészítésével kapcsolatos egyes kérdésekről írásbeli szavazással határoz. (8 igen, egyhangú szavazattal)

5. A MUT új stratégiájának workshopja

Az idő előrehaladtával az Elnök a napirend megtárgyalását elnapolta, határozat a napirenddel kapcsolatosan nem született.

 

VÉGE: 15:50

 

A határozati összefoglalót összeállította:

 

 

Ongjerth Richárd MUT
elnökségi tag

 


2016. március 11. Elnökségi ülés

Kezdés: 13:15

Jelen van a kezdéskor: Körmendy Imre, Alföldi György, Arató György, Csaba Ders, Ongjerth Richárd, Zábránszkyné Pap Klára és tanácskozási jogú meghívottként Babós Gyula MUTK FB elnök, 13:40-től megérkezett Kocsis János Balázs, kimentését kérte Koszorú Lajos, Szaló Péter, és Czakó Imre, az Elnökség 6, majd 7 jelenlévő taggal határozatképes.

Napirend:

 1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről – MUT és MUTK (Ongjerth Richárd)
 2. A MUTK közreműködése és eredményei a SPECIAL projektben (Szkordilisz Flóra)
 3. A MUT 50. évfordulója alkalmából szerkesztett kiadvánnyal kapcsolatos teendők (Körmendy Imre)
 4. Javaslat a 2016 tavaszi 23. Országos Urbanisztikai Konferencia programjára (Koszorú Lajos)
 5. Javaslat a MUT 50 éves rendezvénysorozatára (Kocsis János Balázs)
 6. Az Elnökség stratégiája (Körmendy Imre)
 7. Javaslatok a MUT Alapszabályának módosítására
 8. Javaslat a MUT ismertségének növelésére (Ongjerth Richárd)
 9. Javaslat „Az urbanisztika jövője” műhelyvita-sorozatra (Ongjerth Richárd)

10. A MUTK helyzetének fellendítésére kidolgozandó válságterv bemutatása (Alföldi György)

11. A MUT és a MUTK tavalyi beszámolója és idei terve (Ongjerth Richárd)

12. Egyebek

Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozatok:

Napirend előtt:

12/2016. sz. határozat: Az Elnökség szükségesnek látja a terület- és településfejlesztési tervezési jogosultság bevezetésének előkészítése érdekében az érintett felsőoktatási intézmények és szakmai szervezetek illetékes vezetőinek megkeresését. (7 igen) Ezen belül felkéri tagjait a személyes kapcsolatfelvételre a következők szerint: Alföldi Gy. – RICS, SZE Geo, Csaba Ders – Pécsi Egyetem, Salamin Géza – Corvinus Egyetem, ECTP, MRTT, Körmendy Imre – SZIE Tájkar, Kocsis János Balázs, Ongjerth Richárd – BME GTK. A megkereséshez Csaba Ders 14 napon belül elkészít egy indikatív javaslatoz, amit az érintetteknek el lehet juttatni. (egyhangú)

1. napirend: Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről - MUT és MUTK – határozatot nem igényel

13/2016. sz. határozat: Az Elnökség az előterjesztő kérésére leveszi a napirendről a 11. pontban szereplőket, mivel az előző év könyvelési zárása még nem készült el. A 10. pontot az előterjesztő kérésére nem döntési, hanem tájékozódás céljából tárgyalja. A tagfelvételről az Egyebek napirenden belül dönt. (egyhangú)

2. napirend: A MUTK közreműködése és eredményei a SPECIAL projektben (Szkordilisz Flóra)

Döntést nem igényel, határozat nem született.

3. napirend: A MUT 50. évfordulója alkalmából szerkesztett kiadvánnyal kapcsolatos teendők (Körmendy Imre)

Döntést nem igényel, határozat nem született.

4. napirend: Javaslat a 2016 tavaszi 23. Országos Urbanisztikai Konferencia programjára (Koszorú Lajos)

A távollévő Koszorú Lajos helyett Kocsis János Balázs ismertette a témaválasztást és az előkészítés helyzetét. Döntést nem igényel, határozat nem született.

5. napirend: Javaslat a MUT 50 éves rendezvénysorozatára (Kocsis János Balázs)

Kocsis János Balázs ismertette a tervezett program javasolt fő elemeit. Döntést nem igényel, határozat nem született.

6. napirend: Az Elnökség stratégiája (Körmendy Imre)

Ongjerth Richárd ismertette a távollévő Szaló Péter javaslatát, hogy az Elnökség a stratégiai tervezés szokásos eljárásával ülésen kívüli műhelymunkával alakítsa ki a stratégiáját.

14/2016. sz. határozat: Az Elnökség felkéri a társasági igazgatót, hogy április első felében szervezzen az Elnökség tagjai számára műhelymunkát a MUT stratégiájának kialakításához. (egyhangú)

7. napirend: Javaslatok a MUT Alapszabályának módosítására

Mivel az Elnökség tagjaitól, és mástól sem érkezett írásos alapszabály-módosítási javaslat, az Elnökség csak technikai jellegű módosítást tart szükségesnek, az Elnök vállalta alapszabály-szakértő bevonását

8. napirend: Javaslat a MUT ismertségének növelésére (Ongjerth Richárd)

15/2016. sz. határozat: Az Elnökség magára nézve követendőnek tartja a MUT jelvény viselését, a MUT-os pozíció használatát és a MUT rövidítés alkalmazását, azokat a MUT tagjai számára is ajánlja, de nem kívánja kötelezővé tenni. (6 igen, 1 nem, Ongjerth Richárd fenntartja különvéleményét, miszerint a fentieket kötelezővé kellene tenni).

9. napirend: Javaslat „Az urbanisztika jövője” műhelyvita-sorozatra (Ongjerth Richárd)

Mivel a javaslatban megfogalmazottak sok helyen átfednek az éves konferencia jellemzőivel, az előterjesztő visszavonta a javaslatot és indítványozta a konferencia és a MUT50 szervezőinek a javaslatban foglaltak beillesztését a programokba.

10. napirend: A MUTK helyzetének fellendítésére kidolgozandó válságterv bemutatása (Alföldi György)

Az előterjesztő bemutatta az aktuális cash-flowra alapuló éves prognózist, előre jelezve, hogy az adatok szerint a MUT fennmaradásának vagy a MUTK eredményes működése, vagy az ingatlan értékesítése lehet az alapja. A válságterv továbbfejlesztett, és az éves tervvel összehangolt változatát az Elnökség április első felében rendkívüli ülés keretében kívánja tárgyalni.

11. napirend: Egyebek

16/2016. sz. határozat: Az elnökség felvette a MUT tagjai közé dr. Kovács Tibort és Szkordilisz Flórát. (egyhangú)

17/2016. sz. határozat: Az Elnökség úgy dönt, hogy a jövőben az anyagi vonzattal rendelkező javaslatokat csak előzetes üzleti terv mellékelésével tárgyalja. (egyhangú)

 

VÉGE: 15:50

 

(A határozati összefoglalót összeállította: Ongjerth Richárd MUT)


  Következő