2019.02.20. 14:00

Cityregion Governance and Suburbanization - Konferencia Roger Keil professzorral

2019. február 20-án a kanadai York Egyetem (Toronto) széles körben elismert professzora, Roger Keil érkezik Magyarországra, hogy a szuburbanizáció hatásaival foglalkozó nemzetközi kutatási eredményeiről beszámoljon egy előadás, majd az azt követő workshop keretén belül.
Részletek »
2019.02.26. 13:30

MUT Megyei tervezés műhelymunka

A MUT február 26-án, kedden délután 14 órai kezdettel műhelymunkát hirdet a megyei területrendezési tervekről.
Részletek »
2019.03.07.

Safecity nemzetközi konferencia - A tudatos tér és környezetalakítás szerepe a bűnmegelőzésben

A konferencia két részben tárgyalja az építészeti bűnmegelőzés megközelítéseit és lehetőségeit. Az első napon rangos hazai és nemzetközi szakemberek előadásaiból nyernek tájékoztatást a résztvevők. Az előadások a biztonságos települések, a gyerekbarát városok és az egyetemi képzések és kutatások témakörök köré szerveződnek. A második napon interaktív, gyakorlatorientált workshopokon nyújtanak lehetőséget a szakmai témák és ismeretek elmélyítésére.
Részletek »

Elnökségi határozatok


2016. június 10. Elnökségi ülés

Elnökségi határozati összefoglaló

A 2016. június 10-i elnökségi ülésről

Kezdés: 13:12

Jelen van a kezdéskor: Alföldi György, Arató György, Zábránszkyné Pap Klára, Kocsis János Balázs, Szaló Péter, Ongjerth Richárd, Koszorú Lajos

13:40: Czakó Imre az ESZB elnöke megérkezik

14:51: Kocsis János Balázs távozik, Koszorú Lajost hatalmazza fel szavazatával

Napirendi pontok

 

 1. 1.   13.00 - 13.10   Beszámoló az előző időszakban történt fontosabb eseményekről

Ehhez a napirendi ponthoz nem született határozat.

 1. 2.   13.10 - 13.20 Salamin Géza MUT delegált beszámolója az ECTP vezetőségi ülésén történtekről

Salamin Géza távollétében ehhez a napirendi ponthoz nem született határozat.

 1. 3.   13.20 - 13.40 A Társaság és a Tudásközpont közötti megállapodás-tervezet.

36/2016. sz. határozat: Elnökség a 2016. Január 22-i ülésen hozott 10/2016 sz. határozatot visszavonja, a hitelkérelemmel kapcsolatos kérdésekben ismét az Elnökség dönt.

6 igen, egyhangúan megszavazva; Ongjerth Richárd nem vett részt a szavazásban.

37/2016. sz. határozat: A MUT ESZB javaslatára a 2015-ös időszakról készüljön független könyvvizsgálói jelentés. A független könyvvizsgáló kiválasztása több jelöltből történjen, a kiválasztás szempontjai: civil és nonprofit referencia, ár, határidő. A Társaság elnöksége és az NKFT ügyvezetésének feladata a szerződés aláírása előtt a fedezet megteremtése.

6 igen, egyhangúan megszavazva; Ongjerth Richárd nem vett részt a szavazásban.

38/2016. sz. határozat: A Társaság elnöksége felkéri az NKFT ügyvezetőjét, hogy nyújtson be üzleti tervet a 2016-os évre vonatkozóan június 17-i határidővel.

6 igen, egyhangúan megszavazva; Ongjerth Richárd nem vett részt a szavazásban.

39/2016. sz. határozat: A Társaság elnöksége felkéri az NKFT ügyvezetőjét, hogy terjessze elő a cég 1-5 hónapos mérleget.

5 igen, egyhangúan megszavazva; Ongjerth Richárd nem vett részt a szavazásban.

40/2016. sz. határozat: A Társaság elnöksége felkéri az NKFT ügyvezetőjét, hogy a könyvelő bevonásával készítsen aktuális kimutatást az NKFT szerződéses kötelezettségeiről, tartozásairól és kintlévőségeiről és a SPECIAL projektről részletes, valamennyi költséget tartalmazó beszámolót

5 igen, egyhangúan megszavazva; Ongjerth Richárd nem vett részt a szavazásban.

 

 1. 4.   13.40  - 14.20 A Társaság és a Tudásközpont jövője (változatok összevetése)

41/2016. sz. határozat: A Társaság elnöksége kérje fel a könyvelőt arra, hogy különítse el a MUT és MUTK a ráfordításait és költségeit a felhasználásra való tekintettel, a 2014-2015-2016-os időszakra vonatkozóan.

5 igen, egyhangúan megszavazva; Ongjerth Richárd nem vett részt a szavazásban.

Elnökség a MUT megújulásáról szóló szempontokat a következő ülésen tárgyalja.

42/2016. sz. határozat: június 17-ével van valami határidő

 

 1. 5.   14.20  - 14.30 Gyorsmérleg az Országos Urbanisztikai konferenciáról.

34/2016. sz. határozat: az Elnökség várja a pénzügyi összefoglalót
7 igen, egyhangúan megszavazva

35/2016. sz. határozat: A Társaság Elnöksége a következő ülésén napirendre tűzi az urbanisztika szerepének megvitatását.

7 igen, egyhangúan megszavazva

 

 1. 6.   14.30 - 15.00 Egyebek

6.1.              Hild-díjak átadásának helye és ideje (javaslat: Kecskemét, Országos Főépítész Konferencia)

42/2016.sz. határozat: az Elnökség elfogadja a javaslatot, miszerint a Hild-díjak átadása az Országos Főépítész Konferencián, Kecskeméten történjen

6 igen, egyhangúan megszavazva

 

6.2.              Delegált küldése az Év Főépítésze Díj Bíráló Bizottságába

43/2016. sz. határozat: az Elnökség Zábránszkyné Pap Klára elnökségi tagot delegálja az Év Főépítésze Díj Bíráló Bizottságába.

6 igen, egyhangúan megszavazva

 

6.3.              A MUT 50 évével kapcsolatos további teendők megbeszélése (PhD konf, emlékkonf., kiadvány, stb.)

A napirendi pont tárgyalását az Elnökség a következő ülésre halasztotta.

 

6.4.              A Planning Horizons sorozat további füzeteinek támogatása

44/2016. sz. határozat: az Elnökség megszavazza a Planning Horizons sorozat további füzeteinek támogatását.

6 igen, egyhangúan megszavazva

6.5.              Szponzorok, pénzügyi támogatók

A napirendi pont tárgyalását az Elnökség a következő ülésre halasztotta.

 

6.6.              Tagfelvételi kérelem elbírálása

45/2016. sz. határozat: az Elnökség megszavazza Paksi Szilvia tagfelvételét.

6 igen, egyhangúan megszavazva
 

VÉGE: 15:25


2016. május 13. Elnökségi ülés

Elnökségi határozati összefoglaló

A 2016. május 13-i elnökségi ülésről

Kezdés: 13:25

Jelen van a kezdéskor: Körmendy Imre, Alföldi György, Arató György, Zábránszkyné Pap Klára, Kocsis János Balázs Szaló Péter

13:47-től megérkezett Ongjerth Richárd,

14:00 Czakó Imre Gazdag Ildikó, kimentését kérte Koszorú Lajos, az Elnökség 6, majd 7 jelenlévő taggal határozatképes.

14:20 Szaló Péter távozik

Napirend:1.        Beszámoló az előző ülés óta történt aktivitásokról (Körmendy Imre és az Elnökség tagjai)2.        A MUT 2016. évi konferenciája és annak üzleti terve (Koszorú Lajos távollétében Szaló Péter)3.        A MUT és a MUTK könyvelési szabálytalanságairól szóló jelentés (Körmendy Imre)4.        A MUT és a MUTK 2015 évi beszámolója és 2016 évi terve (Alföldi György és Ongjerth Richárd)5.        A május 27-i éves Közgyűlés menetrendje és dokumentumai (Kocsis János Balázs)6.        Megállapodás a MUT és a MUTK között (Alföldi György)7.        EgyebekAz egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozatok:

25/2016. sz. határozat: Az Elnökség egyetért és támogatja, hogy a Csongrád Megyei Urbanisztikai Egyesület és a MUT együttműködési megállapodást kössön a kölcsönösség jegyében. Az Elnökség felhatalmazza a MUT elnökét a megállapodás aláírására. (Egyhangú)

 

2.        A MUT 2016. évi konferenciája és annak üzleti terve (Koszorú Lajos távollétében Szaló Péter)

Ehhez a napirendi ponthoz nem született határozat

6.      Megállapodás a MUT és a MUTK között (Alföldi György)

26/2016. sz. határozat: következő alkalommal kerül átalakításra a dokumentum

3.        A MUT és a MUTK könyvelési szabálytalanságairól szóló jelentés (Körmendy Imre)

27/2016.sz. határozat: a jelentést az elnökség tudomásul veszi, megrendel egy független könyvvizsgálótól jelentést

28/2016.sz. határozat: igazságügyi szakértői vélemény beszerzésében intézkedik az elnökség

 

6-ból 5 szavazattal egyetért (Ongjerth Richárd nem szavaz MUTK-t érintő ügyet)

4.        A MUT és a MUTK 2015 évi beszámolója és 2016 évi terve (Alföldi György és Ongjerth Richárd)

29/2016.sz. határozat: közhasznú gazdálkodási jelentést kérje be az Elnök a FB írásos beszámolóját – Társaság

30/2016.sz. határozat: gazdálkodási terve a MUTK-nak ugyanígy (???)

31/2016.sz. határozat: közhasznú gazdálkodási jelentés szakmai részeit átdolgozzák, az elnökség nem tartja jónak (a pénzügyi marad) Pap Klári és Alföldi György segítségével – adatszolgáltatás határideje kedd, újraírás határideje NINCS

32/2016.sz. határozat: mielőtt felkerül a határozat a honlapra, szét kell küldeni az elnökségnek, hogy szignózzák

33/2016.sz. határozat: Sedlmayer Judit tagfelvételét az elnökség egyöntetűen megszavazza

Kocsis János Balázs 15:40-kor távozik, az Elnökség szavazóképtelenné válik

 

VÉGE: 15:40

 

A határozati összefoglalót összeállította:

 

 

Ongjerth Richárd MUT

 


2016. április 8. Elnökségi ülés

Elnökségi határozati összefoglaló

A 2016. április 8-i elnökségi ülésről

Kezdés: 13:15

Jelen van a kezdéskor: Körmendy Imre elnök, Alföldi György, Kocsis János Balázs alelnökök, Arató György, Csaba Ders, Koszorú Lajos, Ongjerth Richárd, Szaló Péter, Zábránszkyné Pap Klára elnökségi tagok, és tanácskozási jogú meghívottként Babós Gyula MUTK FB elnök, Szabó Gyöngyvér MUTK FB tag, állandó meghívott, kimentését kérte és Czakó Imre ESZB elnök. Az Elnökség 9 jelenlévő taggal határozatképes.

 A meghirdetett napirend:Elnökségi Műhelyvita

2016. Április 8-án, 13.00-15.00 óra között a MUT székházában (1094 Bp., Liliom u. 48.).

 

 • A MUT új stratégiájának workshopja – helyzetkép, célok, tennivalók, kitekintéssel a szervezetek helyzetének fellendítésére,
 • Adósságkezelési terv (határozathozatallal)

 

Április 15-én 13.00-15.00 óra között a MUT székházában (1094 Bp., Liliom u. 48.).

 

 1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről – MUT és MUTK (Ongjerth Richárd)
 2. A 2015. évi beszámoló és 2016. évi terv elfogadása (figyelemmel az előző műhelyvita eredményeire is, Körmendy Imre)
 3. A Jubileumi Országos Konferencia programja, tennivalói (Koszorú Lajos)
 4. A Hild János-díj 2016-os pályázatára beérkezett anyagok elbírálása (Körmendy Imre)
 5. Egyebek

 

Az Elnökség több tagja előzetesen e-mailben kérte a két napra tervezett program egy ülésben való tárgyalását, ennek megfelelően az Elnökség az ülés napirendjéről a következő határozatot hozta:

18/2016. sz. határozat: Az Elnökség az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

 1. A MUT és a MUTK 2015 évi beszámolói, tekintettel a korábbi könyvelési hibákból fakadó tennivalókra
 2. A MUTK adósságkezelési terve
 3. Tagfelvétel
 4. Egyebek - Zábránszkyné Pap Klára javaslata az elnökségi ülések időpontjának rögzítésére
 5. A MUT új stratégiájának workshopja

(9 igen, egyhangú szavazattal)

Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozatok:

 1. A MUT és a MUTK 2015 évi beszámolói, tekintettel a korábbi könyvelési hibákból fakadó tennivalókra

Babós Gyula, a MUTK FB elnöke ismertette az FB-nek a napirenddel kapcsolatos javaslatait, miszerint

 1. A Felügyelő Bizottság tagjai egyöntetűen úgy foglaltak állást, hogy a téves könyvelésről a MUT Elnökségét – mint az alapító döntéshozó szervét – haladéktalanul értesíteni kell, és a téves könyvelés okait fel kell tárni.
 2. Ennek érdekében Felügyelő Bizottság felkéri a MUT NKft. ügyvezető igazgatóját, hogy a téves könyveléssel kapcsolatos dokumentumokat, úgymint:
  1. szerződéseket,
  2. teljesítési igazolásokat,
  3. számlákat,
  4. bármely egyéb dokumentumokat melyek az eltérést okozhatták

adja át az alapító döntéshozó szervének. Tekintettel arra, hogy a vizsgálat olyan szakmai felkészültséget igényel, mellyel a Bizottság tagjai nem rendelkeznek.

3. A Felügyelő Bizottság javasolja a MUT Elnökségének, hogy szakértővel az adatokat vizsgáltassa meg, a vizsgálat eredményének függvényében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

4. Egyúttal felhívja a MUT Elnökségének figyelmét arra, hogy az intézkedések hatással lehetnek a MUT NKft. 2015-ös mérlegére, ezért a határidőket ennek figyelembevételével határozza meg.
 

19/2016. sz. határozat: Az Elnökség megvitatva a MUTK Felügyelő Bizottságának javaslatait úgy dönt, hogy a MUT és a MUTK 2015 évi beszámolóinak elfogadását megelőzően, lehetőleg legkésőbb április 25-ig készüljön olyan - könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező számviteli szakember által összeállított - szakértői jelentés, amely - megvizsgálva az összességében jelentős összegű könyvelési hibák mértékét, természetét, azok keletkezésének körülményeit közérthetően, mindkét szervezet esetében feltárja és bemutatja

 1. az eltérések tételes, összegszerű összetevőit, keletkezésük feltételezhető körülményeit, okait,
 2. az eltérésekből származó esetleges jogi és pénzügyi hátrányokat, károkat, az azokért viselendő felelősségi viszonyokat,
 3. a kialakult anomáliák megszüntetésének lehetséges megoldási módjait, azok előnyeit, hátrányait, az ehhez szükséges tennivalókat, továbbá
 4. a hasonló esetek elkerülésére, megelőzésére vonatkozó szakmai javaslatokat.

Az Elnökség tagjai ajánlattételi felkéréshez április 12-ig tesznek javaslatot a felkérendő szakemberekre, az ajánlattétel határideje április 14 legyen. Tekintettel arra, hogy a két szervezet jelenlegi könyvelője megfelelő képesítéssel rendelkezik, és a hibák feltárásában jelentős szerepet játszva azokról pontos információkkal bír, az ajánlattételi felhívást megelőzően a MUTK ügyvezetőjének tőle kell ajánlatot kérnie a feladat elvégzésére, és elfogadható ajánlata esetén őt kell megbízni.

(8 igen, egyhangú szavazattal, Ongjerth Richárd nem szavazott, mivel a MUTK-t érintő ügyről volt szó)

A napirend megtárgyalását követően Kocsis János Balázs alelnök és Szabó Gyöngyvér FB-tag távozott, az Elnökség 8 jelenlévő taggal továbbra is határozatképes

2. A MUTK adósságkezelési terve

20/2016. sz. határozat: Az Elnökség felkéri Alföldi György alelnököt, hogy Ongjerth Richárd elnökségi taggal együttműködve a MUTK éves gazdálkodási prognózisához hasonlóan a MUT éves pénzügyi tervét is készítse el, a 2016. évi közhasznú gazdálkodási terve megalapozására. (8 igen, egyhangú szavazattal)

21/2016. sz. határozat: Az Elnökség felkéri Alföldi György alelnököt, hogy Ongjerth Richárd elnökségi taggal együttműködve tegyen javaslatot az Elnökségnek a MUT és a MUTK közötti, a MUTK-nak a MUT számára nyújtott alapszolgáltatásairól szóló megállapodásra. (7 igen, egyhangú szavazattal, Ongjerth Richárd nem szavazott, mivel a MUTK-t érintő ügyről volt szó)

22/2016. sz. határozat: Az Elnökség a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft. 2016 évi adósságkezelési tervét elfogadja, annak benyújtását a társaság hitelfelvételéhez szükségesnek tartja. (7 igen, egyhangú szavazattal, Ongjerth Richárd nem szavazott, mivel a MUTK-t érintő kérdésről volt szó)

3. Tagfelvétel

23/2016. sz. határozat: Az Elnökség kérelmére Vitézy Dávidot a MUT tagjai közé felvette. (8 igen, egyhangú szavazattal)

4. Egyebek – Zábránszkyné Pap Klára javaslata az elnökségi ülések időpontjának rögzítésére

Zábránszkyné Pap Klára javaslatában kérte, hogy az Elnökség tartsa magát korábbi határozatához, miszerint minden hónap második péntekjén tartja rendes üléseit, és ettől csak valóban nagyon indokolt esetben térjen el, illetve tartson rendkívüli ülést.
 

24/2016. sz. határozat: Az Elnökség úgy dönt – figyelemmel Zábránszkyné Pap Klára javaslatára is –, hogy áprilisban nem tart több ülést. A MUT májusi közgyűlésének előkészítésével kapcsolatos egyes kérdésekről írásbeli szavazással határoz. (8 igen, egyhangú szavazattal)

5. A MUT új stratégiájának workshopja

Az idő előrehaladtával az Elnök a napirend megtárgyalását elnapolta, határozat a napirenddel kapcsolatosan nem született.

 

VÉGE: 15:50

 

A határozati összefoglalót összeállította:

 

 

Ongjerth Richárd MUT
elnökségi tag

 


2016. március 11. Elnökségi ülés

Kezdés: 13:15

Jelen van a kezdéskor: Körmendy Imre, Alföldi György, Arató György, Csaba Ders, Ongjerth Richárd, Zábránszkyné Pap Klára és tanácskozási jogú meghívottként Babós Gyula MUTK FB elnök, 13:40-től megérkezett Kocsis János Balázs, kimentését kérte Koszorú Lajos, Szaló Péter, és Czakó Imre, az Elnökség 6, majd 7 jelenlévő taggal határozatképes.

Napirend:

 1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről – MUT és MUTK (Ongjerth Richárd)
 2. A MUTK közreműködése és eredményei a SPECIAL projektben (Szkordilisz Flóra)
 3. A MUT 50. évfordulója alkalmából szerkesztett kiadvánnyal kapcsolatos teendők (Körmendy Imre)
 4. Javaslat a 2016 tavaszi 23. Országos Urbanisztikai Konferencia programjára (Koszorú Lajos)
 5. Javaslat a MUT 50 éves rendezvénysorozatára (Kocsis János Balázs)
 6. Az Elnökség stratégiája (Körmendy Imre)
 7. Javaslatok a MUT Alapszabályának módosítására
 8. Javaslat a MUT ismertségének növelésére (Ongjerth Richárd)
 9. Javaslat „Az urbanisztika jövője” műhelyvita-sorozatra (Ongjerth Richárd)

10. A MUTK helyzetének fellendítésére kidolgozandó válságterv bemutatása (Alföldi György)

11. A MUT és a MUTK tavalyi beszámolója és idei terve (Ongjerth Richárd)

12. Egyebek

Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozatok:

Napirend előtt:

12/2016. sz. határozat: Az Elnökség szükségesnek látja a terület- és településfejlesztési tervezési jogosultság bevezetésének előkészítése érdekében az érintett felsőoktatási intézmények és szakmai szervezetek illetékes vezetőinek megkeresését. (7 igen) Ezen belül felkéri tagjait a személyes kapcsolatfelvételre a következők szerint: Alföldi Gy. – RICS, SZE Geo, Csaba Ders – Pécsi Egyetem, Salamin Géza – Corvinus Egyetem, ECTP, MRTT, Körmendy Imre – SZIE Tájkar, Kocsis János Balázs, Ongjerth Richárd – BME GTK. A megkereséshez Csaba Ders 14 napon belül elkészít egy indikatív javaslatoz, amit az érintetteknek el lehet juttatni. (egyhangú)

1. napirend: Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről - MUT és MUTK – határozatot nem igényel

13/2016. sz. határozat: Az Elnökség az előterjesztő kérésére leveszi a napirendről a 11. pontban szereplőket, mivel az előző év könyvelési zárása még nem készült el. A 10. pontot az előterjesztő kérésére nem döntési, hanem tájékozódás céljából tárgyalja. A tagfelvételről az Egyebek napirenden belül dönt. (egyhangú)

2. napirend: A MUTK közreműködése és eredményei a SPECIAL projektben (Szkordilisz Flóra)

Döntést nem igényel, határozat nem született.

3. napirend: A MUT 50. évfordulója alkalmából szerkesztett kiadvánnyal kapcsolatos teendők (Körmendy Imre)

Döntést nem igényel, határozat nem született.

4. napirend: Javaslat a 2016 tavaszi 23. Országos Urbanisztikai Konferencia programjára (Koszorú Lajos)

A távollévő Koszorú Lajos helyett Kocsis János Balázs ismertette a témaválasztást és az előkészítés helyzetét. Döntést nem igényel, határozat nem született.

5. napirend: Javaslat a MUT 50 éves rendezvénysorozatára (Kocsis János Balázs)

Kocsis János Balázs ismertette a tervezett program javasolt fő elemeit. Döntést nem igényel, határozat nem született.

6. napirend: Az Elnökség stratégiája (Körmendy Imre)

Ongjerth Richárd ismertette a távollévő Szaló Péter javaslatát, hogy az Elnökség a stratégiai tervezés szokásos eljárásával ülésen kívüli műhelymunkával alakítsa ki a stratégiáját.

14/2016. sz. határozat: Az Elnökség felkéri a társasági igazgatót, hogy április első felében szervezzen az Elnökség tagjai számára műhelymunkát a MUT stratégiájának kialakításához. (egyhangú)

7. napirend: Javaslatok a MUT Alapszabályának módosítására

Mivel az Elnökség tagjaitól, és mástól sem érkezett írásos alapszabály-módosítási javaslat, az Elnökség csak technikai jellegű módosítást tart szükségesnek, az Elnök vállalta alapszabály-szakértő bevonását

8. napirend: Javaslat a MUT ismertségének növelésére (Ongjerth Richárd)

15/2016. sz. határozat: Az Elnökség magára nézve követendőnek tartja a MUT jelvény viselését, a MUT-os pozíció használatát és a MUT rövidítés alkalmazását, azokat a MUT tagjai számára is ajánlja, de nem kívánja kötelezővé tenni. (6 igen, 1 nem, Ongjerth Richárd fenntartja különvéleményét, miszerint a fentieket kötelezővé kellene tenni).

9. napirend: Javaslat „Az urbanisztika jövője” műhelyvita-sorozatra (Ongjerth Richárd)

Mivel a javaslatban megfogalmazottak sok helyen átfednek az éves konferencia jellemzőivel, az előterjesztő visszavonta a javaslatot és indítványozta a konferencia és a MUT50 szervezőinek a javaslatban foglaltak beillesztését a programokba.

10. napirend: A MUTK helyzetének fellendítésére kidolgozandó válságterv bemutatása (Alföldi György)

Az előterjesztő bemutatta az aktuális cash-flowra alapuló éves prognózist, előre jelezve, hogy az adatok szerint a MUT fennmaradásának vagy a MUTK eredményes működése, vagy az ingatlan értékesítése lehet az alapja. A válságterv továbbfejlesztett, és az éves tervvel összehangolt változatát az Elnökség április első felében rendkívüli ülés keretében kívánja tárgyalni.

11. napirend: Egyebek

16/2016. sz. határozat: Az elnökség felvette a MUT tagjai közé dr. Kovács Tibort és Szkordilisz Flórát. (egyhangú)

17/2016. sz. határozat: Az Elnökség úgy dönt, hogy a jövőben az anyagi vonzattal rendelkező javaslatokat csak előzetes üzleti terv mellékelésével tárgyalja. (egyhangú)

 

VÉGE: 15:50

 

(A határozati összefoglalót összeállította: Ongjerth Richárd MUT)


2016. február 12. Elnökségi ülés

Jelen van a kezdéskor: Körmendy Imre, Kocsis János Balázs, Arató György, Koszorú Lajos, Ongjerth Richárd, Szaló Péter, Zábránszkyné Pap Klára, az Elnökség 7 jelenlévő taggal határozatképes.

Kezdés: 13:15

 

Napirend

 1. Napirendi pont: Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről – MUT és MUTK (Ongjerth Richárd)
 2. Napirendi pont: A MUT és a MUTK kapcsolatrendszere (Körmendy Imre)
 3. Napirendi pont: Az Elnökség marketing stratégiája (Ongjerth Richárd)
 4. Napirendi pont: Javaslat a 2016 tavaszi 23. Országos Urbanisztikai Konferencia programjára (Kocsis János Balázs)
 5. Napirendi pont: Az Elnökség tagjainak feladatmegosztása (Körmendy Imre)
 6. Napirendi pont: Az építési törvény módosításával kapcsolatos MUT fellépés (Körmendy Imre)
 7. Napirendi pont: Tagfelvétel
 8. Napirendi pont: Egyebek

Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozatok:

1. napirend: Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről - MUT és MUTK

- nincs határozat -

2. napirend: Az Elnökség stratégiája

- az Elnökség tagjai az előterjesztett anyag célrendszerével egyetértettek, operatív tennivalóit azonban továbbfejlesztendőnek ítélték meg: a következő ülésen ismét napirendre kerül

3. napirend: Az Elnökség tagjainak feladatmegosztása

- nincs végleges határozat, a jövő ülésen újra napirendre kerül

4. napirend: Javaslat a 2016 tavaszi 23. Országos Urbanisztikai Konferencia programjára

- A Konferencia programja még nincs megvitatható állapotban. Tematikája várhatóan a versenyképes város, okos város tavaly megkezdett témakörét folytatja majd, és illeszkednie kell az 50. évfordulós rendezvénysorozatba. A következő ülésen ismét napirendre kerül

5. napirend: Az Elnökség tagjainak feladatmegosztása

- az Elnökség nem döntött a végleges feladatmegosztásról, a következő ülésen ismét napirendre kerül

6. napirend: Az építési törvény módosításával kapcsolatos MUT fellépés

- Az Alepvető Jogok Országgyűlési biztosának szánt levél elküldésre került, az állásfoglalás bekerült a sajtóba. Határozat nem született.

7. napirend: Tagfelvétel

- az Elnökség egyhangú határozattal felvette a MUT egyéni tagjai közé az alábbi kollégákat:

 • Erdei Tímea
 • Tóth Bettina
 • Uhljár Péter
 • Csík Zsolt
 • Csomós György

8. napirend: Egyebek

- az Egyebek napirendben határozatot igénylő felvetés nem szerepelt.

 

VÉGE: 15:40


2016. január 22. Elnökségi ülés

KEZD: 13:13

Jelen van a kezdéskor: Körmendy Imre, Kocsis János Balázs, Arató György, Csaba Ders, Koszorú Lajos, Ongjerth Richárd, Szaló Péter, Zábránszkyné Pap Klára, az Elnökség 8 jelenlévő taggal határozatképes.

Napirend előtt Ongjerth Richárd bejelenti, hogy a továbbiakban, az Elnökség üléseiről kapacitás hiányában nem készül jegyzőkönyv, viszont az Alapszabállyal összhangban az egyes ülések napirendjét és az egyes ügyekben meghozott határozatokat tartalmazó határozati összefoglaló készül, amelyet megküldenek az Elnökség tagjainak, póttagjának, állandó meghívottjainak, valamint az ESZB minden tagjának, továbbá nyilvánosságra hozzák a MUT honlapján.

Napirend:

 1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről - MUT és MUTK (Ongjerth Richárd)
 2. Az Elnökség marketing stratégiája (Ongjerth Richárd)
 3. Az Elnökség tagjainak feladatmegosztása (Körmendy Imre)
 4. A MUT és a MUTK kapcsolatrendszere (Körmendy Imre)
 5. A MUT Szakértői Tudásközpontjának létrehozása (Ongjerth Richárd)
 6. Az építési törvény módosításával kapcsolatos MUT fellépés (Körmendy Imre)
 7. A MUTK Hitelfelvételének tennivalói (Alföldi György)
 8. Egyebek (Körmendy Imre)

 

Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozatok:

 

1. napirend: Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről - MUT és MUTK

- nincs határozat -

2. napirend: Az Elnökség marketing stratégiája

- az előadó a napirend törlését kérte, megtárgyalása a következő ülésen ismét napirendre kerül

3. napirend: Az Elnökség tagjainak feladatmegosztása

- nincs határozat, a jövő ülésen újra napirendre kerül

4. napirend: A MUT és a MUTK kapcsolatrendszere

- nincs határozat, a következő ülésen ismét napirendre kerül –

A napirend tárgyalása közben megérkezik Alföldi György.

5. napirend: A MUT Szakértői Tudásközpontjának létrehozása

- nincs határozat -

6. napirend: Az építési törvény módosításával kapcsolatos MUT fellépés

- nincs határozat, az Elnök korrigálja, és írásbeli szavazásra, majd a TÖOSZ-nak egyetértésre küldi a biztosnak szánt levelet, és egyszerűsíti, rövidíti, közérthetőbbé teszi az állásfoglalást

A napirend tárgyalása közben egyéb elfoglaltságai miatt távozott Kocsis János Balázs, Koszorú Lajos és Szaló Péter.

7. napirend: A MUTK Hitelfelvételének tennivalói

Az Elnökség áttekintette a lehetőségeket, majd az alábbi határozatot hozta:

10/2016 sz. határozat: A Magyar Urbanisztikai Társaság Elnöksége, mint a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft. legfőbb szerve úgy dönt, hogy támogatja, hogy a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft. folyószámlahitelt, vagy vállalkozói jelzáloghitelt vegyen fel, legfeljebb 4 millió (Négymillió) forint értékben, egy év türelmi időt követő egyéves futamidővel. Felhatalmazza a Társaság Elnökét az ennek megfelelő banki dokumentumoknak a tulajdonos nevében történő aláírására. (5 igen, egyhangú, Ongjerth Richárd nem vett részt a szavazásban.)

 

VÉGE: 15:20


2016. január 8. Rendkívüli elnökségi ülés

Jelen van: Körmendy Imre, Alföldi György, Kocsis János Balázs, Arató György, Csaba Ders, Koszorú Lajos, Ongjerth Richárd, Zábránszkyné Pap Klára, Kolundzsija Gábor, S. Vasi Ildikó, Udvaryné Nánay Éva, az Elnökség 8 jelenlévő taggal határozatképes.

KEZD: 10:13


Napirend:

 1.  (Körmendy Imre)
 2. A MUT küldetéséről, új működési modelljéről (Körmendy Imre).
 3. Döntés a 2016. évi Okos Város – Okos Urbanisztika50 Éve meghirdetéséről (Ongjerth Richárd)
 4. Az Elnökség tagjainak szerepvállalása (Körmendy Imre)
 5. Levél a Miniszterelnökségnek az együttműködésre az önkormányzatok felkészítésére az újdonságokhoz (Ongjerth Richárd)
 6. Állásfoglalás az építési engedélyezéssel kapcsolatos törvénymódosítás ügyében. (Körmendy Imre)
 7. Döntés a MUTK hitelfelvételéről, és 2015 évi tervének módosításáról (Körmendy Imre)
 8. Egyebek

A Elnökség tagjai a napirend elfogadásakor döntöttek egyes napirendi pontok felcseréléséről

Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozatok:

1. napirend: A MUT és a MUTK működésének alapjai – alapszabály, alapító okirat, döntéshozatal, ellenőrzés, stb.

2016/001. sz. határozat: Az Elnökség felkéri saját tagjait, hogy 2016. márciusi ülésig tegyenek javaslatokat az Alapszabály esetleges módosítására. (Egyhangú)

2016/002. sz. határozat: A majdani módosító javaslatokat, a problémák észrevételezését nyilvánossá teszi a MUT a honlapon, várva a tagság javaslatait is. (Egyhangú)

2. napirendi pont: A MUT küldetésérő , új működési modelljéről

2016/003. sz. határozat: a küldetési nyilatkozat szövege továbbfejlesztésre szorul, az elnökség programjaként, szöveg és/vagy címjavaslatokat várva. (Egyhangú)

2016/004. sz. határozat: a két alelnök munkamegosztása: Alföldi György pénzügyi felelős, Kocsis János Balázs társadalmi kapcsolatok felelős. (Egyhangú)

7. napirendi pont: Döntés a MUTK hitelfelvételéről, és 2015 évi tervének módosításáról

2016/005 sz. határozat: Alföldi György és Ongjerth Richárd – lehetőség szerint konzultálva Czakó Imrével – a banki, üzleti tervet úgy készítse elő, hogy januárban dönthessen az elnökség a hitelfelvételről. (Egyhangú, Ongjerth Richárd nem vesz részt a szavazásban) KIEGÉSZÍTÉS: amikor erről döntés születik, akkor az ESZB legyen jelen. (Egyhangú, Ongjerth Richárd nem vesz részt a szavazásban)

Alföldi György, Csaba Ders, Koszorú Lajos távozik, az Elnökség öt jelenlévő taggal határozatképes

3. napirendi pont: Döntés a 2016. évi Okos Város – Okos Urbanisztika50 Éve meghirdetéséről

2016/006. sz. határozat: A jubileumi év első rendezvénye február 4-én a „Térben gondolkodva” c. jubileumi RTPI kiadvány magyar változatának bemutatója legyen, lehetőség szerint brit résztvevőkkel is (Egyhangú)

2016/007. sz. határozat: Körmendy Imre elnök egy a MUT ötvenéves történetével foglalkozó, a 45 éves évfordulóra készült kiadvány továbbfejlesztett változatát jelentő könyv szerkesztőbizottságát hívja össze, annak elnökeként.

2016/008. sz. határozat: Kocsis János Balázs jubileumi eseménybizottságot hívjon össze, ami előkészíti a MUT 50. jubileumi évének eseményeiről szóló elnökségi határozatot, és segíti azok megszervezését. Feladat: eseményekről gondolkodni, forgatókönyvet, programot kidolgozni; a szerkesztőbizottság elnöke (egyben a MUT Elnöke) ebben a munkában is részt vesz.

4. napirendi pont: Az Elnökség tagjainak szerepvállalása

Körmendy Imre elnök a következő ülésre javaslatot dolgoz ki, határozat nem született.

5. napirendi pont: Levél a Miniszterelnökségnek az együttműködésre az önkormányzatok felkészítésére az újdonságokhoz

2016/009 sz. határozat: A kritikai jellegű mondatot kivéve az elnökség az előterjesztett javaslatot elfogadja, a MUT nevében írja a levelet Körmendy Imre.

6. napirendi pont: MUT aktivitás az építési engedélyezéssel kapcsolatos törvénymódosítás ügyében

Körmendy Imre elnök a következő ülésre javaslatot dolgoz ki. Határozat nem született.

VÉGE 13:09

 


Előző