Keresés2018.11.16. MUT Tisztújító Közgyűlés
A Magyar Urbanisztikai Társaság 2018. november 16-án tisztújító közgyűlést tart.
A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének (HuGBC) év végi közgyűlése
2017.12.01 15:17

A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) meghívója:

 

Tisztelt Egyesületi Tagunk!

A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC), székhely: 1093 Budapest, Lónyay u. 29. elnökségének nevében tisztelettel meghívom Önt év végi Közgyűlésünkre.

Időpont: 2017. december 1. (péntek) délután 15:00-17:00 óra.

Helyszín: Roosevelt Conference Center (1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8., D épület, 1. emelet)

 

FONTOS: Kérem, küldjön visszaigazoló e-mailt arról, ha megkapta ezt a meghívót, illetve egyben szíveskedjen jelezni részvételi szándékát is!
 

Napirend előtt:

 

Tagjelöltek bemutatkozása

Levezető elnök megválasztása

Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők(3 fő) megválasztása

Napirend elfogadása és tárgyalása


A Közgyűlés tervezett napirendje:
 

1.) Tájékoztató a 2016. április 11-i közgyűlés óta történt eseményekről, és az egyesület 2017. évi szakmai működésének értékelése

2.) Az egyesület 2018-as tevékenységterve

3.) Tagfelvétel

4.) Tagok ötletei, javaslatai, véleménye, naprenden kívüli kérdésekben (határozathozatal nélkül)

 

A közgyűlés határozatképes, ha a fent megjelölt időpontban és helyen megjelent szavazattal rendelkező egyesületi tagok (rendes tagok) száma eléri az egyesületi tagok számának 50%-a + 1 fő létszámot. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem határozatképes, akkor azonos helyen 2017. december 1. (péntek) délután 15:30 órakor, azonos napirendekkel új közgyűlés lesz összehívva, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 

Jelen meghívót a honlapunk eseményei között is közzétesszük a 2017. december 1-i dátumon. 

Új napirendi pontot vagy a megküldött napirendi pontokat érintő javaslatot 2017. november 16. 24:00 óráig, írásban és indokolt kérelem alapján fogadunk be.

Kérjük, szíveskedjen részt venni a közgyűlésen, mert jelenlétével, észrevételeivel alakíthatja a Tagság egészére kiható döntéseket.

Az esetlegesen fennálló tagdíjtartozást szíveskedjen rendezni a Közgyűlés időpontjáig.

 

Részvételére feltétlenül  számítunk!

 

Budapest, 2017. október 30.

 

Tisztelettel:

Barta Zsombor

HuGBC elnök